fbpx
Selecteer een pagina

Bondsraadvergadering

 

Bondsraadvergadering 21 april 2024

Vergaderboek BRV 21 april 2024
Vergaderboek BRV 21 april 2024 – Begeleidende brief bij de financiële nazending
Bijlage 05 – Jaarverslag 2023 – Bijlagen
Bijlage 05 – Jaarverslag 2023 – Foto Jaaroverzicht
Bijlage 13 – Jaarrekening NTTB 2023

Notulen BRV 21 april 2024 – Actielijst
Notulen BRV 21 april 2024 – Besluitenlijst
Notulen BRV 20240421 – Besluitenlijst en actielijst – begeleidende brief

Bondsraadvergadering 25 november 2023

Vergaderboek BRV 25 november 2023
Geluidsopname

 

Bondsraadvergadering 7 oktober 2023

Vergaderboek BRV 7 oktober 2023
Geluidsopname deel I
Geluidsopname deel II
Geluidsopname deel III

Bijlage 8a – NTTB Strategisch Plan 2024-2028
Bijlage 9a – NTTB Jaarplan 2024

 

 

Bondsraadvergadering 22 april 2023

Vergaderboek BRV 22 april 2023
Opname van de vergadering opvragen

Bijlage 5 – Jaarverslag 2022
Bijlage 13 – Jaarrekening 2022
Erratum Jaarrekening 2022
Bijlage 17 – benoeming Bondsbestuursleden-erratum

Fotojaarverslag 2022

Notulen BRV 22 april 2023 – Besluitenlijst ochtend
Notulen BRV 22 april 2023 – Besluitenlijst middag

 

 


Bondsraadvergadering 26 november 2022

Vergaderboek
Opname van de vergadering

Bijlage 6 – Directiestatuut
Bijlage 7 – Strategisch Plan 2023-2026
Bijlage 8 – Jaarplan 2023

Besluitenlijst BRV 26 november 2022 – Begeleidende brief
Notulen BRV 26 november 2022 – Besluitenlijst

 

 

Informele Bondsraadvergadering 1 oktober 2022

20221001 – Uitnodiging en agenda informele bondsraadsvergadering
Bijlage 1 – Notulen van het vragenuurtje BRV op dinsdag 24 augustus 2022
Bijlage 2a – Statuten 2023-01 – Toelichting
Bijlage 3 – Algemeen Reglement 2023-01 – versie 20220923
Bijlage 3a – Algemeen Reglement 2023-01 – Toelichting
Bijlage 4 – Concept notitie Van inrichten naar verrichten
Bijlage 5 – Competitiereglement – uitgave 2023-20220923

Bijlage 5a – Competitiereglement – uitgave 2023-20220923 – Toelichting

Bondsraadvergadering 2 juli 2022

Vergaderboek 20220702 – compleet (inclusief diverse bijlagen)
Geluidsopname opvragen

Bijlage 05 – Algemeen Jaarverslag Hoofdbestuur 2021 – Bijlagen
Bijlage 05 – Fotojaarverslag NTTB 2021

Bijlage 12 – Rapportage van de Financiële Commissie 

Bijlage 13 – Gecumuleerde jaarrekening NTTB 2021
Bijlage 16 – Financiële stand van zaken t-m mei 2022

Memo bestemmingsreserves
Notulen BRV 2 juli 2022 – Besluitenlijst
Notulen BRV 2 juli 2022 – Actielijst

Informele Bondsraadvergadering 2 april 2022

Agenda voor de informele BRV op 2-4-2022
Presentatie 2 april 2022

Bijlage 1 – Terugkoppeling gesprekken met Afdelingsbesturen, Afdelingscommissies en landelijk kader
Bijlage 2 – Aanpak ‘verrichten’ in detail
Bijlage 3 – Opzet werkorganisatie NTTB (volgt na aanpassing)
Bijlage 4 – Memo over het aantal benodigde stemmen voor een statutenwijziging
Bijlage 4a – Memo over het aantal benodigde stemmen voor een statutenwijziging – Toelichting
Bijlage 5 – Verzoek om uitstel voorjaarsvergadering Bondsraad
Voorstel Kieskringen

Bondsraadvergadering 11 december 2021

Notulen BRV – Actielijst definitief concept
Notulen BRV – Besluitenlijst definitief concept
Vergaderboek BRV incl. bijlage 1-3 & 7-14
Opname van de vergadering
Bijlage 5 – agendapunt 6a – Strategisch Plan 2022-2026 
Bijlage 6 – agendapunt 6b – 20211108 – Jaarplannen 2022
Bijlage 15 – agendapunt 7a.v – Spelregels – uitgave december 2021
Bijlage 16 – agendapunt 7a.vi – HB-besluiten 2022 – uitgave 2021-12
Bijlage 17 – 20211108 – Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB

Bijlage Aantekeningen van de informele bondsraadsvergadering van 9 oktober 2021
Bijlage Brief aan de verenigingen over de gevolgen van de organisatieontwikkeling voor verenigingen en leden
Bijlage Gevolgen organisatieontwikkeling voor verenigingen en leden
Bijlage Opmerkingen, vragen en suggesties uit de zes regiobijeenkomsten
Bijlage Overleg met de Afdelingsbestuurders
Bijlage Overleg met de afdelingscommissieleden en -functionarissen

Informele Bondsraadvergadering 9 oktober 2021

20211009 – Agenda en vergaderstukken voor de informele BRV op 9-10-2021
20211009 – Presentatie Regiobijeenkomsten – eerste versie
20211009 – Presentatie Regiobijeenkomsten – aangepaste versie
20211009 – Concept inrichtingsplan NTTB
20211009 – Opmerkingen-vragen-suggesties uit de regiobijeenkomsten najaar 2021
20211009 – Voorlegger Organisatieontwikkeling voor de informele bondsraadsvergadering van 9 oktober 2021
20211009 – Concept Beleidscyclus NTTB 2023 en 2024

Bondsraadvergadering 26 juni 2021

Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Besluitenlijst
Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Actielijst

Vergaderboek BRV 26-6-2021 – 20210603

Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur – Fotojaarverslag
Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur – Bijlagen

Bijlage 11 – agendapunt 5b – Jaarrekening NTTB 2020

Bijlage 21 – agendapunt 9 – Organisatieontwikkeling – Aanleiding en Historie
Bijlage 21 – agendapunt 9 – Organisatieontwikkeling – Aantekeningen van de Informele BR van 29 mei 2021
Bijlage 21 – agendapunt 9 – Organisatieontwikkeling – notitie
Bijlage 21 – agendapunt 9 – Organisatieontwikkeling – oplegger
Bijlage 21 – agendapunt 9 – Organisatieontwikkeling – samenvatting feedbackformulieren

Bijlage 26 – HB-besluiten 2021-2 – uitgave 2021-06

Bondsraad update meisjes-dames

 

De Bondsraadvergadering van 26 juni 2021 is volledig opgenomen. Heeft u interesse in de bestanden?
Stuur dan een email naar media@tafeltennis.nl

Informele Bondsraadvergadering 29 mei 2021

Agenda en vergaderstukken Bondsraad 29 mei

Extra Bondsraadvergadering 6 maart 2021

Uitnodiging en Agenda
Financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021 – advies van het HB
Advies FC voor de extra BRV op zaterdag 6 maart 2021
Voorstel aan de Bondsraad – Financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021 – ter besluitvorming
Besluit
Presentatie: Naar een versterkt, toekomstgericht & slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB

Bondsraadvergadering 21 november 2020

Integrale video-opname:
Deel I
Deel II
Weergave Chat

Notulen Besluitenlijst Bondsraadvergadering (conceptversie) 
Notulen Actielijst Bondsraadvergadering (conceptversie)
Vergaderboek met bladwijzers

Extra informatie bij de veranderingen en de toekomst
Meerjarenbeleidsplan 2021
Overzicht projectplannen

Bondsraadvergadering 4 juli 2020

Integrale video-opname

Bijlage 4 – agendapunt 4a – Algemeen jaarverslag 2019 van het Hoofdbestuur – Fotojaarverslag
Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2019 – Bijlagen
Bijlage 11 – agendapunt 5b – Jaarrekening NTTB 2019
Uitnodiging, agenda en vergaderstukken BRV 4-7-2020 – Begeleidende brief
Vergaderboek met bladwijzers

Taskforce

20200204 Update Taskforce

Bondsraadvergadering 16 november 2019


Advies van het CvV inzake Voorstel herstructurering NTTB – Bondsraad 16 november 2019

Aangepaste agenda
Bondsraadboek 16 november 2019 – aangepast
Bijlage 1 – agendapunt 2 – Mededelingen en ingekomen stukken

Bijlage 8.1 – agendapunt 5c – Update projectplannen – PingPongbaas en Kantinebaas
Bijlage 11a – agendapunt 6c – Toelichting bij de financiële stand van zaken t-m tweede tertiaal 2019

Bijlage 14 – agendapunt 7a III – HB-besluiten 2020
Bijlage 17 – Advies CvV voordracht functiezetel Topsport en Talentherkenning 25 oktober 2019
Besluitenlijst BRV 16 november 2019
Projectaanvraag Schuiftafeltennis

Bondsraadvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni
Gecumuleerde jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Fotojaarverslag 2018

Bondsraadvergadering 17 november 2018

Vergaderboek Bondsraadvergadering
Nazending BR-stukken 17-11
cv Advies Wijziging Afdelingsreglement Bondsraad 17 november
Bijlage 4- agendapunt4a-Meerjarenbeleidsplan
Projectplan Verenigingsontwikkeling