fbpx
Selecteer een pagina

Bettine’s OldStars Clinics

In 2019 is gestart met het programma OldStars tafeltennis. Dit is onderdeel van het programma OldStars Sport en een samenwerking tussen Ouderenfonds en de NTTB. Verenigingen en/ of initiatiefnemers krijgen een begeleidingstraject aangeboden door het Ouderenfonds en de NTTB om OldStars tafeltennis op te starten. Een mogelijk onderdeel van een begeleidingstraject is een clinic met Bettine Vriesekoop. Tijdens het begeleidingsgesprek wordt besproken of deze clinic ingezet kan.

Wat is OldStars tafeltennis?
Tafeltennis. Waarom zou je deze sport willen aanpassen voor ouderen? Het is toch al geschikt om tot op latere leeftijd te beoefenen? Het Nationaal Ouderenfonds en de Nederlandse tafeltennisbond beantwoorden deze vraag met een volmondige ja. Het spel tafeltennis zelf behoeft weinig aanpassing, het is een laagdrempelige sport. OldStars tafeltennis behelst echter meer dan alleen ‘een potje pingpongen’. Er wordt naast het tafeltennis ook diverse beweegvormen aangeboden. Zo kan de warming up zomaar bestaan uit het met een stuit overgooien van een tafeltennisballetje. Ook is er ruimte voor het sociale aspect met een kopje koffie en gezellig gesprek. In de visie van OldStars is tafeltennis niet het doel, maar een middel om actief en sociaal bezig te zijn.

Eind 2022 staat de teller op bijna 40 verenigingen die OldStars tafeltennis hebben opgenomen in het aanbod! Al deze verenigingen zijn te vinden via https://oldstars.nl/in-de-buurt/.  


Waar bestaat een Bettine’s Oldstars clinic uit?

1. Ontmoeting in de kantine(samenkomen);
2. Presentatie van het OldStars programma in de kantine/clubhuis
3. Opstarten OldStars tafeltennis bij een vereniging door een bestaande vereniging of door Ouderenfonds of NTTB
4. Met aandacht voor andere thema’s
5. Demo/clinic/training (deelnemers gaan zelf ervaren, meedoen)
6. Samenkomst en afsluiting met lunch;
7. Informatieverspreiding als een starterspakket(handleiding) voor OldStars tafeltennis voor verenigingen online en offline.

Voorwaarden om deel te nemen als vereniging in 2023

 • Verenigingen starten met OldStars tafeltennis (nadat het ‘Voorstel tot samenwerking’ is besproken door procesbegeleider van het Ouderenfonds);
 • Het betreft een activiteit voor niet-leden in de categorie ‘ouderen’. Huidige leden aansluiten is wel toegestaan, zij kunnen immers als extra inspirator/motivator/ambassadeur ingezet worden.
 • Het betreft een activiteit overdag (ochtend of middag)
 • De clinic duurt maximaal 2 uur.
 • Eigen bijdrage van de vereniging: €125,-. De vereniging ontvangt twee maanden na dato van de clinic een factuur van de NTTB.
 • We passen het ‘dag-lidmaatschap’ toe op dit project. We registreren de niet-leden.* De NTTB neemt hiervoor contact met de vereniging op.
 • Indien deelnemers lid worden van de vereniging meldt de vereniging hen ook aan als lid van de NTTB.
 • We verwachten dat de huidige verenigingsleden ook allemaal aangemeld zijn in NAS.
 • Verenigingen maken gebruik van de (lokale) media middels nieuwsartikelen, waar mogelijk een video en social media.

 

*Dag-lidmaatschap:

Om de follow-up van de clinics succesvoller te laten zijn is het wenselijk om een overzicht te hebben van de deelnemers. Zo kan jouw vereniging de deelnemers nog eens benaderen als het gaat om het OldStars tafeltennis programma of activiteiten die hieraan verbonden zijn. Tevens passen wij het zogenoemde ‘dag-lidmaatschap’ toe op deze clinics. Hiermee zijn de deelnemers nog niet direct lid van de vereniging maar wel van de NTTB (alleen deze dag) en vallen de deelnemers onder de collectieve WA/ongevallen verzekering. Deze lidmaatschapsvorm geldt enkel voor niet-NTTB leden. Het lidmaatschap voor deze dag bedraagt €5 p.p. Registratie van de dag-lidmaatschappen kan middels het (door de NTTB/Ouderenfonds) aangeleverde registratieformulier, welke na afloop van de clinic verstuurd dient te worden naar ouderen@tafeltennis.nl


Nieuwe leden bij de club? Korting!
Je vereniging kan korting verdienen op de eigen bijdrage van €50. Is de clinic van Bettine zo leuk geweest en heeft jouw vereniging nieuwe deelnemers weten te binden aan je vereniging, dan ontvangt de club een korting. We controleren twee maanden nadat de clinic heeft plaatsgevonden of de jouw vereniging nieuwe leden heeft geworven uit de clinic deelnemers. Is dat gelukt? Dat geldt de volgende korting: de clinic Nieuwe leden binnen 2 maanden na de clinic van Bettine Vriesekoop:
 • 1-5 nieuwe leden: €25 korting + €5 restitutie per lid restitutie op het NTTB -lidmaatschap i.v.m. het in rekening gebrachte ‘dag-lidmaatschap’.
 • 6-of meer nieuwe leden: €50 korting + €5 restitutie per lid restitutie op het NTTB -lidmaatschap i.v.m. het in rekening gebrachte ‘dag-lidmaatschap’


Factuur

Twee maanden nadat de clinic heeft plaatsgevonden ontvangt de vereniging een factuur van de NTTB. Op deze factuur wordt:
– de eigen bijdrage (€125) in rekening gebracht;
– het aantal dag-lidmaatschappen voor niet-leden in rekening gebracht;
– indien van toepassing wordt de verkregen korting verrekend op deze factuur.