fbpx
Selecteer een pagina

 

Ouderen 55+

 

Sporten in georganiseerd verband blijft populair. Samen sporten verbroedert onbekenden, verbindt familie en overstijgt generaties. Sport is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven.

Veel ouderen willen wel sporten, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen anders en zoeken ook andere beweegvormen.

De Tafeltennisbond heeft een uitgebreid aanbod voor sporters op leeftijd:

 1. Regulier aanbod bij de verenigingen
 2. Oldstars Tafeltennis
 3. Clinics Bettine Vriesekoop

Verschillen

Het reguliere tafeltennis aanbod bij verenigingen voor de oudere sporter onderscheid zich van Oldstars tafeltennis op een aantal aspecten: doelgroep, doel en mate waarin bewust of onbewust gewerkt wordt aan vitaliteit.

Doelgroepen

 1. de oudere tafeltennisser die enkel wil tafeltennissen (en dat in veel gevallen al heel lang doet)
 2. de oudere die tafeltennissen leuk vindt, lekker wil bewegen zonder dat winnen voorop staat en de behoefte heeft zich naast het tafeltennissen ook zijn/haar bewegingsvaardigheden op een veelzijdige wijze te verbeteren (Oldstars)

Het doel per doelgroep

 1. de oudere tafeltennisser die alleen tafeltennis speelt
 2. de “Oldstars oudere” doet mee aan een breder beweegaanbod complementair aan het spelen van tafeltennis waarbij naast bewegen ook het ontmoeten en ontwikkelen van sociale contacten veel aandacht krijgen.

Vitaliteit

 1. Aspecten uit tafeltennis zoals oog/hand-coördinatie en balans zijn bij de oudere tafeltennisser onbewust aanwezig. Er wordt hier niet specifiek op getraind.
 2. OldStars trainingen zijn gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Het model stimuleert zowel de fysieke, mentale, sociale als cognitieve vaardigheden van de Oldstars tafeltennissers. ASM verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige wijze waardoor met name de kwaliteit van het aanpassingsvermogen en de balans wordt ontwikkeld. ASM bevat vaardigheden afkomstig uit allerlei verschillende sporten, spelvormen of activiteiten. Tafeltennis is dus niet het doel maar een middel om op latere leeftijd fitter  en gezonder te worden (bv. Sterker, meer in balans met een beter uithoudingsvermogen) maar tegelijkertijd is er veel aandacht is voor de aansturing, alle coördinatieve vermogens.

Verenigingen die het OldStars tafeltennis programma willen aanbieden gaan een samenwerking aan met de NTTB en het Ouderenfonds. Met OldStars tafeltennis  wordt de omgeving van de tafeltennisvereniging ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de  vereniging. Het sluit aan bij de kernwaarden van OldStars: laagdrempelig bewegen, ontmoeten, meedoen en zelfredzaamheid.

Een vereniging die OldStars tafeltennis aanbiedt voor de doelgroep 55 plus:

 • Heeft een actieve ouderencommissie die aanspreekpunt is voor ouderen binnen de tennisvereniging;
 • Heeft structureel sociale activiteiten voor ouderen, georganiseerd in het clubhuis en of de kantine van de tafeltennisvereniging via een activiteitenprogramma;
 • Werkt lokaal samen met andere organisaties;
 • Heeft een OldStars begeleider en of instructeur, die is opgeleid volgens de visie van OldStars

De mate waarin tafeltennis of vitaliteit en bewegen de boventoon voeren zijn in de diagrammen hieronder indicatief schematisch weergegeven: