fbpx
Selecteer een pagina

 

Diversiteit & Inclusie

 

De Nederlandse Tafeltennisbond zet zich in om sport in Nederland inclusief te maken. We volgen hierin de visie van NOC*NSF. Zo kan ieder persoon, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, sporten bij een club die bij jezelf past. De NTTB heeft als één van de eerste sportbonden in 2021 de Charter Diversiteit en Inclusie van NOC*NSF ondertekend en heeft meegedacht over de inhoud van deze charter, een handreiking om actief met het onderwerp aan de slag te gaan binnen de reikwijdte van de sportbond.

In de Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport, die wordt onderschreven door de NTTB, staat:

‘Bij een inclusieve en sociaal veilige sportcultuur hoort:

  • Welkom zijn
  • Erbij kunnen horen
  • Authentiek jezelf kunnen zijn
  • Behoefte om competent te kunnen zijn
  • Geaccepteerd en gerespecteerd worden
  • Eigen keuzes kunnen maken Dit betekent dat niemand wordt uitgesloten vanwege sekse, genderidentiteit, etniciteit, leeftijd, beperking of religie.’

 

Het lidmaatschap van de NTTB en de verenigingen staat open voor iedereen. De NTTB maakt zich hard voor een inclusieve en sociaal veilige sportcultuur. Zo heeft de NTTB voor veteranen van 55+ OldStars tafeltennis. Voor aangepast sporten, zoals bijvoorbeeld parasporters, heeft de NTTB de nodige stappen gezet om de sport toegankelijk te maken. Verder probeert de NTTB zich actief in te zetten op inclusieve sport waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld door mee te doen aan de bootoptocht tijdens de Pride.

Man, vrouw, non-binair?

Traditioneel kende onze ledenadministratie het onderscheid man/vrouw. Sinds 2022 is het mogelijk om als non-binair geregistreerd te staan in het NTTB Administratie Systeem (NAS). Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande leden. De ledenadministrateur kan een non-binair lid als zodanig in NAS aanmelden (of wijzigen) bij de NTTB.

Aan welke competenties en toernooien kun je meedoen als non-binair lid?

  • Een non-binair lid kan meedoen aan alle competities als de speler voldoet aan de leeftijdseisen voor die competitie, behalve de (landelijke) damescompetitie.
  • Een non-binair lid kan meedoen aan alle toernooien. Als daar sprake is van aparte klassen voor meisjes/dames, dan doet een non-binair lid mee bij de jongens/heren, afhankelijk van de leeftijd van de speler..
  • Let op: een wijziging van gender in NAS kan gevolgen hebben voor competities/toernooien. Vanaf het moment van genderwijziging valt een speler voor competities en toernooien onder de gewijzigde gender. Dat kan op elk moment ingaan, ook bv. tijdens een competitie.
  • Bij het wijzigen van gender controleren wij geen paspoorten. Bij competitiewedstrijden en toernooien kan echter wel worden gevraagd om een lidmaatschapsbewijs waaruit blijkt dat iemand in de betreffende competitie of toernooiklasse mag uitkomen. Het is daarom belangrijk dat de verenigingen er voor zorgen dat de in de ledenadministratie opgenomen gender de juiste is..

Meer algemene tips, adviezen, vragen en antwoorden over dit onderwerp, voor zowel verenigingen als voor spelers, vind je op de site van NOC*NSF.