fbpx
Selecteer een pagina

Tafeltennistrainer 4

 

Tafeltennistrainer 4 is bedoeld voor niveau 3 trainers die een stap verder willen gaan. Een tafeltennistrainer wil zijn beroep maken van training geven, langere lijnen uitzetten, zich verdiepen in internationale aspecten, dieper ingaan op techniek en mentale begeleiding, enz. Deze opleiding vereist de nodige ervaring als tafeltennistrainer en een bepaald opleidingsniveau.

Meer informatie is te vinden in de bestanden Aanmeldingsformulier Tafeltennistrainer 4 en Procedure kandidaten Tafeltennis 4. Zie hieronder, onder relevante links.

Het inschrijfgeld voor TT4 bedraagt € 3.250,- (exclusief boekenpakket). De prijs voor het lesboek ‘TAFELTENNIS – Begrijpen, Leren, Spelen’ komt daarbij en dit bedrag is €63,50. De opleiding wordt sinds 2013 aangeboden in samenwerking met NOC*NSF. De sportgenerieke onderwerpen zoals ‘trainingsleer’ en ‘het scouten van talenten’ wordt door NOC*NSF verzorgd. Veel opdrachten zijn sportspecifiek en gericht op de tafeltennispraktijk. Een niveau 5 trainer/coach zal doorgaans praktijkbegeleider zijn en de sportspecifieke kanten van het trainersvak behandelen tijdens deze maatwerkopleiding. Stage lopen bij een trainer 5 (met licentie) is verplicht.

Voordat er deelgenomen kan worden dient er eerst een ‘intake’-formulier ingevuld en geretourneerd te worden waarna uitsluitsel gegeven wordt over de toelating, al dan niet na een ‘intake’-gesprek. Daarnaast is er een maximum gesteld van twee kandidaten bij deze opleiding. Interesse kan gemeld worden bij de coördinator Opleidingen van de NTTB via opleidingen@tafeltennis.nl

Wij vragen alle cursisten van onze trainersopleidingen om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Zie https://www.nttb.nl/vereniging/veilig-sporten/vog/ voor meer informatie over een veilig sportklimaat en voor de Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen. 
Alle cursisten dienen lid te zijn van de NTTB. Als je geen lid bent van een vereniging, dan kun je persoonlijk lid worden van de NTTB, zie https://www.nttb.nl/aanmelden-persoonlijk-lid/. In dat geval kun je contact opnemen met jong@tafeltennis.nl voor de aanvraag van een VOG. 

Meer informatie over deze opleiding kunt u opvragen bij opleidingen@tafeltennis.nl. De formele inschrijving dient ook via NOC*NSF te gebeuren na akkoord van de coördinator opleidingen.

 


 
 
Relevante links