fbpx
Selecteer een pagina

 

Stimuleringsregelingen 2024

Diverse activiteiten & Jubilea

 

Een actief verenigingsleven waarbij activiteiten worden georganiseerd voor een diversiteit aan doelgroepen draagt bij aan de zichtbaarheid en de groei van onze sport. Jong en oud, met of zonder beperking, op talloze plekken in het land in aanraking laten komen met onze sport draagt bij aan onze gezamenlijke ambitie: Tafeltennis de meest toegankelijke sport laten zijn.
Om verenigingen een zetje in de rug te geven en te stimuleren om activiteiten te organiseren bieden we een stimuleringsbijdrage aan. De regeling voor het jaar 2024 zetten we hieronder uiteen.

Verenigingen zijn statutair verplicht om alle leden (ook leden die niet deelnemen aan de competitie) aan te melden bij de Tafeltennisbond (Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9, lid 2). Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is een bevestiging van de vereniging dat alle verenigingsleden ook als NTTB-lid geregistreerd staan in het NTTB Administratiesysteem (NAS).

 

1. Stimuleringsbijdrage voor diverse activiteiten

De onderstaande 9 soorten activiteiten komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage.

 

1. Scholierenkampioenschappen / The Battle toernooien
We stimuleren verenigingen in de organisatie van de scholierenkampioenschappen. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van jouw vereniging en daarmee de tafeltennissport. Maak van het scholierentoernooi een feestje voor de kinderen én ouders en zet je vereniging op de kaart!

Deelname aan de Landelijke finale Table Stars the Battle is een uitdagende vervolgactiviteit die de vereniging actief stimuleert en meeneemt in de organisatie van het eigen lokale evenement.

 

2. Schoolclinic door MJ Tafeltennis – Events
MJ Tafeltennis – Events is voor veel tafeltennisverenigingen een bekende naam, zij blinken uit in het verzorgen van tafeltennisclinics. Een school krijgt gegarandeerd een gave gymles en bovendien neemt MJ Tafeltennis – Events ook alle materialen (tafels, batjes, ballen, spellen) mee: de clinic kan op iedere (gym)locatie plaatsvinden.

Een schoolclinic door MJ Tafeltennis – Events levert de vereniging lokale sportpromotie op en wanneer de vereniging een goede follow-up activiteit organiseert (bijvoorbeeld een reeks kennismakingslessen of een mini-cursus) is de kans op nieuwe leden groot.
Daarom deze stimuleringsregeling.

Let op: het betreft hier een schoolclinic. Deze clinic kan zowel op de onderwijslocatie als op de verenigingslocatie plaatsvinden (de school komt dan op bezoek bij de vereniging).

Meer info: https://mjtafeltennis.nl/

 

3. Starters/ beginners toernooien
Sporters die deelnemen aan wedstrijden (competities/toernooien) blijven doorgaans langer aan de sport en de vereniging verbonden. Daarom stimuleren we de organisatie van laagdrempelige toernooien voor leden (jong en oud). Een leuke activiteit om, zonder drempels, kennis te maken met het spelen van wedstrijden. Nét iets meer dan alleen maar trainen of het spelen van wedstrijden in de training. Dit kan lokaal op clubniveau maar ook regionaal.

 

4. Meisjes/vrouwen activiteit
Het aantal meisjes en vrouwen in de tafeltennissport is van oudsher laag. Historische cijfers laten zien, tot op de dag van vandaag, dat het percentage meisjes/vrouwen binnen de NTTB rond de 16-18% ligt. Toch heeft onze sport veel voor deze doelgroep te bieden. De sport is zowel individueel als in teamverband te beoefenen, ontmoeting staat centraal en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Diversiteit in het ledenbestand draagt bij aan een gezonde en vitale vereniging. Daarom stimuleren we de organisatie van deze (wervings)activiteiten.

 

5. Kennismakingslessen of mini-cursus
Kinderen op jonge wijze kennis laten maken met onze sport waarbij er aandacht is voor de follow-up ná een scholierentoernooi of clinic ondersteunen is ontzettend belangrijk. Denk bij een follow-up bijvoorbeeld aan een reeks kennismakingslessen of een mini-cursus van een aantal lessen/weken.

Bekijk hier een leuke good-practice: DTV’84

 

6. Wervingsactiviteit para-tafeltennis
Para-tafeltennis is voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie geldt dat hun beperking invloed heeft op hun spelniveau en/of tafeltennisbeleving. Vanuit onze ambitie om onze sport toegankelijk te maken stimuleren we verenigingen om het aanbod binnen de vereniging te verbreden, ook voor sporters met een beperking. Mogelijk kan dit geïntegreerd binnen het algemene verenigingsaanbod, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om speciaal op deze doelgroep gerichte trainingen. Uitgangspunt is dat het aanbod aansluit bij de behoefte van deze doelgroep.

Samenwerking met de omgeving is noodzakelijk, dus we stimuleren de organisatie van clinics, workshops, wervingsactiviteiten in bijvoorbeeld het Speciaal Onderwijs of bij revalidatiecentra. Meer info over Para-Tafeltennis vind je hier.

 

7. Bedrijfstafeltennistoernooi
Bij talloze bedrijven zijn tafeltennistafels te vinden. Dagelijks wordt er ‘gepingpongd’ op kantoren in de kantines of bedrijfshallen. Een doelgroep met potentie voor jouw vereniging. Zet je vereniging zowel sportief als zakelijk op de kaart! Haal een nieuwe doelgroep in huis, laat ze kennismaken met de vereniging en bouw hier een relatie mee op. Wellicht ontmoet je een potentiële sponsor voor de toekomst of een bedrijf wat het bedrijfsuitje wel bij jou op de vereniging wil organiseren!

Tevens organiseren we als NTTB jaarlijks het NK Bedrijfstafeltennis.

Lijkt het jouw vereniging leuk om als trainingslocatie te dienen in aanloop naar dit evenement. Maak een plan en wie weet vinden wij een geschikte match met een deelnemer aan het NK Bedrijfstafeltennis.

 

8. Tafeltennisactiviteit in de wijk
Je kent ze wel in je buurt: de stenen tafeltennistafels in parken, op schoolpleinen en trapveldjes. Of de tafeltennistafels in wijkcentra. Deze tafels worden in het algemeen veel te weinig gebruikt en daar kan jouw vereniging verandering in aanbrengen!

Een leuke good-practice: TTV Bijmaat

 

9. Open instuif / markt / inloop als wervingsactiviteit
Jouw vereniging presenteren aan een breder publiek, zichtbaar zijn en tafeltennissport promoten. Dit kan op diverse manieren die we graag ondersteunen.

 

Spelregels voor alle bovenstaande activiteiten

Voor verstrekking van de stimuleringsbijdrage gelden de volgende spelregels:

1. Een stimuleringsbijdrage is van ondersteunende en waarderende aard en is nooit hoger dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten.
2. Een aanvraag voor een bijdrage wordt vóóraf aan de activiteit gedaan door een bestuurslid van de betreffende tafeltennisvereniging. Deze kan de aanvraag indien voor dit formulier (download hier) in te dienen bij Tessa van Jole-Hexspoor.
3. Een aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan inclusief het voorleggen van een begroting en een beschrijving van de activiteit(en).
4. Per activiteit van een vereniging geldt een maximum bijdrage van € 150,-.
5. De stimuleringsbijdrage wordt achteraf uitgekeerd, na het ontvangen van:

  • dit ingevulde subsidieformulier (download hier)
  • een kort verslag
  • een foto (of ander beeldmateriaal, nieuwsbericht, etc.) welke de NTTB mag gebruiken voor promotiedoeleinden
  • Eventueel een draaiboek of andere documentatie van de activiteit

6. Aanvragen voor deze regeling kunnen ingediend worden bij Tessa van Jole-Hexspoor.
7. Elke vereniging kan maximaal twee aanvragen indienen per jaar.

 

TIP! Good-practices

Diverse good-practice voorbeelden van verenigingen zijn uitgewerkt op https://www.nttb.nl/vereniging/good-practice-2/. Neem daar eens een kijkje!

 

2. Stimuleringsbijdrage Jubileum activiteit

NTTB-verenigingen die hun jubileum (25, 50, 75-jarig bestaan) vieren en daarbij extra activiteiten organiseren (clinic, workshop, demonstratie etc.) om de vereniging en de tafeltennissport in de schijnwerpers te zetten kunnen daarvoor een subsidie van €75,00 aanvragen.
Aanvragen voor deze regeling kunnen ingediend worden bij Tessa van Jole-Hexspoor.
Vermeld daarin wanneer het jubileum gevierd gaat worden en waarvoor de subsidie bestemd is.

De subsidie wordt achteraf uitgekeerd, na het ontvangen van:

 • dit ingevulde subsidieformulier (download hier)
 • een kort verslag
 • een foto (of ander beeldmateriaal, nieuwsbericht etc.)

 

Meer weten? Neem eens een kijkje in het NTTB Kenniscentrum

 

 

 

Of kijk hier om in één overzicht te zien wat er zoal nog meer voor jouw vereniging beschikbaar is!