fbpx
Selecteer een pagina

Schuiftafeltennis op de Club

Schuiftafeltennis op de Club heeft drie verschillende doelgroepen, die naar keuze van de club ingevuld worden

Jeugd/Kinderen

Kinderen op jonge(re) leeftijd laten kennismaken met tafeltennis. De motorische vaardigheden om de bal in de lucht te raken zijn op jonge leeftijd nog niet voldoende ontwikkeld. Schuiftafeltennis is eenvoudiger en geeft ze op een leuke manier een kennismaking met tafeltennis.

Bijscholingen en leskaarten worden ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan clubs

Spelers met een beperking

Spelers met een lichte beperking doen vaak mee in het reguliere tafeltennis, tot op hoog niveau.

Sommige clubs hebben specifiek aanbod voor spelers met een beperking en hierbij kan schuiftafeltennis een goede extra mogelijkheid zijn.

Ouderen

 Tafeltennis kan op late leeftijd worden gespeeld. Maar als de mobiliteit echt afneemt of langdurig staan niet meer mogelijk is, biedt schuiftafeltennis uitkomst.

Schuiftafeltennis in het Onderwijs

Regulier basisonderwijs

In het reguliere onderwijs biedt schuiftafeltennis de mogelijkheid om op jonge(re) leeftijd tafeltennis aan te bieden

Speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs is schuiftafeltennis een goede beweegvorm voor spelers met een verstandelijke of zware lichamelijke beperking. De tafeltennisbond heeft een programma Table Heroes voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Met de toevoeging van Schuiftafeltennis worden de drempels voor sportdeelname verder verlaagd.

Schuiftafeltennis in de Zorg

Ouderenzorg

Samen met het Nationaal Ouderenfonds hebben we Oldstars tafeltennis ontwikkeld. Voor de ouderen in de zorgcentra bieden we Schuiftafeltennis aan, waarmee ouderen een leuke beweegvorm krijgen aangeboden.

Revalidatie

Tafeltennis is een sport die veel gespeeld wordt in revalidatiecentra omdat tijdens het spelen de vijf fysieke basiseigenschappen: coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid worden getraind.

Door de uitbreiding met Schuiftafeltennis kan de sport nog eerder in een revalidatietraject worden toegepast

De Tafeltennisbond heeft twee programma’s ontwikkeld waarmee tafeltennis op het revalidatiecentrum wordt gestimuleerd. In het eerste programma ‘Tafeltennis als revalidatiesport’ wordt tafeltennis gezien als middel om met plezier te revalideren. Het tweede programma ‘Tafeltennistraining op het revalidatiecentrum’ richt zich juist op het aanleren van de tafeltennistechniek. Beide programma’s omvatten een startworkshop, de lesmap paratafeltennis en de toolkit met materialen. Lees er hier meer over.

 

Spelers

Jeugd

Tafeltennis is voor jonge kinderen best moeilijk. Daarom heeft de tafeltennisbond schuiftafeltennis geïntroduceerd: een instapvorm voor tafeltennis. De komende jaren zullen verenigingen dit in hun sportaanbod meenemen.

Speler met beperking

Schuiftafeltennis is bedoeld voor parasporters (sporters met een beperking) die niet kunnen tafeltennissen omdat dit door hun specifieke situatie te zwaar of te moeilijk voor ze is.  Voor (para-) tafeltennissers die terugkomen van een blessure (of bij revalidatie) kan deze spelvorm geschikt zijn.

Op het NK Paratafeltennis op 1 juni 2019 is voor de 2e keer gespeeld in de categorie Schuiftafeltennis.  Kijk voor alle informatie voor speler op onze speciale pagina op tafeltennis.nl

 

Ouderen

Tafeltennis kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. In 2020 hadden we meer dan 200 spelers boven de 75 jaar die nog competitie speelden! Voor zorgcentra, waar ouderen soms een groot deel van de dag zittend doorbrengen, is schuiftafeltennis een mooie beweegvorm. Tafeltennisclubs die schuiftafeltennis aanbieden, kunnen dit ook doen voor de oudere doelgroep.

Over Schuiftafeltennis

Terugdringen beweegarmoede
Onder verschillende groepen in de samenleving, waaronder kinderen, ouderen en mensen met een beperking is er sprake van beweegarmoede. De NTTB wil deze doelgroepen graag meer in beweging brengen, maar constateerde dat hun reguliere sportaanbod daarvoor niet geschikt is. De bewegelijkheid die bij tafeltennis komt kijken en de benodigde oog-hand coördinatie maken het voor de genoemde doelgroepen lastig om de sport te beoefenen. Om tafeltennis voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een beperking toch mogelijk te maken is het dus nodig om het sportaanbod te innoveren.

In de zomer van 2020 is het projectteam Schuiftafeltennis van start gegaan met het Innovatieproject Schuiftafeltennis. Lees hier over de aanstelling van de coördinatoren voor de drie deelprojecten. Het project zit momenteel vol in de ontwikkelfase, testen en pilots. De planning is om vanaf 2022 het product aan te kunnen bieden aan verenigingen, zorginstellingen en het onderwijs.

Wat is schuiftafeltennis?
Schuiftafeltennis is een spelvorm gebaseerd op het regulier tafeltennis. Bij tafeltennis is het de bedoeling dat de bal over het net richting de tegenstander wordt gespeeld. Bij schuiftafeltennis is het net verhoogd en zijn er schuifranden aan de zijkant van de tafel. Het is de bedoeling dat de bal rolt en contact blijft houden met de tafel. De bal moet blijven rollen zonder te stuiten. Gaat de bal over de rand van de boarding of via de achterlijn uit, dan begint men weer opnieuw.

Schuiftafeltennis wordt gespeeld op een gewone tafeltennistafel met schuifranden die los erop gezet kunnen worden of op een vaste schuiftafel. De schuiven kunnen aan de uiteinden versteld worden en naar gelang de mogelijkheden en mobiliteit van de spelers naar binnen of buiten worden geplaatst (vergroten of verkleinen van de doelmond). Voor een dubbelspel worden de randen in één lijn gezet met de zijkant van de tafel. Schuiftafeltennis kan zowel recreatief als in wedstrijdvorm gespeeld worden.

 Voor wie is het geschikt?
Iedereen kan in principe schuiftafeltennissen, het is geschikt voor jonger kinderen, oudere mensen en mensen met een beperking waarvoor het reguliere tafeltennis (nog) te moeilijk is. Het is dus uitermate geschikt om oog-hand coördinatie te trainen, maar ook de reflexen. Het spel kan in verschillende moeilijkheidsgraden ingezet worden.

Met welk materiaal wordt er gespeeld?
Er wordt gespeeld met speciale schuifranden, op maat gemaakt voor een tafeltennistafel. Hiervoor gelden officiële maten en materiaal voor die leidend zijn voor het spelen van wedstrijden. Recreatief kunnen er andere oplossingen bedacht worden. (Latten geklemd aan een tafel met lijmklemmen, matten tegen de tafel, op de grond in de vrije ruimte etc.). Voor wedstrijden is er een speciale schuifbal van 600 mm, maar recreatief kan er met elke bal gespeeld worden. Er kan gespeeld worden met push-pongbatjes, maar ook met reguliere batjes met rondom vilt. Er bestaan ook schuifblokken, voor mensen die een batje niet goed kunnen vasthouden.
Meer over materiaal.

Welke technieken kunnen er gebruikt worden?
De meest gebruikte techniek is de backhand, met het batje voor het lichaam. De Forehandtechniek is nieuw en wordt steeds meer ingezet vooral bij jeugdspelers en spelers die mobiel genoeg zijn om beide technieken te leren. Er kan zittend, maar ook staand gespeeld worden.

Begeleiding en trainers
Begeleiders en of trainers kunnen een cursus volgen waarbij de leermethodes basisvaardigheden, technieken, spelvormen, spelregels en begeleiding aan bod komen. Tijdens de pilot krijgen de pilotverenigingen deze cursus, daarna gaat dit via opleidingen.

Wedstrijden en toernooien
Tijdens een aantal Para-tafeltennistoernooien is er ook aanbod van schuiftafeltenniswedstrijden. Kijk hier voor de Paratafeltennis-agenda
In 2022 wordt er een pilot gedraaid om lokaal competitie te spelen tussen verschillende verenigingen, waaraan ook niet-leden uit de zorg of special onderwijs mee kunnen doen.

Welke spelvormen zijn er mogelijk?
(volgt)

Welke spelregels zijn er voor de wedstrijden?
(volgt)

Toegankelijke sport

De NTTB wil tafeltennis toegankelijk maken voor iedereen. Daarom innoveren wij ons sportaanbod en ontwikkelen we schuiftafeltennis. Een afgeleide van de reguliere tafeltennissport. Deze nieuwe spelvorm is geschikt voor doelgroepen voor wie het reguliere tafeltennis een brug te ver is. Met behulp van schuiftafeltennis kan iedereen van tafeltennis genieten.  

Innovatiefonds

De Tafeltennisbond heeft eind 2019 een toewijzing gekregen uit het Innovatiefonds van NOC*NSF voor de ontwikkeling van Schuiftafeltennis. Schuiftafeltennis is het afgelopen jaar op enkele toernooien als pilot geïntroduceerd als een nieuwe variant van Paratafeltennis. Voor spelers met een relatief zware beperking, waarvoor het reguliere tafeltennis een te grote uitdaging is, vormt deze spel/beweegvorm een oplossing om toch tafeltennis te spelen. Met de subsidie vanuit het Innovatiefonds kunnen we de spelvorm echt gaan ontwikkelen en bovendien verbreden we de doelgroep.

Partners

De ontwikkeling van Schuiftafeltennis is niet mogelijk zonder de samenwerking met onze maatschappelijke én commerciële partners.

Materiaal

Ballen

Voor het spelen van wedstrijden in schuiftafeltennis is er gekozen voor een speciale schuifbal. Deze is speciaal ontwikkeld en gemaakt voor de NTTB door Combicraft.

Specificaties:

 • Met lucht gevulde kunststof bal
 • Maat: Ø60 mm
 • Gewicht van ca. 7 gram
 • Kleur officiële bal: geel
 • Met naad en CE-keurmerk

Voordelen van deze bal:

 • Bal kan onder het net doorschuiven zonder het te raken
 • Minimale stuit
 • Houdt voldoende contact met de tafel bij het rollen
 • Stevige bal maar zachte bal, met voldoende snelheid goed te spelen.

Voor een uitgebreid document over de keuze van de ballen, klik hier.

 

Batjes

Er zijn verschillende batjes beschikbaar die geschikt zijn voor schuiftafeltennis. Er is gekozen voor meerdere batjes: schuifbatjes met afgevlakte kant en schuifbatjes rond (standaard bat).

Schuifbatje met afgevlakte kant:
Deze batjes zijn voornamelijk geschikt voor spelers die minder mobiel zijn in de bewegingen met de armen en bovenlichaam, met name vanuit een zittende positie. Maar ook voor spelers met een voorkeur voor de backhandslag (slag voor het lichaam).

 • Push-pong batjes MJ-Tafeltennis: Instapmodel voor beginners, te gebruiken bij clinics scholen, zorg etc.
 • Push-pong bat 5* edge, Heemkerk serie voor recreatieve en licht gevorderde spelers.
 • Push-pong bat 6* edge Heemskerk Serie, voor gevorderde spelers die wedstrijden willen gaan spelen.

Schuifbatje rond:
Deze batjes zijn geschikt voor meer mobiele spelers (jong tot oud), voor spelers die ook met de forehandslag willen spelen en voor spelers die de overstap willen en kunnen maken naar het tafeltennis.

 • Push-pong bat 5* round Heemskerk serie, voor de recreatieve maar wel serieuze speler
 • Push-pong bat 6* round Heemskerk serie voor de gevorderde en ervaren speler die wedstrijden spelen.

Voor een uitgebreid document over de keuze van de batjes, klik hier.

 

Tafels

De schuifranden hebben vastgestelde maten en passen op alle tafeltennistafels. Ze zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar.

De schuifranden Pro Wood:

Zijn geschikt voor recreatief schuiftafeltennis maar ook voor het spelen van wedstrijden. De set bestaat uit 4 delen, elk op een zijde van een tafelhelft te bevestigen. Elk deel bestaat uit een rechte plank met een verstelbare schuifplank die elk aan een zijde van een tafelhelft vastgeklemd wordt.

De schuifranden Plexi:

Zijn uitermate geschikt voor wedstrijden en/of voor recreatief spelen waarbij er publiek is. Door de plexiglas randen kan het spel via de zijkant gevolgd worden, zowel voor staand als zittend publiek.

Netpost:

Tussen de rechte delen, in het midden van de tafel, wordt een net met aangepaste netpost, gespannen op 10 cm hoogte zodat de schuifbal er ruim onderdoor kan. Bij het verlagen van het net kan de bal erover heen en kan er tafeltennis gespeeld worden.

Voor een uitgebreid document over de keuze van de randen, klik hier.