fbpx
Selecteer een pagina

Regionaal TrainingsNetwerk Oost

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft in het najaar van 2020 een nieuw beleid ingezet onder het motto: ‘Een bredere basis voor een hogere top!’. De NTTB wil dit bereiken door meer aandacht te genereren voor de ontwikkeling van de verenigingen, zodat de (eerste) opvang van de jeugd op een hoger niveau ligt. We bieden een ruim trainingsprogramma aan de talentvolle jeugd. Het RTN Oost is een pilot in dit nieuwe beleid, dat geïnitieerd wordt door de NTTB zelf. In deze zin sluit het naadloos aan bij het beleid van de bond en bij het meerjarenopleidingsplan. Bij de ontwikkeling van deze pilot wordt nauw samengewerkt met Topsport Gelderland. Topsport Gelderland ondersteunt ons initiatief financieel en met de bij hen aanwezige expertise. Ook het Centrum voor Sport en Educatie (CSE) van Landstede in Zwolle is nauw bij het trainingsprogramma betrokken. Voorts ondersteunt ook de Afdeling Oost van de NTTB de activiteiten van RTN Oost.

Uitvoeringsplan RTN Oost

Organisatie                               

Inleiding

Het RTN Oost wil een stimulerende en professionaliserende invloed hebben op het tafeltennis in de Gelderse regio’s Stedendriehoek en De Veluwe Noord en delen van Overijssel. Hiervoor willen ze zelf organisatorisch een voorbeeld zijn. Het RTN Oost is een initiatief van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), organisatorisch en op financieel gebied ondersteund door het NTTB bondsbureau.

Organisatie en dagelijkse besturing

De leiding van het RTN Oost bestaat uit een RTN Trainer en een RTN Coördinator. De RTN hoofdtrainer, Titus Damsma, is rond de 16 uur per week beschikbaar. Titus Damsma is jeugdbondscoach en heeft de licentie Trainer-Coach 5. Hij verzorgt de trainingen en is actief in het programma voor de trainers en verenigingsontwikkeling. Wim van Selling is de RTN Coördinator, dit is een semivrijwilligersfunctie. Hij is van oudsher actief geweest in het onderwijs en heeft een ruime ervaring in het besturen binnen de (top)sport. Wim van Selling zorgt voor de organisatorische kant van het RTN Oost. De RTN leiding zal met de diverse betrokkenen intensief contact hebben. De verenigingen en de trainers spelen natuurlijk een grote rol, maar ook met de ouders en de scholen van de spelers is goed contact noodzakelijk.

Het RTN Oost wordt vanuit de afdeling Topsport van de NTTB begeleid door Marcel Kraa. Dit doet hij als Coördinator Sporttechnische zaken, waaronder het RTN Coördinatorschap valt.

Financiën

De financiën zijn ondergebracht op het bondsbureau van de NTTB. Van hieruit worden de diverse bijdrages geïnd en kosten betaald.

Verenigingsontwikkeling

 

Binnen het beleid van de NTTB staat de ontwikkeling van de verenigingen centraal. De Regionale Trainingsnetwerken zijn de plaats waar de verenigingen met elkaar samenwerken. Er zal kruisbestuiving plaats vinden en verenigingen kunnen van elkaars kracht leren en profiteren. De RTN’s zijn gebaat bij sterke verenigingen. Via Verenigingsontwikkeling kunnen we hier een bijdrage aan leveren. Denk hierbij aan kaderontwikkeling, ledenontwikkeling/doelgroepen (werving opvang en behoud), ontwikkeling technisch beleid en verenigingsontwikkeling. Ook kijken we hoe we verenigingen kunnen helpen op andere thema’s, zoals bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid. De eerste stap bestaat altijd uit een intakegesprek met de vereniging. Dit gesprek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de vereniging en in de ambities van de vereniging. Met verenigingsontwikkeling zetten we in op de langere termijn. Waarom wil de club zich ontwikkelen? Waar kan de club aan werken om een stap vooruit te zetten? Kan de club dit uitvoeren? Waar is hulp bij nodig? De coördinator van het RTN neemt waar nodig contact om met de coördinator verenigingsontwikkeling. Verenigingen kunnen ook zelf contact opnemen met Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl).

Trainersontwikkeling

Inleiding

Het nieuwe beleid van de NTTB wordt samengevat door de slogan: Een hogere top door een bredere basis. Bij die bredere basis hoort een betere opvang van de jongste jeugd bij de verenigingen. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de verenigingstrainers.

Organisatie Trainer-Coach 2 en Trainer-Coach 3 opleidingen

In samenwerking met NTTB opleidingen gaan we aan de hand van de behoefte, zowel Trainer-Coach-2 als -3 cursussen in de regio organiseren. RTN-trainer Titus Damsma is ook NTTB-docent en kan in die functie een goede rol spelen. Hij kent de regio en de trainers en kan gemakkelijk op de situatie inspelen. Tevens maakt dit het goed mogelijk ook de gezamenlijke visie binnen het RTN uit te dragen.

Bijscholingsprogramma

Aan de hand van aan de ene kant de wensen en de behoeftes van de verenigingstrainers en aan de andere kant de inzichten van de RTN-trainer zal er een bijscholingsprogramma opgesteld worden. Het bijeenbrengen van de trainers, waardoor ze samen met elkaar kunnen sparren is een belangrijk aspect van deze bijeenkomsten. We zullen dit bijscholingsprogramma op minimaal twee niveaus aanbieden: Voor de ervaren (hoofd)trainers van de verenigingen en voor de beginnende (jonge) trainers.

Coach de coach (op de vloer)

Bij de wekelijkse trainingen is de RTN trainer roulerend in verschillende verenigingszalen aanwezig. Hier heeft hij gemakkelijk contact met de verenigingstrainers en begeleidt hen op de vloer. Tijdens de trainingsdagen worden stageplekken gecreëerd voor trainers die in het programma kunnen meedraaien. Aan de hand van leerdoelen kunnen de stagiairs hun kennis en vaardigheden vergroten.

Spelersontwikkeling

Inleiding

Naast het versterken van de (technische) tafeltennis-infrastructuur binnen de regio, wordt uiteraard heel veel aandacht besteed aan de spelersontwikkeling.

Weekprogramma

Er is voor gekozen om de RTN-middagtrainingen gerouleerd door de regio te laten plaatsvinden. De deelnemende tafeltennisverenigingen hebben sportaccommodaties in eigendom en ondersteunen het RTN Oost door de zaal beschikbaar te stellen. Twee trainingen vinden plaats in de regio Stedendriehoek. Eénmaal in Apeldoorn bij TTV De Veluwe en éénmaal in Twello bij TTV Trias. De overige twee trainingen vinden plaats in de regio Veluwe Noord en Overijssel, waarvan éénmaal in Hattem (TTV Smash ‘70) en éénmaal in Zwolle (Tafeltennis Zwolle).

Weekend/vakantieprogramma

Om spelers door de week enigszins te ontlasten wil het RTN Oost de weekenden en de vakanties benutten om de trainingsomvang te vergroten. Er worden in de weekenden en de vakanties RTN trainingsdagen gehouden, waarop twee keer twee uur getraind wordt. De RTN-trainer wordt geassisteerd door een Trainer-Coach 3 of 4. De groep bestaat uit 16 tot 20 spelers. Er is extra ruimte voor spelers van de deelnemende verenigingen naast de RTN spelers van het weekprogramma. Er worden zo’n 25 trainingsdagen georganiseerd. De trainingen worden gehouden in Apeldoorn (TTV De Brug), in Lochem (LTTC De Toekomst) en Deventer  (TTV Swift).

Scoutingstraject

Verder zet het RTN in samenwerking met de NTTB afdeling Oost een scoutingstraject op voor de jongste talenten (O11 en O13). In de groep is ruimte voor 16 tot 20 spelers. Ook op deze groep is er naast de RTN trainer een tweede trainer aanwezig. Er worden 10 trainingsdagen voor deze groep georganiseerd. De trainingen zijn in Apeldoorn (TTV De Brug), Lochem (LTTC De Toekomst) en in Deventer (TVV Swift). Tijdens de trainingsdagen worden stageplaatsen aangeboden aan de (beginnende) verenigingstrainers. Verder worden tijdens de trainingsdagen bijscholingsbijeenkomsten voor de verenigingstrainers georganiseerd zodat de tafeltennistheorie direct in de theorie geanalyseerd kan worden.

 

Spelers

  Naam Club
1 Thijs Timmermans TTV Trias Twello
2 Mats ten Vergert TTV Swift Deventer
3 Floortje Gerritsen TTV Trias Twello
4 Tom Esselink TTV Wijhe
5 Niek Esselink TTV Wijhe
6 Nienke Wijnhout TTV Trias Twello
7 Thomas Wijnhout TTV Swift Deventer
8 Chris Verwoert TTV Smash’70 Hattem
9 Tom Woesthoff TTV Wijhe
10 Mayra Monincx TTV Trias
11 Robin Klomp TTV De Veluwe Apeldoorn
12 Martijn van Ham TTV De Veluwe Apeldoorn
13 Brent Ronde TTV Smash’70 Hattem
14 Coen Doornekamp TTV Veluwe Apeldoorn
15 Annerieke Plette TTV Kampenion
16 Timo Baan TTV Swift Deventer

 

Planning Trainingsdagen 2022

(Alle trainingen in de eerste helft van het jaar zijn geweest. De planning voor het najaar volgt zodra bekend).

Tijden 10.00 uur tot 14.00 uur

SC = scoutingsdagen

     

 

Planning weektrainingen

 

Ma 17.00 – 20.00 TTV Trias (Twello)
Di 16.00 – 19.00 TTV De Veluwe Apeldoorn
Wo Middag eventueel in de toekomst O11 & O13 training
Wo Overig training bij de eigen vereniging
Do 16.00 – 19.00 TTV Smash ’70 (Hattem)
Vr 15.00 – 18.00 Tafeltennis Zwolle (Zwolle)

Veilig Sportklimaat

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Een VCP lost geen problemen op. Als de VCP wordt benaderd dan hoort hij/zij iemands verhaal aan en bespreekt welke mogelijkheden diegene heeft om de situatie op te lossen. De VCP blijft onpartijdig en zal het bestuur van de organisatie (vereniging, NTTB) stimuleren om een incident zelf op te lossen. De VCP is niet het “afvoerputje” voor lastige zaken. De VCP kan de partij/partijen ook begeleiden in procedures die naar aanleiding van een melding/klacht kunnen ontstaan. De VCP kan worden ondersteund door een vertrouwenspersoon van het Centrum voor Veilige Sport van sportkoepel NOC/NSF

Binnen de NTTB is Liesbeth van der Meer de vertrouwenscontactpersoon. Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met Liesbeth op via  06- 3612 1487 of mail: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl. 

 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Binnen RTN Oost hebben we afgesproken dat alle vrijwilligers in het bezit moeten zijn van een geldige VOG. Deze kan worden gratis worden aangevraagd via de vereniging

Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruik maken van de regeling gratis VOG. Via deze regeling is het voor een sportvereniging mogelijk om de VOG’s kosteloos voor haar beoogde vrijwilliger(s) klaar te zetten. Waar een aanvrager normaal gesproken 30 à 40 euro moet betalen, is deze sinds 2015 gratis voor de vrijwilligers in de sport. Indien een sportvereniging voor de regeling gratis VOG in aanmerking wil komen moet zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor het aanmelden van uw vrijwilligersorganisatie voor de Regeling Gratis VOG kunt u dit formulier invullen