fbpx
Selecteer een pagina

 

Algemene informatie

 

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is op 23 juni 1935 opgericht. De Tafeltennisbond is de overkoepelende organisatie voor tafeltennis in Nederland en is lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) en de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF). Tafeltennis is sinds 1988 een Olympische sport en ook onderdeel van de Paralympische Spelen.

Hoe is de Tafeltennisbond georganiseerd?

De Tafeltennisbond behartigt de belangen van bijna 500 verenigingen en ruim 26.000 leden. Alle leden van de tafeltennisverenigingen behoren lid te zijn van de Tafeltennisbond. Wat houdt deze belangenbehartiging concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Waar draagt u aan bij met uw lidmaatschap?  Drie keer per jaar vergadert de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de Tafeltennisbond, over het beleid. Het Bondsbestuur stelt het beleid voor en stuurt de uitvoering van het beleid aan. Onder het Bondsbestuur en de Bondsraad vallen diverse commissies die helpen met het uitvoeren van de vele taken en het vaststellen van het te voeren beleid.

De Tafeltennisbond heeft 24 kieskringen.

De medewerkers van het Bondsbureau zijn in dienst van de Tafeltennisbond en hebben een belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid. Zij voeren de regie op het gebied van onder andere communicatie, financiën, opleidingen, sportparticipatie, wedstrijdsport en topsport en talentherkenning. Het Bondsbureau vormt zo het kloppend hart van de organisatie.

 

Wat doet de Tafeltennisbond voor jou en de verenigingen?

Lees het hier of bekijk het hieronder (klik).