fbpx
Selecteer een pagina

 

Algemene informatie

 

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is op 23 juni 1935 opgericht. De Tafeltennisbond is de overkoepelende organisatie voor tafeltennis in Nederland en is lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) en de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF). Tafeltennis is sinds 1988 een Olympische sport en ook onderdeel van de Paralympische Spelen.

Wat doet de Tafeltennisbond voor u?

 

Hoe is de Tafeltennisbond georganiseerd?

De Tafeltennisbond behartigt de belangen van meer dan 500 verenigingen en ongeveer 26.000 leden. Alle leden van de tafeltennisverenigingen behoren lid te zijn van de Tafeltennisbond. Wat houdt deze belangenbehartiging concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Waar draagt u aan bij met uw lidmaatschap?  Tweemaal per jaar vergadert de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de Tafeltennisbond, over het beleid. Het Hoofdbestuur stelt het beleid voor en stuurt de uitvoering van het beleid aan. Onder het Hoofdbestuur en de bondsraad vallen diverse commissies die helpen met het uitvoeren van de vele taken en het vaststellen van het te voeren beleid.

De Tafeltennisbond heeft 8 afdelingen. Elke afdeling voert het beleid uit, zowel het landelijke beleid als op afdelingsniveau: de eigen activiteitenplannen/couleur locale. Hierbij wordt de afdeling in haar kracht gezet: de afdeling als verbindende schakel, met korte lijnen naar de ervaring en expertise op het Bondsbureau. Elke afdeling heeft een kernbestuur van 3 tot 5 vrijwillige bestuursleden en een betaalde afdelingsondersteuner (gemiddeld 1 dag per week).
De medewerkers van het Bondsbureau zijn in dienst van de Tafeltennisbond en hebben een belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid. Zij voeren de regie op het gebied van onder andere communicatie, financiën, opleidingen, sportparticipatie, wedstrijdsport en topsport en talentherkenning. Het Bondsbureau vormt zo het kloppend hart van de organisatie.