fbpx
Selecteer een pagina

 

Tafeltennistrainer 2

 

Tafeltennistrainer 2 is een echte trainersopleiding. Er wordt opgeleid tot (assistent) trainer. Men leert hier onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek, leiding geven en het voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast worden natuurlijk ook de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis geleerd.

Deze opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten, enkele maanden stage lopen en het maken van enkele opdrachten in de praktijk. Tafeltennistrainer 2 is vooral geschikt voor mensen die beginnen met het trainersvak, bijvoorbeeld jeugd vanaf 16 jaar of vrijwilligers die al vaker bij de trainingen hebben geassisteerd.

Een Tafeltennistrainer 2 is vaak nodig tijdens lessen op scholen, tijdens trainingen op de club en kan ook uitvoerend lesgeven. Naast jonge en oudere jeugd wordt er ook aandacht besteed aan bepaalde doelgroepen zoals meisjes, parasporters of ouderen.

Artikel Marnik Gommers Trainen van Beginners Aanleren of Stimuleren (pdf)

TT2 Opzet cursus (pdf)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de gehele TT2 bedraagt € 724,50. Dat is inclusief de verplichte lesboeken die samen €63,50 kosten.

Via het Sportakkoord zijn er mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten van de TT-2 opleiding te ontvangen. De aanvraag voor deze subsidie verloopt via de NTTB, in overleg met één van de deelnemende verenigingen. Dit betreft een bedrag van 2200 euro voor de gehele opleiding. Bij goedkeuring van deze subsidie zal het bedrag verdeeld worden onder de deelnemers die de opleiding succesvol afgerond hebben. Aanvullend ontvangen deze deelnemers vanuit de NTTB maximaal 25% over het resterende bedrag, waarbij een minimale eigen bijdrage van €150,00 resteert.

Wij vragen alle cursisten van onze trainersopleidingen om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Zie https://www.nttb.nl/vereniging/veilig-sporten/vog/ voor meer informatie over een veilig sportklimaat en voor de Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen.
Alle cursisten dienen lid te zijn van de NTTB. Als je geen lid bent van een vereniging, dan kun je persoonlijk lid worden van de NTTB, zie https://www.nttb.nl/aanmelden-persoonlijk-lid/. In dat geval kun je contact opnemen met jong@tafeltennis.nl voor de aanvraag van een VOG.

Planning van opleidingen, wil je meer info, ben je geïnteresseerd of aanmelden voor een opleiding?
Neem in alle gevallen contact op met opleidingen@tafeltennis.nl.

Aanmelden

 

 

 

 


 

Relevante links
Inschrijfformulier