fbpx
Selecteer een pagina

 

Seksuele intimidatie

 

Seksuele intimidatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Het Reglement Seksuele Intimidatie van de NTTB is van toepassing voor de definitie van seksuele intimidatie.
In artikel 2 van dit reglement is seksuele intimidatie als volgt gedefinieerd: 

Artikel 2 Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in dit lid, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

Als er sprake is van een overtreding zoals beschreven in het Reglement Seksuele Intimidatie van de NTTB, kan er aangifte worden gedaan bij de Tuchtcommissie.

Meldplicht
Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt aan de tuchtrecht aanklager van de eigen sportbond. Bij onze bond kan gemeld worden bij de Tuchtcommissie. In de infographic van het Centrum Veilige Sport wordt de route van het doen van een melding inzichtelijk gemaakt.