fbpx
Selecteer een pagina

Competitiecommissie

De Competitiecommissie:

  • Heeft de leiding over alle competities welke onder de verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur worden georganiseerd.
  • Heeft het mandaat van het Bondsbestuur voor het nemen van besluiten voor alle landelijke en regio competities binnen de bestaande situatie/ reglementen.
  • Ziet toe op en toets de Aanvullende Bepalingen van de competities (voorheen: competitieboek/voorwoord competitieleider). Waar nodig neemt de Competitiecommissie een besluit om deze Aanvullende Bepalingen te laten aanpassen door de betreffende competitieleider.
  • Behandelt en beslist over protesten en bezwaren tegen besluiten van competitieleiders, voor zover er geen sprake is van strafbare feiten waarvoor aangifte bij de Tuchtcommissie moet worden gedaan.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies in beleidsvorming en aanpassingen in competities en zorgt voor de vertaling van beleid naar reglementen en uitvoering.

Contactgegevens:

Alle leden van de competitiecommissie zijn te bereiken via competitiecommissie@tafeltennis.nl

Sophie Dijkers

Michel Ebben

Jan Gerretzen

Eric Kaptein

Joke Wijker