fbpx
Selecteer een pagina

 

Tuchtrecht

 

Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. In de sport vinden er soms incidenten plaats die gebundeld kunnen worden onder het kopje ‘ongewenst gedrag’ variërend van onsportief gedrag van sporters, coaches die het slechte voorbeeld geven, ouders die zich met de scheidsrechter bemoeien tot echte excessen.

De belangrijkste regels over de aanpak van ‘ongewenst gedrag’ staan in het Tuchtreglement. Daarin staat hoe en bij wie ongewenst gedrag of andere overtredingen van NTTB-regels en afspraken kan worden gemeld. Maar ook in de spelregels, het Competitiereglement, het Toernooi- en wedstrijdreglement, het Dopingregelement en het reglement Matchfixing, zijn regels opgenomen waar iedere tafeltennisser zich aan dient te houden. Op overtreding daarvan staan ook straffen.

Hoe doe ik aangifte?
Een aangifte kan worden gedaan bij de Tuchtcommissie en kan gestuurd worden aan het secretariaat, tuc@tafeltennis.nl.
De aangifte moet gedaan worden middels een ondertekende brief waarin de situatie nauwkeurig wordt beschreven. Ook moet specifiek aangeven worden tegen welk persoon in welke functie je aangifte doet. Daarbij graag zoveel informatie doorgeven, ook de namen van eventuele getuigen.

 

Uitvoering Tuchtrecht
Voor de uitvoering van rechtspraak op basis van het Tuchtreglement zorgt de Tuchtcommissie.

Tuchtcommissie: Tuchtcommissie: TUC | voorzitter: mr. G. Beelen | aanklager: wisselende positie onder leden tuchtcommissie

Commissie van Beroep: CvB | voorzitter: prof. mr. dr. H.J.B. Sackers

Secretariaat: integriteitsfunctionaris NTTB Antoinette de Jong | 06 5148 3663 | tuc@tafeltennis.nl | cvb@tafeltennis.nl

Bij seksueel misbruik, een zeer ingrijpende vorm van ongewenst gedrag, gelden een paar speciale regels. Hiervoor is een apart reglement gemaakt en gelden gedragsregels, die u onderaan deze pagina kunt vinden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB, Liesbeth van der Meer, tel. 06- 3612 1487

Lees meer over onze vertrouwenscontactpersoon Liesbeth. 
Overtredingen in relatie tot seksueel misbruik kunnen net als alle andere overtredingen worden aangegeven bij de Tuchtcommissie.

 


 
Relevante links

Reglementspagina