fbpx
Selecteer een pagina

 

Organisatie-ontwikkeling

Op deze pagina verzamelen we alle documenten die betrekking hebben op de organisatie-ontwikkeling. In de Bondsraad van 26 juni 2021 is een eerste stap gezet in de besluitvorming: de Richting is bepaald. Veel moet nog worden besloten. De Inrichting wordt in de najaars-bondsraadvergaderingen van 2021 besproken en zo mogelijk besloten. Dan worden ook afspraken gemaakt over de timing van besluitvorming van de Verrichting.

Als achtergrond nog de huidige organisatie-structuur van de NTTB.

De documenten zijn hieronder gepubliceerd in volgorde van de Bondsraadvergaderingen waarin zij aan de orde zijn gekomen. Hiernaast de bijeenkomsten die op de agenda staan over dit onderwerp (of waar het onderdeel is van de agenda).

Bondsraadvergadering 26 juni

Organisatieontwikkeling – Richting: Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en
bestuursmodel voor de NTTB 

Organisatieontwikkeling – Aanleiding en Historie
Organisatieontwikkeling – Aantekeningen van de Informele BR van 29 mei 2021
Organisatieontwikkeling – Oplegger met gevraagd besluit
Organisatieontwikkeling – samenvatting feedbackformulieren BR van 29 mei 2021

Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Besluitenlijst: besluit 9
Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Actielijst: actiepunt 9

 

 

Informele Bondsraadvergadering 29 mei

Agenda en vergaderstukken Bondsraad 29 mei

 

 

Extra Bondsraadvergadering 6 maart 2021


Presentatie: Naar een versterkt, toekomstgericht & slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB

 

 

Bondsraadvergadering 21 november 2020

Notulen Besluitenlijst Bondsraadvergadering: besluit 2c 
Notulen Actielijst Bondsraadvergadering: actiepunt 2c
Vergaderboek met bladwijzers: bijlage 1


Taskforce

20200204 Update Taskforce


Bondsraadvergadering 16 november 2019

Bondsraadsboek BRV 16-11-2019: bijlage 15
Advies van het CvV inzake Voorstel herstructurering NTTB – Bondsraad 16 november 2019

Besluitenlijst BRV 16 november 2019: besluit 7b


Bondsraadvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni: bijlage 21

 

 

 

Agenda