fbpx
Selecteer een pagina

 

Organisatie-ontwikkeling

Op deze pagina verzamelen we alle documenten die betrekking hebben op de organisatie-ontwikkeling. In de Bondsraad van 26 juni 2021 is een eerste stap gezet in de besluitvorming: de Richting is bepaald. De Inrichting is in de eerste najaars-bondsraadvergadering van 2021 besproken en vastgesteld in de vergadering van december. De documenten zijn hieronder gepubliceerd.  2022 zal in het teken staan van het voorbereiden van de Verrichting. Reglementen moeten worden aangepast en er zullen veel gesprekken plaatsvinden met commissies en andere vrijwilligers.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de Werkgroep Organisatieontwikkeling (Jan Simons, Stefan Heijnis, Irene Faber, Peter Hanning, Jaap Wals, Achim Sialino, Teun Plantinga, Marthijn van der Wal, Dennis Rijnbeek, Antoinette de Jong).

Als achtergrond is het goed om de huidige organisatie-structuur van de NTTB te kennen.

Wil je meer weten, heb je een vraag of wil je input geven, neem contact op met het bondsbureau of met het bondsraadlid uit je Afdeling. Zij zijn bereikbaar op het emailadres bondsraad-afdelingsnaam @ tafeltennis.nl (of fz-functiezetelnaam @ tafeltennis.nl). Op deze pagina vind je de Bondsraadleden en hun contactgegevens.

De documenten zijn hieronder gepubliceerd in omgekeerd chronologische volgorde (laatste eerst) van de Bondsraad- (en andere) vergaderingen waarin zij aan de orde zijn gekomen. Hiernaast de bijeenkomsten die op de agenda staan over dit onderwerp.

 

Bondsraadvergadering 11 december 2021

Vergaderboek BRV 20211211
Vergaderboek – begeleidende brief
Bijlage 17 – 20211108 – Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB (aangenomen)

Bijlage Aantekeningen van de informele bondsraadsvergadering van 9 oktober 2021
Bijlage Brief aan de verenigingen over de gevolgen van de organisatieontwikkeling voor verenigingen en leden
Bijlage Gevolgen organisatieontwikkeling voor verenigingen en leden
Bijlage Opmerkingen, vragen en suggesties uit de zes regiobijeenkomsten
Bijlage Overleg met de Afdelingsbestuurders
Bijlage Overleg met de afdelingscommissieleden en -functionarissen


Informele Bondsraadvergadering 9 oktober 2021

20211009 – Agenda en vergaderstukken voor de informele BRV op 9-10-2021
20211009 – Presentatie Regiobijeenkomsten – eerste versie
20211009 – Presentatie Regiobijeenkomsten – aangepaste versie
20211009 – Concept inrichtingsplan NTTB
20211009 – Opmerkingen-vragen-suggesties uit de regiobijeenkomsten najaar 2021
20211009 – Voorlegger Organisatie-ontwikkeling voor de informele bondsraadsvergadering van 9 oktober 2021
20211009 – Concept Beleidscyclus NTTB 2023 en 2024

 

 

Regiobijeenkomsten september 2021

20210915 Presentatie Regiobijeenkomsten – Organisatie-ontwikkeling

 

 

Bondsraadvergadering 26 juni 2021

Organisatieontwikkeling – Richting: Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en
bestuursmodel voor de NTTB 

Organisatieontwikkeling – Aanleiding en Historie
Organisatieontwikkeling – Aantekeningen van de Informele BR van 29 mei 2021
Organisatieontwikkeling – Oplegger met gevraagd besluit
Organisatieontwikkeling – samenvatting feedbackformulieren BR van 29 mei 2021

Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Besluitenlijst: besluit 9
Notulen Bondsraadvergadering 26 juni Actielijst: actiepunt 9

 

 

Informele Bondsraadvergadering 29 mei 2021

Agenda en vergaderstukken Bondsraad 29 mei

 

 

Extra Bondsraadvergadering 6 maart 2021


Presentatie: Naar een versterkt, toekomstgericht & slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB

 

 

Bondsraadvergadering 21 november 2020

Notulen Besluitenlijst Bondsraadvergadering: besluit 2c 
Notulen Actielijst Bondsraadvergadering: actiepunt 2c
Vergaderboek met bladwijzers: bijlage 1


Taskforce april 2020

20200204 Update Taskforce


Bondsraadvergadering 16 november 2019

Bondsraadsboek BRV 16-11-2019: bijlage 15
Advies van het CvV inzake Voorstel herstructurering NTTB – Bondsraad 16 november 2019

Besluitenlijst BRV 16 november 2019: besluit 7b


Bondsraadvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni: bijlage 21

 

 

 

Agenda