fbpx
Selecteer een pagina

 

Toetsing

 

Zoals alle opleidingen vindt er toetsing plaats voordat men het certificaat of diploma in ontvangst mag nemen. Hoe dat in zijn werk gaat staat vastgelegd in de toetsdocumenten.

Toetsdocumenten
Onze opleidingen (gebaseerd op de Kwalificatie Structuur Sport) bestaat uit meerdere ‘formele’ documenten waarin de kwaliteit van de opleidingen is vastgelegd, te weten:

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond accordeert de eerste twee zaken, terwijl de Toetsingscommissie dat voor de laatste twee zaken doet. Er bestaat ook een Beroeps Competentie Profiel (BCP) waarin omschreven staat wat de gewenste competenties zijn van de ‘ideale’ trainer, scheidsrechter, toernooileider of opleider bij een bepaalde kwalificatie en niveau. Bij de betreffende opleidingen elders op de site zijn de Kwalificatieprofielen, Toetsplannen en PvB-beschrijvingen te vinden behorende bij die opleiding.

Toetsingscommisie: Vrijstellingen en bezwaren
De niveaus betekenen ook een nieuwe manier van leren: competentiegericht. Hiermee kunnen elders verworven kwalificaties (EVK’s) makkelijker meegenomen worden. De Toetsingscommissie van de NTTB beoordeelt EVK’s en kan je voor een complete Proeve van Bekwaamheid vrijstellen. Voor losse opdrachten geldt dat je elders verworven competenties (EVC’s) kunt gebruiken. Opdrachten die je (in grove lijnen) al eens uitgevoerd hebt kun je dan (na akkoord van je docent/trajectbegeleider) dan inleveren in plaats van de door de Nederlandse Tafeltennisbond gevraagde opdrachten. Uiteraard moet het wel vergelijkbaar zijn qua inhoud en niveau en moet de portfoliobeoordelaar het goedkeuren.

Voor alle EVK’s en EVC’s geldt dat ze bewijsbaar moeten zijn. Indien je een diploma hebt als Leraar basisonderwijs, Bondsscheidsrechter, Leraar ALO, EHBO diploma of een trainersopleiding van een andere sport zijn er vrijstellingen voor PvB’s mogelijk. Maar ook studenten van sportopleidingen (MBO/HBO) kunnen vrijstellingen voor opdrachten krijgen indien ze kunnen aantonen die modules gehaald te hebben. Denk je EVK’s of EVC’s te kunnen voorleggen, neem dan contact op met het Hoofd Opleidingen op het bondsbureau, hij/zij brengt (indien nodig) het verzoek in bij de Toetsingscommissie. Onderaan de pagina vind je een overzicht van mogelijke vrijstellingen met EVK’s.

Mocht je vrijstellingsaanvraag gehonoreerd worden dan kun je op het volledige inschrijfgeld van een trainersopleiding korting krijgen. De korting wordt achteraf teruggestort nadat de opleiding daadwerkelijk afgerond is.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de uitgevoerde procedure kun je bij de Toetsingscommissie terecht. Als een Proeve van Bekwaamheid niet is verlopen zoals dit beschreven staat en je hebt hier (onterecht) hinder van ondervinden kun je dit bezwaar kenbaar maken via opleidingen@tafeltennis.nl.

 


 

 

Relevante documenten