fbpx
Selecteer een pagina

Achtergrond

De NTTB werkt samen met het Nationaal Ouderenfonds voor de doelgroep ‘ouderen’ in het programma OldStars tafeltennis. Om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken en zo ouderen op een verantwoorde wijze via OldStars Sport in beweging te brengen, wordt op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds twee cursussen aangeboden. De opstartcursus, ook wel basiscursus genoemd, en als vervolg daarop eventueel de verdiepingscursus.

Binnen de doelgroep OldStars Sport bestaat verantwoord bewegen uit drie bouwstenen. Die bouwstenen zijn: spelvormen, aanbieden van de juiste beweegvormen en de setting waarin dat gebeurt, ook wel sociale activering genoemd. Deze bouwstenen leveren tezamen een bijdrage aan het verbeteren gezondheidsvaardigheden van ouderen. Veel trainers en begeleiders hebben vragen over de opbouw van de training en de intensiteit van de aangeboden oefenvormen. In de opstartcursus kunt u vragen stellen over de opbouw van de training en verschillende aangeboden oefenstof. Er wordt hierin gebruik gemaakt van het ASM-model.

Welke bijdrage levert de opstartcursus?

Met de opstartcursus heeft u beter inzicht in wat verantwoord bewegen is. Door beweegvormen en spelvormen aan uw training toe te voegen bereikt u dat iedereen met nog meer plezier meedoet aan de oefenvormen op zijn niveau. De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en met een terugkomdag op maat gemaakt voor elke initiatiefnemer, trainer en of begeleider. Het programma voor deze cursus start om 09:00 uur en het bestaat uit een binnenprogramma en buitenprogramma. De opstartcursus is voornamelijk van praktische aard. De cursus duurt één dag. Na afloop van de opstartcursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt. De cursus wordt op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd.

Voorwaarden en docenten

Om deel te nemen aan de opstartcursus heeft u geen vooropleiding nodig. De opstartcursus staat onder leiding van docenten van het Nationaal Ouderenfonds, waaronder René Wormhoudt.

René Wormhoudt is een van de grondleggers van het Athletic Skills Model en van de innovatieve beweegaccommodaties (Athletic Skills Track). Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd en het eerste team van de AFC Ajax, Amsterdam. In de jeugdopleiding heeft hij daar van 2005 tot 2012 de visie van het ASM neergezet. Daarnaast heeft hij ervaringen opgedaan in diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, zwemmen en American Football. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en is van 2003 tot juli 2012 conditie-, kracht- en hersteltrainer geweest van het eerste team van de AFC Ajax. Sinds 2012 is hij conditie- en hersteltrainer van het Nederlands elftal (KNVB).

Programma/ voorwaarden om deel te nemen en locaties opstartcursus

De actuele cursussen zijn te vinden op www.oldstars.nl/agenda. Opgeven voor een cursus kan middels het digitale aanmeldformulier van de betreffende cursusdag. De cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd in samenwerking met de KNLTB, KNKV, NHV, KNHB, NTTB en Rugby Nederland. Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient de begeleider, initiatiefnemer of trainer verbonden te zijn aan een club, initiatief of vereniging die een samenwerking heeft met het Ouderenfonds via een door het Ouderenfonds goedgekeurd plan of voorstel tot ondersteuning waarin deelname aan deze cursus onderdeel van is. Dit plan van aanpak of voorstel tot ondersteuning is voor dat de vereniging start vorm gegeven door beide organisaties en goed gekeurd door beide organisaties. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten van de cursus voor rekening van de begeleider/ trainer. Daarnaast kan een begeleider/ trainer niet kosteloos meedoen aan beide cursussen.

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact zoeken met het OldStars projectteam, via info@oldstars.nl.

OldStars opstartcursus is onderdeel van service voor de sportlijn van het Sportakkoord

De sportlijn is een uitwerking van het Nationaal Sportakkoord gesloten door de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF). Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De Sportlijn is ontwikkeld door de gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) om sámen clubs optimaal te versterken.

Om in aanmerking te komen voor de service voor de sportlijn met de OldStars opstartcursus dient de sportclub zgn. ‘waardevouchers’ te verzilveren. Er wordt gekozen voor het werken met waardevouchers omdat we daarmee de waarde van de ondersteuning en opleidingen uitdrukken aan lokale allianties en clubs (gratis dienstverlening bestaat niet).

Hoe kunnen clubs gebruik maken van de waardevouchers?

Waardevouchers vertegenwoordigen een bepaalde waarde van services die clubs, kaderleden en vrijwilligers om niet kunnen afnemen van de gezamenlijke sport. De Adviseur Lokale Sport inventariseert de behoeften vanuit sportclubs, kaderleden en vrijwilligers en matcht deze met de services vanuit de gezamenlijke sport. Via een centrale online omgeving kunnen clubs waardevouchers inwisselen voor services.

We raden clubs aan om zich in een lokale alliantie te vertegenwoordigen én contact op te nemen met de Adviseur Lokale Sport. Een sportclub kan aanspraak maken op waardevouchers, wanneer deze:

  1. Onderdeel is van een lokale alliantie.
  2. Heeft afgestemd met de Adviseur Lokale Sport
  3. Aangesloten is bij de gezamenlijke sport (NTTB);

De financiering hiervoor wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Sportakkoord.

Meer informatie over de servicelijst en het sportakkoord

Inschrijven?

Kijk voor de actuele datums op de OldStars agenda en schrijf je via de inschrijflink.