fbpx
Selecteer een pagina

Melden en adviseren

 

Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Het kan echter voorkomen dat je in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, matchfixing of doping. Hieronder lees je wat je op zo’n moment kan en/of moet doen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, matchfixing of doping. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten. Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon via 06-36121487 of mail: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl.

Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook jouw eigen leden een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging, die tevens de cultuur en structuur van de club goed kent.

Integriteitsmanager
De bond heeft ook een integriteitsmanager: Wouter Ypma. Hij is er voor het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport en het beperken van integriteitsrisico’s binnen de sportbond. De integriteitsmanager ontwikkelt een integriteitsplan en zal daarna ook de uitvoering hiervan in gang gaan zetten. Voor de sporters en personen uit de sportomgeving is de integriteitsmanager een laagdrempelig aanspreekpunt over adviesvragen en meldingen op het gebied van integriteit. Verder houdt hij zich bezig met de preventieve kant van integriteit, in de vorm van voorlichting en trainingen. De integriteitsmanager is te bereiken op integriteit@tafeltennis.nl en 06-16008521.

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Medewerkers van het CVSN bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het CVSN. Medewerkers van het CVSN kunnen hierbij ondersteunen.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is bereikbaar via:
https://centrumveiligesport.nl/
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Anoniem contact opnemen of een melding doen kan via:
https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/select_language/3b3

Melden buiten de sport
Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp NederlandVeilig Thuis en Fier. Vanuit CVSN zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er terugkerend overleg.

Tuchtrecht
De Tuchtcommissie van de NTTB voert het Tuchtrecht uit voor alle strafbare handelingen en overtredingen van Statuten en reglementen van de NTTB waaronder Matchfixing en Seksuele Intimidatie. Een overtreding op de tuchtreglement dient te worden gemeld bij de Tuchtcommissie. Uitzondering hierop zijn dopingzaken, uitsluitend daarvoor voert het Instituut Sportrechtspraak (ISR) het tuchtrecht van de NTTB uit op basis van het Nationaal Dopingreglement. Een overtreding van het Nationaal Dopingreglement moet worden gemeld bij de Dopingautoriteit.