fbpx
Selecteer een pagina

De Bondsraad heeft zaterdag 6 maart in een extra vergadering ingestemd met het voorstel van het Hoofdbestuur voor een, eenvoudig geformuleerd: éénmalige contributieverlaging. De éénmalige verlaging betekent dat een bedrag van maximaal € 330.000,–, ten laste gaat van het resultaat van de NTTB in 2021. Alle leden betalen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een contributie van € 5,– per kwartaal.

Formeel gaat het om: het besluit om af te zien van het in rekening brengen van het ‘competitiegerechtigd’ tarief van de contributie voor het voorjaar 2021. In plaats daarvan wordt volstaan met het in rekening brengen van het ‘niet-competitiegerechtigd tarief’ voor alle leden.

Voor de onderbouwing van het voorstel, het advies van de Financiële Commissie en de financiële gevolgen voor de bond, verwijzen we naar de Bondsraadstukken van 6 maart, te vinden op:
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/bondsraadsvergadering/

Intussen blijven we als gezamenlijke (binnensport-) bonden in nauw contact met de overheid over het weer kunnen opstarten van de binnensport. Zodra de overheid hierover een beslissing neemt zullen wij jullie nader informeren.

In januari hebben we in afstemming met de afdelingen al besloten dat:

  1. Uiterlijk op 31 maart een definitief besluit genomen wordt over een herstart van de najaarscompetitie of het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie;
  2. Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de najaarscompetitie 2020 dan wel een verkorte voorjaarscompetitie, in seizoen 2020-2021 geen competitie meer gespeeld zal worden. De eerstvolgende competitie zal dan de najaarscompetitie van 2021 zijn;
  3. Afdelingen de ruimte hebben om een keuze te kunnen maken tussen het hervatten van de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021. Het besluit hierover volgt eveneens uiterlijk op 31 maart 2021. (Deze keuze heeft geen invloed op de éénmalige contributieverlaging.)