fbpx
Selecteer een pagina

Algemene informatie Opleidingen

 

Bij veel opleidingen van de NTTB wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen. Daarnaast kun je te maken krijgen met allerlei ‘formele’ documenten of instanties. Bij inschrijving ga je via de NTTB Webshop akkoord met de Algemene Voorwaarden Opleidingen. Hier staan zaken in genoemd die zowel voor de deelnemer als de aanbieder (NTTB) duidelijkheid geven over wat er gebeurt in welke situaties rondom opleidingen.

Vanaf 2006 hebben vrijwel alle sportbonden in Nederland hun opleidingen gemoderniseerd conform de Kwalificatie Structuur Sport (KSS).

Voor de sportbonden betekent dit een opleidingsstructuur met niveaus in cijfers (1 t/m 5). Deze niveaus zijn gebaseerd op het nationale Middelbaar Beroeps Onderwijs en op Europese richtlijnen. Het diploma en bijbehorende competenties zijn te vergelijken met die van het beroepsonderwijs in Nederland (en Europa). Hierdoor is het mogelijk om in beide richtingen voor bepaalde onderdelen vrijstellingen aan te vragen.

Uiteraard kun je (inhoudelijke) vragen mailen naar opleidingen@tafeltennis.nl.

 

Beloningsregeling

Opgeleid kader vinden we belangrijk. Trainers, scheidsrechters en toernooileiders met een afgeronde opleiding zijn onmisbaar en van toegevoegde waarde voor onze sport.

Het organiseren van al onze opleidingen brengt kosten met zich mee. Daarom zijn er deelnamekosten om een opleiding te volgen. Om geslaagde cursisten tegemoet te komen hebben we met ingang van 2023 een ‘beloningsregeling’ ingericht.

Geslaagden van de volgende opleidingen kunnen via opleidingen@tafeltennis.nl een aanvraag indienen om 25% van de deelnamegelden vergoed te krijgen.

  • Trainersopleidingen TT-2, TT-3 en TT-4
  • Scheidsrechtersopleidingen SR-3 en SR-4
  • Toernooileidersopleidingen TL-3 en TL-4

Voorwaarden

  • Het percentage geldt na aftrek van andere subsidiemogelijkheden (bijv. Sportakkoord of lokale gelden)
  • De minimale eigen bijdrage is €150
  • Alleen voor opleidingen die starten na 1 januari 2023
  • Na succesvol afronden van de opleiding, als aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van het diploma is voldaan