fbpx
Selecteer een pagina

 

Historie

 

In het verleden hielden vele NTTB-functionarissen zich bezig met de historie van de NTTB. Het waren mensen die een speciale interesse in de historie hadden. Een duidelijke structurering van het vastleggen, conserveren en publiceren van de historische gegevens ontbrak in hoge mate.

In de tachtiger jaren bestond er een projectgroep die vele jaren in het jaarverslag van de NTTB stond vermeld. Veel activiteiten legde deze projectgroep niet aan de dag. Wel kwam in deze periode het boek “De geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis“ tot stand. In 1995 werd dit uitgebreide historische werk door de schrijver Bas den Breejen aan de NTTB aangeboden ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.

Boeken

In 2005 kwam het tweede boek “70 jaar in namen en cijfers“ over de historie van de NTTB uit. Dit werd samengesteld door Bas den Breejen en René van Dijk en werd tijdens een feestelijke bijeenkomst naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan aan de NTTB aangeboden.

Al snel ontstond de behoefte om nog meer historische feiten vast te leggen in een boek. Tijdens het WK in Rotterdam is een vervolg op het vorige boek uitgekomen onder de titel “75 jaar in namen en cijfers“. Bas den Breejen en René van Dijk waren opnieuw de samenstellers van dit boek. In deze drie boeken zijn de belangrijkste historische gegevens uit de NTTB-geschiedenis vastgelegd.

Tijdens het verzamelen van de historische gegevens werd duidelijk dat er een heldere structurering zou moeten plaatsvinden om te voorkomen dat nieuwe resultaten en gebeurtenissen verloren gaan. Met name het archief van de NTTB, waarvan veel is verloren geraakt, zou beter opgezet moeten worden.

Commissie Historie

In 2006 namen Bas den Breejen en René van Dijk het initiatief om met het Bondsbureau en het Hoofdbestuur te overleggen op welke wijze de historie van de NTTB beter georganiseerd zou kunnen worden.

In een gezamenlijk overleg op 7 februari 2006 is besloten om de uitvoering van de werkzaamheden voor de vastlegging van de historie op te dragen aan een nieuwe “Commissie historie”. Omdat de stichting “Vrienden van het tafeltennismuseum” op hetzelfde terrein werkzaam is werd tevens besloten om het bestuur van de stichting ook de functie “Commissie historie” toe te kennen. Bij het Hoofdbestuur kreeg de secretaris de historie in het takenpakket.

Naast de vastlegging van de historie via het samenstellen van boeken was de reorganisatie van het archief een belangrijke taak.

Nieuwe opzet

Door onder andere de vele verhuizingen en het ontbreken van een structuur was er veel verloren gegaan. Ook was er nauwelijks sprake van een herkenbare opzet waardoor het opzoeken van gegevens bijna onmogelijk was. Verloren materialen komen niet meer terug maar een nieuwe opzet kon het archief weer toegankelijk maken.

Naast het opnieuw rangschikken van de aanwezige materialen werden er ook afspraken gemaakt over de toekomst en met name de procedure voor het verwerken van nieuwe gegevens. Belangrijk was ook vast te stellen welke gegevens voor de historie van belang zijn.

Administratieve en financiële zaken, die op basis van wetgeving tijdelijk bewaard moeten blijven, hebben we buiten beschouwing gelaten.

Zowel de stichting “Vrienden van het tafeltennismuseum” als de NTTB beschikt over veel archiefmateriaal. Wij vonden het belangrijk om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te hebben en te krijgen. Omdat zowel de NTTB als de “Vrienden” dezelfde belangen hebben, hebben we getracht om geen dubbel archief te maken. Soms heeft de NTTB belangrijke informatie in het archief. Andere gegevens zijn te vinden bij de “Vrienden”.

De stichting heeft 3 boeken uitgegeven, die nog te koop zijn:

– geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis van Bas den Breejen              € 10

– 70 jaar in namen en cijfers van Bas den Breejen en René van Dijk                €   4

– 75 jaar in namen en cijfers van Bas den Breejen en René van Dijk                €   7

 

Te bestellen bij René van Dijk, e-mail rene2.dijk@gmail.com of telefoon 013-5344347