fbpx
Selecteer een pagina

 

Grensoverschrijdend gedrag

 

Op 15 mei 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF de blauwdruk grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Hierin is grensoverschrijdend gedrag gedefinieerd als:

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

 

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen. Naast een sporter kunnen andere personen uit de sportomgeving ook grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.