fbpx
Selecteer een pagina

Onderscheidingen

 

Op dit deel van de site houdt de Commissie Historie van de Nederlandse Tafeltennisbond overzichten bij van verleende Onderscheidingen (Bondsridder, Erelid, Lid van Verdienste) en van verstrekte Bondsonderscheidingstekens (verstrekt tot en met 2022).

Vanaf 2023 is het Bondsonderscheidingsteken vervangen door Bondsmedailles.

De verleende onderscheidingen voor Ereleden en Leden van Verdienste van Afdelingen zijn vanaf 2021 ook opgenomen in de overzichten. Na 2023 worden deze onderscheidingen echter niet meer uitgereikt. Onderscheidingen vanwege bijzondere verdiensten op regionaal niveau vallen na 2023 onder ‘Ereleden’ en ‘Leden van Verdienste’.

Tenslotte tonen we ook de Nederlanders met een Internationale onderscheiding.

Voor vragen of aanvullingen of opmerkingen bij de overzichten kan contact opgenomen worden met de Commissie Historie (René van Dijk).

NTTB Onderscheidingen

De NTTB kent de onderscheidingen ‘Erelid’, ‘Lid van Verdienste’, ‘Erelid van de Afdeling’ en ‘Lid van Verdienste van de Afdeling’. Aan een ‘Erelid’ kan tevens de titel van ‘Bondsridder’ worden verleend. De onderscheidingen ‘Erelid van de Afdeling’ en ‘Lid van Verdienste van de Afdeling’ zullen na 2023 niet meer toegekend worden. Voor de leden die zich binnen de nieuwe NTTB-structuur op regionaal verdienstelijk maken zijn na 2023 de onderscheidingen ‘Erelid’ en ‘Lid van Verdienste’ van toepassing.

Onderscheidingen worden met ingang van 2021 toegekend door een op 21 november 2020 door de Bondsraad benoemde onafhankelijke Commissie Onderscheidingen (CO). Deze commissie bestaat uit 5 leden die uitgebreide kennis en ervaring vertegenwoordigen op het gebied van breedtesport, topsport en bestuurlijke zaken. De voordracht voor een onderscheiding kan worden gedaan door een NTTB-lid (hoofdaanvrager) waarbij de voordracht ondersteund wordt door tenminste drie mede-aanvragers. Alle aanvragers zijn NTTB-lid en 18 jaar of ouder. Hoofdaanvrager en tenminste twee mede-aanvragers mogen geen familiaire of andere relationele band hebben met de persoon voor wie de aanvraag wordt ingediend (voor procedure voor voordracht, zie verder).

Bondsonderscheidingstekens en Bondsmedailles

De NTTB kent ook het Bondsonderscheidingsteken (t/m 2022) en de Bondsmedaille (vanaf 2023). Dit is geen onderscheiding waarbij allerlei afwegingen gemaakt moeten worden, maar is een blijk van grote waardering. De Bondsmedaille wordt niet toegekend door de Commissie Onderscheidingen maar wordt verstrekt op basis van objectieve criteria, zoals zoveel jaar in een bepaalde functie of in een commissie. Er zijn Bondsmedailles in brons, zilver en goud, waarmee verschillende gradaties aangegeven kunnen worden. In tegenstelling tot bij onderscheidingen kunnen leden geen voordracht doen voor een bondsmedaille. Het bondsbureau is belast met het bijhouden of leden in aanmerking komen voor een bondsmedaille.

 

Procedure voor voordracht NTTB Onderscheiding

De voordacht wordt gedaan via het ‘Aanvraagformulier Onderscheidingen NTTB’ dat onderaan deze pagina te downloaden is (het aanvraagformulier is ook op te vragen bij het Bondsbureau van de NTTB). Lees hier de criteria voor Erelid, Lid van Verdienste en Bondsridder NTTB​. In het aanvraagformulier wordt de te volgen procedure beschreven alsook de criteria die van toepassing zijn om voor Erelid, Lid van Verdienste of Bondsridder in aanmerking te komen. Voordrachten voor Erelid van een Afdeling of voor Lid van Verdienste van een Afdeling kunnen tot en met 2023 ingediend worden.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt rechtstreeks verstuurd naar de Commissie Onderscheidingen (CO@tafeltennis.nl) waarna beoordeling en eventuele toekenning door de Commissie Onderscheidingen zal plaatsvinden. De Commissie Onderscheidingen communiceert hierover met de hoofdaanvrager. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan ook met de post verzonden worden (Commissie Onderscheidingen NTTB, p/a Bondsbureau NTTB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein; vermeld op envelop ‘Vertrouwelijk’). Houdt voor de beoordeling en de toekenning door de Commissie Onderscheidingen rekening met een doorlooptijd van 6-8 weken. Dit is mogelijk van belang als een eventuele uitreiking op een specifieke datum wordt gewenst.

De Commissie Onderscheidingen bestaat uit 5 leden: Charlotte Appels (secretaris), Emie Dekker, Jolanda Paardekam, Joop van Raaij (voorzitter), Thijs van Veen.

Aanvraagformulier onderscheidingen NTTB