fbpx
Selecteer een pagina

Onderscheidingen

 

Op dit deel van de site houdt de Nederlandse Tafeltennisbond een actueel overzicht bij van leden die Bondsridder of Erelid zijn of die de titel Lid van Verdienste dragen. Ook de dragers van het Bondsonderscheidingsteken staan hier vermeld in een actueel overzicht.

Procedure voor voordracht NTTB Onderscheiding sinds 2021

De NTTB kent de onderscheidingen ‘Erelid’, ‘Lid van Verdienste’, ‘Erelid van de Afdeling’ en ‘Lid van Verdienste van de Afdeling’. Aan een Erelid kan tevens de titel van ‘Bondsridder’ worden verleend.

Onderscheidingen worden met ingang van 2021 niet langer toegekend door de Bondsraad, het Hoofdbestuur of de Afdelingen, maar door een op 21 november 2020 door de Bondsraad benoemde onafhankelijke Commissie Onderscheidingen (CO). Deze commissie bestaat uit 5 leden die uitgebreide kennis en ervaring vertegenwoordigen op het gebied van breedtesport, topsport en bestuurlijke zaken.

De voordracht voor een onderscheiding kan worden gedaan door een NTTB-lid (hoofdaanvrager) waarbij de voordracht ondersteund wordt door tenminste drie mede-aanvragers, waarvan er tenminste drie NTTB-lid zijn. Alle aanvragers zijn 18 jaar of ouder. Hoofdaanvrager en tenminste twee mede-aanvragers die tevens NTTB-lid zijn mogen geen familiaire of andere relationele band hebben met de persoon voor wie de aanvraag wordt ingediend.

De voordacht wordt gedaan via het ‘Aanvraagformulier Onderscheidingen NTTB’ dat hieronder te downloaden is. In het aanvraagformulier wordt de te volgen procedure beschreven alsook de criteria die van toepassing zijn om voor Erelid of Lid van Verdienste in aanmerking te komen. Het aanvraagformulier is ook op te vragen bij het Bondsbureau van de NTTB.

Aanvraagformulier
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt rechtstreeks verstuurd naar de Commissie Onderscheidingen (CO@tafeltennis.nl) waarna beoordeling en eventuele toekenning door de Commissie Onderscheidingen zal plaatsvinden. De Commissie Onderscheidingen communiceert hierover met de hoofdaanvrager.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan ook met de post verzonden worden (Commissie Onderscheidingen NTTB, p/a Bondsbureau NTTB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein; vermeld op envelop ‘Vertrouwelijk’).

De commissie Onderscheidingen
Charlotte Appels (secretaris), Emie Dekker, Jolanda Paardekam, Joop van Raaij (voorzitter), Ina Wiekart.

Aanvraagformulier onderscheidingen NTTB