fbpx
Selecteer een pagina

Vacatures: Fondsbeheerscommissie

Wat doet de FBC?
De FBC beoordeelt aanvragen voor financiële steun aan verenigingen die willen verbouwen of andere tafeltennis gerelateerde hulp nodig hebben.
Ook kunnen verenigingen bij de FCB een lening van € 10.000,00 afsluiten tegen een rente van 1%. Deze lening kan worden afgelost in maximaal 10 jaarlijkse termijnen.

De aanvragen die de FBC ontvangt worden beoordeeld op technische en financiële onderdelen.

De commissie bestaat uit leden met jarenlange ervaring. Vanwege enkele vacatures is de FBC op korte termijn op zoek naar versterking. Wij zijn met name op zoek naar een secretaris en een algemeen lid.

De tijdsinvestering is over het algemeen beperkt.
Wij vergaderen 1x per jaar fysiek en verder vinden de beoordelingen via e-mail plaats.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de FBC:
Jacques Derksen
Tel.: 06-81283505
E-mail: derksen@tafeltennis.nl

Wij rekenen op jullie!

Vacature Technisch Gedelegeerde TAFELTENNIS:

Vrijwillige basis bij Special Olympics Nederland

Special Olympics Nederland

Special Olympics Nederland (SON) maakt onderdeel uit van een wereldwijde organisatie die in 170 landen het gehele jaar door zorg draagt voor sporttrainingen en -wedstrijden voor meer dan 4 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. SON is de enige door Special Olympics Inc. geaccrediteerde organisatie in Nederland die activiteiten mag organiseren onder de naam en regelgeving van Special Olympics Inc. SON mag hiermee andere organisaties toestemming geven om onder auspiciën van SON activiteiten te organiseren onder de naam en volgens de regelgeving van Special Olympics. In Nederland werkt SON heel nauw samen met de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB)

Vacature
De Technisch Gedelegeerde Tafeltennis draagt mede zorg voor de goede organisatie van de wedstrijd en informeert de sportdirector van SON regelmatig over de voortgang van de organisatorische voorbereidingen. Als Technisch Gedelegeerde heb je de taak toe te zien op de naleving van de reglementen en advisering van de sportorganisatie tafeltennis. De tijdsinvestering heeft betrekking op het aantal events max 2 per jaar. (in 2022 1x aangezien dan de SO Nationale Spelen plaatsvindt in Twente). Dit houdt in 3 bijeenkomsten met de wedstrijdorganisatie en aanwezigheid op het event. Daarnaast zijn er 2x per jaar landelijke bijeenkomsten voor alle Technisch Gedelegeerden van SON.

De werkzaamheden hebben o.a. betrekking op:

 • alle Special Olympics evenementen in Nederland voor de tak van sport tafeltennis
 • het adviseren van de sportorganisatie voor de tak van sport tafeltennis
 • aansturen de wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider / officials etc.)
 • het volgen van de behoeften en ontwikkelingen binnen deze tak van sport
 • eindverantwoording voor de indeling van de divisioning en finale wedstrijden
 • het betrokken zijn bij de besluitvorming rondom protesten en verbetering van prestatie
 • advisering op het gebied van regelgeving en de vertaling hiervan
 • het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
 • het zijn van een spin in het web tussen de hoofdorganisatie, sportorganisatie, officials en vrijwilligers.
 • uitzending naar het buitenlands SO sportseminar tafeltennis.

Functie eisen:

 • bij voorkeur een afgeronde CIOS / MBO-SB / ALO of bondsopleiding
 • ervaring in een soortgelijke functie is een pré
 • ervaring in de reguliere wedstrijdsport is een pré
 • ervaring in het organiseren/coördineren van evenementen
 • goede contactuele eigenschappen
 • representatieve uitstraling
 • uitstekende mondelinge vaardigheden
 • oplossingsgericht denken
 • werkzaam, bekend of lid van de NTTB

Vergoeding:

 • reiskosten op basis van km vergoeding
 • verblijfkosten (indien vooraf goedgekeurd)
 • vlucht en verblijfskosten naar het buitenland i.v.m. internationaal seminar

Procedure

Kent u of bent u iemand die als vrijwilliger in deze rol het verschil kan helpen maken? Maak dan snel uw interesse kenbaar door een brief met CV te sturen naar n.bruers@specialolympics.nl  Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Natascha Bruers, SON sport director via de e-mail: n.bruers@specialolympics.nl  of mobiel 06 -53239315

Vacature: Projectleider vrijwilligersbeleid

Ben jij iemand die van afwisselend werk houdt met veel contacten met vrijwilligers? Ben je sportliefhebber, actief en passief, en wil je bijdrage aan de stabiliteit en de toekomst van de Nederlandse Tafeltennisbond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Nederlandse Tafeltennisbond is een sportbond met ruim 500 aangesloten verenigingen met ongeveer 25.000 leden.

In het meerjarenbeleidsplan 2021 is de doelstelling geformuleerd om een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Hierbij is de volgende ambitie geformuleerd:

“De NTTB-organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te dragen! De NTTB zijn wij samen.”

Op initiatief van het hoofdbestuur is een werkgroep gevormd die uitgangspunten en een eerste aanpak van het vrijwilligersbeleid heeft samengesteld. We richten ons op landelijk en afdelings/regionaal kader.

Voor de verdere invulling van deze aanpak en de coördinatie van de uitvoering zoekt de Tafeltennisbond

een projectleider vrijwilligersbeleid NTTB (vrijwilliger, v/m).

De projectleider gaat tussen nu en eind 2022 via een plan van aanpak uitvoering geven aan de uitgangspunten en coördineert de activiteiten. Hierbij wordt ondersteuning aangeboden door een medewerk(st)er van het bondsbureau. De Directeur Tafeltennis is het eerste aanspreekpunt.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • ontwikkeling vrijwilligersbeleid (Werving, Opvang en Behoud);
 • verankering van de vrijwilligersorganisatie in de nieuwe of toekomstige structuur;
 • inventarisatie huidige bezetting vrijwilligers en vacatures;
 • neemt na afloop mogelijk zitting in de (nog op te starten) commissie vrijwilligersbeleid en/of in de (nog op te starten) adviesgroep/klankbordgroep;
 • past inclusie- en diversiteitsbeleid toe;
 • adviseert hoofdbestuur over vrijwilligersbeleid;
 • interne en externe communicatie rondom vrijwilligersbeleid.

Bij de verankering zal er een nieuwe structuur zijn, hoogstwaarschijnlijk met een vrijwilligerscommissie en/of een adviesgroep/klankbordgroep. We stellen het op prijs als de projectleider zitting zal nemen in zo’n commissie en/of adviesgroep/klankbordgroep om de continuïteit te borgen.

Wie zoeken wij?    

Voor de projectleider vrijwilligersbeleid zoeken we een kandidaat met de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Projectleiderservaring;
 • Affiniteit met personeelsmanagement;
 • In staat om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en de borging hiervan in de organisatie;
 • Communicatief vaardig en enthousiast;
 • Vaardigheid in interviewen;
 • Een echte teamplayer;
 • Analytisch vermogen;
 • Mee kunnen bewegen in een veranderende organisatie;
 • Plannen en organiseren;
 • Bestuurlijke ervaring binnen een (sport)vereniging is een pré;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 4 à 6 uur per week (16 à 24 uur per maand), zelf in te vullen hoe en wanneer, mogelijk in te vullen in duo-verband.

 

Wat bieden wij?

 • Vrijwilligerswerk waarin je een directe bijdrage levert aan de stabiliteit en toekomst van de Tafeltennisbond;
 • Aan de slag in de sportwereld;
 • Veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Ondersteuning door een medewerk(st)er;
 • Uitdagende rol binnen een groeiend project;
 • Ontwikkelen van bestuursvaardigheden;
 • Opdoen van nieuwe sociale contacten;
 • Onkostenvergoeding volgens declaratiebesluit.

 

 Meer informatie of kandidatuur

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, neem dan contact op met de Directeur Tafeltennis van de NTTB.

 

Achim Sialino (e: sialino@tafeltennis.nl, m: 06 – 16 40 96 55)

Postbus 2650

3430 GB Nieuwegein

 

 

Benoeming projectleider vrijwilligersbeleid

De Directeur Tafeltennis benoemt de projectleider vrijwilligersbeleid.

Als de projectleider nog geen NTTB-lid is wordt hij/zij persoonlijk lid van de NTTB.

 

 

 

 

Vacature: Functiezetel Bondsraad

De Bondsraad van de Nederlandse Tafeltennisbond kent acht leden op zogenoemde functiezetels, naast de twee zetels die per afdeling worden gekozen (16). Binnen de acht functiezetels is één vacature.

Functiezetel Financiën

Functiezetel gericht op:

 • beoordeling financiële gezondheid NTTB
 • beoordeling financiële consequenties van keuzes Hoofdbestuur
 • beoordeling strategische keuzes vanuit een financieel meerjarenperspectief

Beroepsindicatie: accountant, controller, fiscalist.

Nb: deze functiezetel kan indien nodig ook opgevuld worden door een lid van de huidige Financiële Commissie. De scheiding ligt dan voornamelijk tussen operationeel/strategisch en beleidsmatig. Door het inzetten van een commissielid Financiële Commissie krijgt deze commissie een belangrijk stemrecht binnen de Bondsraad.

Meer informatie over deze functiezetel is verkrijgbaar bij de Directeur Tafeltennis sialino@tafeltennis.nl