fbpx
Selecteer een pagina

Vacatures:

Functiezetels bondsraad

 

Vacature: Functiezetels Bondsraad

De Bondsraad van de Nederlandse Tafeltennisbond kent acht leden op zogenoemde functiezetels, naast de twee zetels die per afdeling worden gekozen (16). Binnen de acht functiezetels zijn twee vacatures.

Vacante functiezetels

Financiën

Organisatie

Functiezetel gericht op:
– beoordeling beleid t.a.v. bondsstructuur
– beoordeling beleid werving en selectie HB en Bondsbureau
– beoordeling beleid inzake samenwerking andere sport(organisaties) en overheid
– beoordeling beleid interne communicatie (afdelingen)
Functie indicatie: bestuurder, directeur, bedrijfskundige, bestuurskundige.

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling kan op persoonlijke titel geschieden, of via het bestuur van de afdelingen lopen wanneer een afdelingsbestuur leden uit haar afdeling voordraagt. De kandidaat meldt zich aan middels het aanmeldingsformulier bij de Directeur Tafeltennis. Een kandidaat moet lid zijn van de Tafeltennisbond of direct na verkiezing lid worden.

Het aanmeldformulier kan bij de Directeur worden opgevraagd, de beoordeling volgt later door het College van Voorzitters (8 afdelingsvoorzitters). Vervolgens wordt de kandidaat voorgedragen voor de volgende Bondsraadvergadering en door de Bondsraad benoemd. De benoeming is voor maximaal 3 jaar, dan volgt een mogelijke herbenoeming. De maximale zittingsduur in de Bondsraad is 9 jaar.

Informatie
Voor nadere informatie over de functiezetels kun je contact opnemen met Directeur NTTB Achim Sialino: 06 1640 9655 of sialino@tafeltennis.nl.