fbpx
Selecteer een pagina

Vacatures: Reglementscommissie

 

Vacatures: Tuchtcommissie

 

Oproep:

Tijdens de bondsraadsvergadering van 2 juli 2022 heeft de voorzitter van de Tuchtcommissie NTTB een oproep gedaan aan de leden van de Bondsraad om te bezien of er binnen hun geledingen mogelijk vrouwelijke kandidaten aanwezig zijn die belangstelling hebben om deel uit te gaan maken van de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep. Los van een functie in de genoemde commissies kunnen de leden indien nodig fungeren als Aanklager NTTB en tevens participeren als lid van de Arbitragecommissie NTTB.

De openstelling betreft vooralsnog een uitbreiding met 2-3 vrouwelijke leden. Beide commissies zijn tot heden uitsluitend bemenst door mannen.

Tijdsbeslag:

Er is geen concrete tijdbelasting aan te geven omdat dit afhangt van de behandelingsduur van zaken naar aanleiding van (tuchtrechtelijke) gedragingen en overtredingen van leden of verenigingen binnen de Bond. Gemiddeld zullen de werkzaamheden voor de Tuchtcommissie op maandbasis max. 3-4 uur beslaan. Indien er complexe zaken spelen, waaraan vooronderzoek en/of hoorzittingen zijn gekoppeld, kan dat in de desbetreffende maand(en) hoger uitvallen voor de aangewezen leden die de hoorzitting(en) doen. Het tijdsbeslag van een lid van de Commissie van Beroep is aanzienlijk beperkter.

Onderstaande profielschets is bedoeld om de geïnteresseerden nader te informeren over de eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen, zonder dat deze in absolute zin zullen worden gehanteerd bij de selectie.

Profielschets:

 1. goede luister- en schrijfvaardigheid;
 2. HBO- of WO-denkniveau;
 3. bij voorkeur juridische scholing of werkervaring;
 4. analytisch denkvermogen;
 5. objectieve oordeelsvorming;
 6. goed gevoel voor rechtvaardigheid;
 7. affiniteit met en kennis van de tafeltenniswereld.

Het bekleden van een functie in de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep is niet verenigbaar met een andere (bestuurs)functie binnen de NTTB.

Inlichtingen en sollicitatie:

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Tuchtcommissie, mr. Gerard Beelen.  Sollicitaties kunnen worden gericht aan mevrouw Antoinette de Jong, Directiesecretaresse, tevens secretariaat TUC/CVB, jong@tafeltennis.nl.

Vacatures: Fondsbeheerscommissie

 

Wat doet de FBC?
De FBC beoordeelt aanvragen voor financiële steun aan verenigingen die willen verbouwen of andere tafeltennis gerelateerde hulp nodig hebben.
Ook kunnen verenigingen bij de FCB een lening van € 10.000,00 afsluiten tegen een rente van 1%. Deze lening kan worden afgelost in maximaal 10 jaarlijkse termijnen.

De aanvragen die de FBC ontvangt worden beoordeeld op technische en financiële onderdelen.

De commissie bestaat uit leden met jarenlange ervaring. Vanwege enkele vacatures is de FBC op korte termijn op zoek naar versterking. Wij zijn met name op zoek naar een secretaris en een algemeen lid.

De tijdsinvestering is over het algemeen beperkt.
Wij vergaderen 1x per jaar fysiek en verder vinden de beoordelingen via e-mail plaats.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de FBC:
Jacques Derksen
Tel.: 06-81283505
E-mail: derksen@tafeltennis.nl

Wij rekenen op jullie!

Vacature: Projectleider vrijwilligersbeleid

Ben jij iemand die van afwisselend werk houdt met veel contacten met vrijwilligers? Ben je sportliefhebber, actief en passief, en wil je bijdrage aan de stabiliteit en de toekomst van de Nederlandse Tafeltennisbond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Nederlandse Tafeltennisbond is een sportbond met ruim 500 aangesloten verenigingen met ongeveer 25.000 leden.

In het meerjarenbeleidsplan 2021 is de doelstelling geformuleerd om een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Hierbij is de volgende ambitie geformuleerd:

“De NTTB-organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te dragen! De NTTB zijn wij samen.”

Op initiatief van het hoofdbestuur is een werkgroep gevormd die uitgangspunten en een eerste aanpak van het vrijwilligersbeleid heeft samengesteld. We richten ons op landelijk en afdelings/regionaal kader.

Voor de verdere invulling van deze aanpak en de coördinatie van de uitvoering zoekt de Tafeltennisbond

een projectleider vrijwilligersbeleid NTTB (vrijwilliger, v/m).

De projectleider gaat tussen nu en eind 2022 via een plan van aanpak uitvoering geven aan de uitgangspunten en coördineert de activiteiten. Hierbij wordt ondersteuning aangeboden door een medewerk(st)er van het bondsbureau. De Directeur Tafeltennis is het eerste aanspreekpunt.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • ontwikkeling vrijwilligersbeleid (Werving, Opvang en Behoud);
 • verankering van de vrijwilligersorganisatie in de nieuwe of toekomstige structuur;
 • inventarisatie huidige bezetting vrijwilligers en vacatures;
 • neemt na afloop mogelijk zitting in de (nog op te starten) commissie vrijwilligersbeleid en/of in de (nog op te starten) adviesgroep/klankbordgroep;
 • past inclusie- en diversiteitsbeleid toe;
 • adviseert hoofdbestuur over vrijwilligersbeleid;
 • interne en externe communicatie rondom vrijwilligersbeleid.

Bij de verankering zal er een nieuwe structuur zijn, hoogstwaarschijnlijk met een vrijwilligerscommissie en/of een adviesgroep/klankbordgroep. We stellen het op prijs als de projectleider zitting zal nemen in zo’n commissie en/of adviesgroep/klankbordgroep om de continuïteit te borgen.

Wie zoeken wij?    

Voor de projectleider vrijwilligersbeleid zoeken we een kandidaat met de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Projectleiderservaring;
 • Affiniteit met personeelsmanagement;
 • In staat om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en de borging hiervan in de organisatie;
 • Communicatief vaardig en enthousiast;
 • Vaardigheid in interviewen;
 • Een echte teamplayer;
 • Analytisch vermogen;
 • Mee kunnen bewegen in een veranderende organisatie;
 • Plannen en organiseren;
 • Bestuurlijke ervaring binnen een (sport)vereniging is een pré;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 4 à 6 uur per week (16 à 24 uur per maand), zelf in te vullen hoe en wanneer, mogelijk in te vullen in duo-verband.

 

Wat bieden wij?

 • Vrijwilligerswerk waarin je een directe bijdrage levert aan de stabiliteit en toekomst van de Tafeltennisbond;
 • Aan de slag in de sportwereld;
 • Veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Ondersteuning door een medewerk(st)er;
 • Uitdagende rol binnen een groeiend project;
 • Ontwikkelen van bestuursvaardigheden;
 • Opdoen van nieuwe sociale contacten;
 • Onkostenvergoeding volgens declaratiebesluit.

 

 Meer informatie of kandidatuur

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, neem dan contact op met de Directeur Tafeltennis van de NTTB.

 

Achim Sialino (e: sialino@tafeltennis.nl, m: 06 – 16 40 96 55)

Postbus 2650

3430 GB Nieuwegein

 

 

Benoeming projectleider vrijwilligersbeleid

De Directeur Tafeltennis benoemt de projectleider vrijwilligersbeleid.

Als de projectleider nog geen NTTB-lid is wordt hij/zij persoonlijk lid van de NTTB.

 

 

 

 

Vacature: Functiezetel Bondsraad

De Bondsraad van de Nederlandse Tafeltennisbond kent acht leden op zogenoemde functiezetels, naast de twee zetels die per afdeling worden gekozen (16). Binnen de acht functiezetels is één vacature.

Functiezetel Financiën

Functiezetel gericht op:

 • beoordeling financiële gezondheid NTTB
 • beoordeling financiële consequenties van keuzes Hoofdbestuur
 • beoordeling strategische keuzes vanuit een financieel meerjarenperspectief

Beroepsindicatie: accountant, controller, fiscalist.

Nb: deze functiezetel kan indien nodig ook opgevuld worden door een lid van de huidige Financiële Commissie. De scheiding ligt dan voornamelijk tussen operationeel/strategisch en beleidsmatig. Door het inzetten van een commissielid Financiële Commissie krijgt deze commissie een belangrijk stemrecht binnen de Bondsraad.

Meer informatie over deze functiezetel is verkrijgbaar bij de Directeur Tafeltennis sialino@tafeltennis.nl