fbpx
Selecteer een pagina

 

Strategisch plan 2022-2026

In een korte video leggen de hoofdbestuursleden wat de strategische doelstellingen zijn op het eigen beleidsterrein en hoe we deze doelen gaan bereiken.
Het volledige Strategisch Plan en de Jaarplannen vindt u hier:

Strategisch Plan Jaarplannen

Kijk hier voor de Meerjarenbeleidsplannen uit voorgaande jaren

 

Jan Simons
Voorzitter

Jan-Gerard Wever
Penningmeester

Irene Faber
Sportparticipatie

Stefan Heijnis
Opleidingen

Stefan Heijnis
Topsport

Wim van der Burgt
Wedstrijdsport

(volgt)

André Eerland
Projecten

(volgt later)