fbpx
Selecteer een pagina

 

VERENIGINGSONTWIKKELING

Samen bouwen aan de toekomst van jouw vereniging

We helpen verenigingen die zich willen ontwikkelen. Dit gaat verder dan onze algemene verenigingsondersteuning, waar we vooral een adviserende rol vervullen, hulpvragen beantwoorden, een aantal (collectieve) services/diensten verlenen en verenigingen wegwijs maken waar nodig. Al deze diensten zijn op onze verenigingsondersteuning-pagina terug te vinden. 

Verenigingsontwikkeling is gericht op de ontwikkeling van de vereniging. We helpen verenigingen die ambities hebben en de drive om zich te ontwikkelen en waar groeipotentieel aanwezig is. Dit alles vanuit een gezonde basis: er zijn bestuurders en kaderleden die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van hun vereniging. 

Hieronder staat weergegeven welke rol wij als Tafeltennisbond hierin kunnen spelen. 

 

Het Sportakkoord geeft ons extra mogelijkheden om jouw vereniging te helpen. 

Landelijk Sportakkoord: tafeltennisspecifieke services

Via het Nationale Sportakkoord zijn er 3 mogelijkheden die de ruimte geven om ondersteuning aan te bieden.

 1. Tafeltennistrainer-2 opleiding
 2. Workshops en Masterclasses Clubkader Tafeltennis
 3. Werving, Opvang en Behoud (WOB)

  Alle informatie hierover in één document

Neem contact op met Ineke de Graaf voor meer informatie

Landelijk Sportakkoord: sportgenerieke services

Veel hulpvragen zijn sportgeneriek. 

Binnen het landelijke Sportakkoord (waar onze Sportkoepel NOC*NSF een belangrijke partner is) zijn er heel veel mogelijkheden om hierbij ondersteuning te krijgen. De mogelijkheden liggen op 3 niveaus: workshops/inspiratiesessies, cursussen/opleidingen en procesbegeleiding. 

Zeker op de volgende thema’s zien we veel vragen en dus ook kansen: 

Uiteraard kunnen ook andere thema’s ter sprake komen. 

We vinden het onze rol om met onze verenigingen te kijken wat het beste aansluit bij de vraag van de betreffende club. Wij nemen dit daarom mee in onze contacten met verenigingen en kijken of we de weg kunnen wijzen. 

Lokaal Sportakkoord

Wat houdt een lokaal sportakkoord in? 

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s. 

 • Inclusie en diversiteit 
 • Sociaal veilige sport 
 • Vitale sportaanbieders 
 • Vaardig in bewegen 
 • Ruimte voor sport en bewegen 
 • Maatschappelijke waarde van topsport 

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.  

Vrijwel elke gemeente heeft een eigen lokaal sportakkoord afgesloten.  We adviseren iedere vereniging om aan te sluiten bij het lokale sportakkoord, zodat er meer kansen liggen om te participeren. De contacten liggen hier vooral tussen de club en lokaal. Waar nodig kunnen wij sportspecifiek meekijken. We zijn graag op de hoogte welke verenigingen lokaal ondersteund worden, zodat er een snelle koppeling gemaakt kan worden als er vragen zijn over tafeltennis. 

Wil je advies opvragen of heb je al een concrete hulpvraag, klik dan hier.

 

 


Relevante websites & downloads

VO en Sportakkoord NTTB-specifiek website
https://www.sportakkoord.nl/
https://nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoordvoor-clubs