fbpx
Selecteer een pagina

 

Ledenparticipatie

In het kader van het dichtbij gevoel is de inbreng en participatie van de verenigingen in de beleidscyclus cruciaal. Voorafgaand aan een strategisch overleg wordt de inbreng vanuit de verenigingen, de zo genoemde ledenparticipatie, georganiseerd. Dit gebeurt in de vorm van meerdere bijeenkomsten in het land, waarin de verenigingen vroeg in het proces op de eerste gedachten en contouren van het concept Strategisch plan kunnen reageren. Eens in de twee jaar vindt dit plaats, waarbij (een vertegenwoordiging vanuit) het Bondsbestuur, de desbetreffende leden vanuit de kieskring in de Bondsraad en (een vertegenwoordiging van) medewerkers vanuit het Bondsbureau zijn betrokken. In de tussenliggende jaren vinden strategische bijeenkomsten plaats die meer themagericht ingevuld worden.

De wijze waarop de ledenparticipatie georganiseerd wordt is divers. Dat kan door middel van fysieke en/of digitale bijeenkomsten, digitale peilingen of door middel van ledenpanels. Bijeenkomsten organiseren we ‘dichtbij’ de verenigingen, bijvoorbeeld één bijeenkomst per twee of drie kieskringen. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in een vereniging accommodatie van een tafeltennisvereniging. De vereniging is gastheer van de bijeenkomst. De Accountmanager Verenigingen organiseert deze bijeenkomsten vanuit een centraal inhoudelijk opgesteld programma waardoor uniformiteit van alle bijeenkomsten geborgd is. Tijdens deze bijeenkomsten is ook ruimte voor specifieke zaken die ingebracht kunnen worden.

De Bondsraadsleden moeten vanuit hun toezichthoudende rol kunnen vaststellen dat de verenigingen en leden voldoende input hebben kunnen leveren voor het bepalen van de strategie.

Zoals eerder aangegeven zullen naast centrale thema’s in het kader van de strategie ook  themagerichte items worden georganiseerd. De keuze hiervoor zal jaarlijks op basis van de actualiteit dan wel vanuit de vraag van verenigingen worden gemaakt. Voorbeelden van thema’s die bij de ledenparticipatie onder meer aan de orde kunnen komen zijn:

  • Competitie (structuur, formats)
  • Toernooien (regionaal en landelijk)
  • Contributiestelsel
  • Doelgroepenbeleid, ondersteuning en activiteiten (doelgroepen uitsplitsen, bijv. ouderen, jongste jeugd, jongvolwassenen, para-tafeltennis, pingpongers, etc.)
  • Verenigingsontwikkeling
  • Club(kader)ontwikkeling
  • Topsport

Bij de keuze van de thema’s zal altijd de borging/koppeling worden gemaakt naar de bijdrage die het betreffende thema levert aan de realisatie van de strategische doelen van de NTTB.

Ledenparticipatie 2024
De afgelopen weken waren er 9 bijeenkomsten bij verschillende tafeltennisverenigingen. De presentatie die is gegeven is via deze link nog eens te bekijken. Via de button hieronder is de samenvatting en het verslag van alle bijeenkomsten in te zien.

Bekijk hier

In onderstaande afbeelding is visueel uitgelegd hoe Ledenparticipatie onderdeel uitmaakt van de Beleidscyclus van de NTTB.