fbpx
Selecteer een pagina

Regionaal TrainingsNetwerk Midden

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft in het najaar van 2020 een nieuw beleid ingezet onder het motto: ‘Een bredere basis voor een hogere top!’. De NTTB wil dit bereiken door meer aandacht te genereren voor de ontwikkeling van de verenigingen, zodat de (eerste) opvang van de jeugd op een hoger niveau ligt. We bieden een ruim trainingsprogramma aan de talentvolle jeugd in meerdere delen van het land, waaronder Midden-Nederland.

Uitvoeringsplan RTN Midden

Organisatie                               

Om talentontwikkeling te bevorderen zijn de zogenaamde RTN’s in het leven geroepen. RTN staat voor Regionaal TrainingsNetwerk. Het is de bedoeling dat in het hele land dergelijke netwerken gaan functioneren.

In de regio Midden is hier in 2022 een begin mee gemaakt. De RTN-taken worden in deze regio gecoördineerd door Juliet van Veen (Over ’t Net en Tafeltennisacademie Amersfoort) en Jan Bruins (SVE). Juliet en Jan draaien al heel wat jaren mee in de tafeltenniswereld en hebben beiden een ruime ervaring als trainer en bestuurder. Daarnaast is een technische commissie actief die naast Juliet en Jan bestaat uit Sarah Pos (Woerden), Paul Roest (Shot Soest) en Daan Bakker (ttv Hilversum en Zeta). Alle  drie geven zij training bij diverse verenigingen in de regio en zijn zij actief bij het begeleiden van jeugdspelers.

RTN Midden houdt zich bezig met de volgende zaken: regionale trainingen voor de betere jeugdspelers, extra trainingen voor jeugd O13 (onder 13), samenwerking tussen verenigingen, ontwikkeling trainers.

De medewerkers onderhouden een breed scala aan contacten: betrokken NTTB-functionarissen, trainers die de regionale trainingen verzorgen, jeugdspelers die meedoen aan die trainingen of daaraan mee zouden kunnen gaan doen, ouders van die spelers, verenigingstrainers en andere verenigingsfunctionarissen die betrokken zijn bij de technische ontwikkeling van jeugdspelers, Jeugdplatform regio Midden. Daarnaast wordt samengewerkt met de regio Holland Noord, waarvan ook spelers deelnemen aan de trainingen.

Organisatorisch valt RTN Midden onder de afdeling Talentontwikkeling en Topsport van de NTTB, waarmee de coördinatoren Juliet en Jan regelmatig overleg hebben. De NTTB neemt het grootste deel van de kosten op zich; daarnaast wordt ook een bijdrage van de spelers die deelnemen aan de regionale trainingen gevraagd.

Verenigingsontwikkeling

 

Binnen het beleid van de NTTB staat de ontwikkeling van de verenigingen centraal. De Regionale Trainingsnetwerken zijn de plaats waar de verenigingen met elkaar samenwerken. Er zal kruisbestuiving plaats vinden en verenigingen kunnen van elkaars kracht leren en profiteren. De RTN’s zijn gebaat bij sterke verenigingen. Via Verenigingsontwikkeling kunnen we hier een bijdrage aan leveren. Denk hierbij aan kaderontwikkeling, ledenontwikkeling/doelgroepen (werving opvang en behoud), ontwikkeling technisch beleid en verenigingsontwikkeling. Ook kijken we hoe we verenigingen kunnen helpen op andere thema’s, zoals bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid. De eerste stap bestaat altijd uit een intakegesprek met de vereniging. Dit gesprek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de vereniging en in de ambities van de vereniging. Met verenigingsontwikkeling zetten we in op de langere termijn. Waarom wil de club zich ontwikkelen? Waar kan de club aan werken om een stap vooruit te zetten? Kan de club dit uitvoeren? Waar is hulp bij nodig? De coördinator van het RTN neemt waar nodig contact om met de coördinator verenigingsontwikkeling. Verenigingen kunnen ook zelf contact opnemen met Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl).

Regionale trainingen

De RTN-trainingen regio Midden vinden plaats bij TTV Hilversum, in principe op zondagen. Deze trainingen staan al enkele jaren onder leiding van de ervaren en hoog aangeschreven trainers Yana Timina en Jochem de Hoop. Zij worden dit seizoen ondersteund door enthousiaste, jongere trainers uit de regio. Op deze manier worden zij ook bijgespijkerd wat betreft hun eigen trainingsvaardigheden. Yana en Jochem zijn niet alleen vooraanstaande trainers, maar spelen zelf ook op hoog niveau tafeltennis.

De eerste groep traint van 10.00 tot 13.00 uur en bestaat uit jongere spelers; 3 uur lang serieus aan de bak is voor jonge spelers best een opgave, maar bij de meesten lukt dat prima. De volgende clubs zijn vertegenwoordigd: Bijmaat, TTV Hilversum, Huizen, Over ’t Net, TTVN, Almere United, TTV Amsterdam, The Victory en Shot Soest.
Na een korte pauze voor de trainers staat de volgende groep klaar die traint van 13:30 tot 16:30 uur. Dit zijn iets oudere spelers die ook in de landelijke competitie al goed op weg zijn. Hier zien we spelers van Shot Soest, TTV Hilversum, TTV Amsterdam, SVE en Gorkum.

Er wordt naar gestreefd om op zo veel mogelijk zondagen te trainen, maar er zijn natuurlijk regelmatig andere verplichtingen op tafeltennisgebied, zoals belangrijke toernooien. In het seizoen 2023/2024 zijn 17 trainingen gepland (7 in het najaar en 10 in het voorjaar).

Om een beeld te krijgen van deze training zijn hier 2 linkjes, de beelden zijn genomen van de middaggroep.

Verenigingstrainers kunnen spelers voordragen om aan de regionale training mee te doen via: rtn-midden@tafeltennis.nl. Ze kunnen natuurlijk ook persoonlijk contact opnemen met één van de mensen van RTN-Midden. Vervolgens is er overleg met de betreffende verenigingstrainer om  te bespreken of de aangemelde speler over voldoende niveau, inzet, motivatie en technische capaciteiten beschikt. Een proeftraining is daarna gebruikelijk, zodat ook de trainers dit kunnen beoordelen.

Extra trainingen voor Jeugd O-13 (onder 13 jaar)

In de tweede helft van het seizoen 2023 / 2024 is een begin gemaakt met het verzorgen van trainingen op verschillende locaties in de regio. Deze trainingen zijn bestemd voor jeugdleden van de leeftijdsgroep O-11 en O-13. Natuurlijk zijn er wel enkele eisen om aan zo’n training mee te kunnen doen. Een speler moet de juiste instelling hebben, dus meer willen trainen dan alleen bij de eigen vereniging en deelname aan de competitie is een voorwaarde (dat mag ook de volgende competitie zijn).

Deze trainingen worden in principe gegeven door Juliet van Veen en Paul Roest, beiden zeer ervaren trainers. Zij kunnen bijgestaan worden door andere trainers uit de regio. Het is niet alleen de bedoeling dat de jeugdspelers hier iets aan hebben, maar ook de trainers en bestuurders die zich met technische zaken bezighouden kunnen van gedachten wisselen met Juliet en Paul over de aanpak bij de vereniging.

Het is de bedoeling dat op deze manier voor jongere jeugdspelers de mogelijkheid ontstaat om door te groeien naar de regionale trainingen op zondag in Hilversum.

Ook wordt jaarlijks in het voorjaar een laagdrempelige tafeltennismiddag georganiseerd voor de jongere jeugd uit de regio. Naast het op een leuke, speelse manier met elkaar in contact brengen van jeugdspelers van verschillende verenigingen willen de mensen van RTN-Midden hier jonge talenten in een vroegtijdig stadium in het vizier krijgen en van gedachten wisselen met trainers en ouders.

Trainersontwikkeling

​De NTTB organiseert trainerscursussen op verschillende niveaus. Vanzelfsprekend zal het RTN belangstellenden aansporen om deel te nemen aan die cursussen. Verder is het de bedoeling dat in de toekomst aan de hand van de wensen en de behoeftes van de verenigingstrainers een bijscholingsprogramma opgesteld wordt. Het bijeenbrengen van de trainers, waardoor ze met elkaar kunnen ‘sparren’ is een belangrijk aspect van deze bijeenkomsten.

Samenwerking en belangen

Binnen het beleid van de NTTB staat de ontwikkeling van de verenigingen centraal. De Regionale Trainingsnetwerken zijn bij uitstek de plaats waar de verenigingen met elkaar samenwerken. Er zal kruisbestuiving plaats moeten vinden en verenigingen kunnen van elkaars sterke punten leren en profiteren. De RTN’s zijn gebaat bij sterke verenigingen. Via Verenigingsontwikkeling kan de NTTB hier een bijdrage aan leveren.

Bij alles wat het RTN doet staat echter het belang van de speler centraal. In het verleden (en ook nu nog wel eens) hadden de verenigingen de neiging om het verenigingsbelang voorop te stellen. Het RTN wil juist proberen de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en ook om de trainers van verschillende verenigingen samen te laten werken. Het doel is om verenigingen en jeugdtrainers meer te betrekken bij wat het RTN voorstaat, alles in het belang van de speler. Het gaat erom op een gestructureerde, sportieve, zinvolle en leuke manier te werken aan verbetering van het tafeltennisniveau!

Veilig Sportklimaat

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een VCP lost geen problemen op. Als de VCP wordt benaderd dan hoort hij/zij iemands verhaal aan en bespreekt welke mogelijkheden diegene heeft om de situatie op te lossen. De VCP blijft onpartijdig en zal het bestuur van de organisatie (vereniging, NTTB) stimuleren om een incident zelf op te lossen. De VCP is niet het “afvoerputje” voor lastige zaken. De VCP kan de partij/partijen ook begeleiden in procedures die naar aanleiding van een melding/klacht kunnen ontstaan. De VCP kan worden ondersteund door een vertrouwenspersoon van het Centrum voor Veilige Sport van sportkoepel NOC/NSF.

Wil je meer informatie over de Vertrouwenscontactpersoon van de NTTB en wat een VCP voor je kan betekenen? Klik op deze link.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Binnen RTN Midden hebben we afgesproken dat alle vrijwilligers in het bezit moeten zijn van een geldige VOG. Deze kan worden gratis worden aangevraagd via de vereniging.

Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruik maken van de regeling gratis VOG. Via deze regeling is het voor een sportvereniging mogelijk om de VOG’s kosteloos voor haar beoogde vrijwilliger(s) klaar te zetten. Waar een aanvrager normaal gesproken 30 à 40 euro moet betalen, is deze sinds 2015 gratis voor de vrijwilligers in de sport. Indien een sportvereniging voor de regeling gratis VOG in aanmerking wil komen moet zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor het aanmelden van uw vrijwilligersorganisatie voor de Regeling Gratis VOG kunt u dit formulier invullen.