fbpx
Selecteer een pagina

In Nieuwegein is zaterdag 7 oktober op het bondsbureau de Bondsraadsvergadering gehouden. Dit was de eerste vergadering van de nieuwe Bondsraad die in april was geïnstalleerd.

 

Nieuwe Bondsraadsleden
Ten opzichte van die vergadering in april zijn onlangs twee Bondsraadsleden verkozen. Voor kieskring 1 Jiska Kingma en voor kieskring 19 Adriënne Suijkerbuijk, die er vandaag al gelijk bij was. Er zijn helaas nog steeds kieskringen zonder Bondsraadslid en daarnaast zijn er op dit moment nog geen reserve Bondsraadsleden.

Vlak voor de vergadering werd een filmpje afgespeeld waarin de voorzitter van het Bondsbestuur, Jan Simons, uitlegt dat hij door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Hij stelt voor dat Irene Faber, als plaatsvervangend voorzitter van het Bondsbestuur, de Bondsraad voorzit. Hiermee wordt unaniem ingestemd.

 

Goede discussies
De vergadering volgde in grote lijnen de volgorde en onderwerpen van het vergaderboek. Er is goed gediscussieerd over het Strategisch Plan 2024-2028 en het jaarplan 2024. De opmerkingen en toevoegingen van de Bondsraad worden meegenomen in de definitieve stukken die in de vergadering van november ter goedkeuring worden voorgelegd.

Belangrijk punt van discussie, die op meerdere momenten terug kwam, was de vraag hoe we verenigingen beter kunnen betrekken. De Bondsraad staat ook stil bij de eigen rol en taak. Afgesproken wordt dat inkomende post voor de Bondsraad in eerste aanleg door de directeur, dan wel de voorzitter wordt behandeld.

 

Jubileum en vrijwilligers
Het was een geanimeerde vergadering in goede sfeer waarin vanuit de Bondsraad actief werd meegedacht. Zo kwam er een oproep om voor het aanstaande 90 jarig jubileum van de NTTB te onderzoeken of een aansprekend internationaal toernooi kan worden georganiseerd. Het voorstel voor de vaste kiescommissie is aangenomen met een amendement vanuit de Bondsraad én de Bondsraad vroeg aandacht voor de begeleiding en waardering van vrijwilligers.

Irene Faber mocht complimenten in ontvangst nemen voor de goede leiding van de vergadering. Het verslag zal met stukken voor de volgende vergadering van november op deze site worden gepubliceerd. De volgende Bondsraadsvergadering is op 25 november, aanvang 10:00 uur, wederom op het Bondsbureau in Nieuwegein.