fbpx
Selecteer een pagina

In Utrecht is op zaterdag 22 april 2023 de Bondsraadsvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht, onder meer door de aanwezigheid van zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ Bondsraad.

In de ochtend keek de oude Bondsraad terug op 2022. Hierbij werden het Algemeen Jaarverslag, de verslagen van diverse commissies van de Bondsraad (zie Vergaderboek bijlagen 6 tot en met 11) en de jaarrekening vastgesteld.

Gerard Beelen (links)

De voorzitter van de Tuchtcommissie, Gerard Beelen, werd vanwege zijn vele verdiensten voor de tafeltennissport gedurende ruim 18 jaar, benoemd tot Lid van Verdienste van de NTTB. De accountmanagers van de NTTB stelden zich voor aan de Bondsraadsleden. En tenslotte werd afscheid genomen van de Bondsraadsleden die niet meer terugkeren in functie.

Na de pauze stelden de leden van de nieuwe Bondsraad zich aan elkaar voor. Zes van hen (Kees de Koning, John de Vet, Fjodor Rademaker, Gerwin Woelders, Misja Heller en Bas Huitink) zijn nieuw in de Bondsraad. Jos Lieftink (helaas vandaag verhinderd) is dat eveneens. Op de pagina van de Bondsraad is te zien welke kieskring zij vertegenwoordigen (foto’s worden z.s.m. toegevoegd).

Irene Faber en Stefan Heijnis waren aftredend als bestuurslid en werden door de Bondsraad opnieuw benoemd tot lid van het Bondsbestuur.

Vervolgens ging de Bondsraad in de rondvraag met elkaar in gesprek over hoe zij de achterban vertegenwoordigen en kunnen betrekken bij de besluitvorming in de bondsraden in de toekomst (ledenparticipatie).