fbpx
Selecteer een pagina

 

Verduurzaming: ondersteuning

De NTTB heeft zich aangesloten bij de Groene Club, een initiatief vanuit de KNVB, dat ook opengesteld is voor Tafeltennisverenigingen. Dit is een stap op weg in het beleid om te werken aan 95% CO₂ reductie in alle Nederlandse sportaccommodaties in 2050.

De Groene Club ontzorgt verenigingen die hun eigen accommodatie willen verduurzamen. De kosten van dit traject worden vanuit het Sportakkoord betaald: de dienstverlening is voor de clubs geheel gratis. Naast de Groene Club zijn er overigens ook andere initiatieven waar clubs bij kunnen aansluiten, zoals Sport NL Groen.

Vijfstappenplan
Via een eenvoudig vijfstappenplan, van Scan tot Realisatie, neemt de Groene Club de club bij de hand:

Meer informatie is te vinden op de website. Daar kan je vereniging zich ook direct aanmelden voor (vrijblijvend) contact over de mogelijkheden. De NTTB-verenigingen zijn reeds ingelezen op de website. Er is eigenlijk geen reden om geen contact op te nemen: het is vrijblijvend en als je meedoet is het traject gratis.

Wel moeten de tafeltennisverenigingen die zich aanmelden aan onderstaande definitie/voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op de subsidieregeling die het begeleidingstraject mogelijk maakt

Definitie
De subsidieregeling (t.w.v. 2.000 euro per begeleidingstraject) staat open voor sportaanbieders die:

  • (Gedeeltelijk) Eigenaar zijn van de accommodatie, of;
  • Voor sportaanbieders die geen eigenaar zijn van de accommodatie maar de energierekening van de sportaccommodatie waar het begeleidingstraject wordt gerealiseerd, betalen en laten afschrijven van een bankrekening die op naam staat van de sportaanbieder, en:
  • de sportaanbieder de investeringen in duurzame maatregelen die uit het begeleidingstraject voortkomen voor haar rekening neemt

De investeringskant van het verduurzaamheidsvraagstuk is hiermee een stuk eenvoudiger geworden. Over naar de Financieringskant.


 

Clubs kunnen hulp krijgen met verduurzamen van de Groene Club. Maar veel clubs hebben niet de middelen om de investeringen te doen. Er zijn veel regelingen en mogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden:

  1. Subsidie BOSA
  2. Financiering door het Landelijk Steunfonds
  3. Financiering door BNG Duurzaamheidsfonds
  4. Ledenobligaties
  5. Crowdfunding
1. Subsidie

De regeling stimulering Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties (BOSA) subsidieert 20% van de kosten van bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Als het gaat om energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen komt daar nog 10% bij, in totaal dus 30%. Het gaat om een subsidie van minimaal €5.000 en maximaal €25.000. De minimale investering is derhalve minimaal €16.667.

 

2. Financiering door Landelijk Steunfonds

De NTTB kent sinds 1991 een Landelijk Steunfonds waar (onder voorwaarden) maximaal €10.000 geleend kan worden. De rente bedraagt momenteel slechts 1%.

 

3. Financiering door het Duurzaamheidsfonds van Bank Nederlandse Gemeenten

Volstaat deze lening niet voor de totale financiering, dan is er nog het BNG Duurzaamheidsfonds dat bedragen van €10.000 tot €500.000 leent. Eén van de voorwaarden is een borgstelling door SWS, de Stichting Waarborgfonds Sport. De rente bedraagt (momenteel) 1,95%.

 

4. Ledenobligaties

Naast lenen van officiële instanties is het ook mogelijk om bij clubleden te lenen in de vorm van ledenobligaties. In combinatie met giften en fiscale regelingen zijn daarbij zelfs nog interessante voordelen te behalen voor zowel clubs als de leden.

 

5. Crowdfunding

Een beroep doen op de leden voor giften is misschien lastig, maar er zijn verschillende manieren om iets terug te doen. Laten meeparticiperen in de opbrengst, of een andere, niet-financiële tegenprestatie. 

 

 

Twee rekenvoorbeelden:
Voorbeeld 1  bedrag  jaarlijks
Investering   16.667,00  
Subsidie     5.000,00  
Financieringsbehoefte   11.667,00  
Steunfonds (1% rente)   10.000,00      100,00*
Eigen Middelen     1.667,00  
Aflossingen (10 jaar)     1.000,00
      1.100,00**
*Jaarlijkse besparing/opbrengst hoger dan 100?
Dan is de exploitatie positief.
**De club moet wel de aflossing kunnen betalen,
geheel of gedeeltelijk uit de besparingen.
   
     
Voorbeeld 2  bedrag  jaarlijks
Investering   28.500,00  
Subsidie     8.500,00  
Financieringsbehoefte   20.000,00  
Steunfonds (1% rente)   10.000,00      100,00
BNG Duurzaamheidsfonds (1,95% rente)   10.000,00      195,00*
SWS Kosten éénmalig €575 (0,75% + €500)        575,00  
Aflossingen (10 jaar)     2.000,00
      2.295,00**
*Jaarlijkse besparing/opbrengst hoger dan 295?
Dan is de exploitatie positief.
**De club moet wel de aflossing kunnen betalen,
geheel of gedeeltelijk uit de besparingen.
   

 

 

Relevante links