fbpx
Selecteer een pagina

De Verenigingsmonitor 2019-2020 is door 102 verenigingen (volledig) ingevuld. Een onderdeel van de vragenlijst was Duurzaamheid. Een thema dat actueel is. Enerzijds wellicht wat naar de achtergrond verdrongen door de (Corona-) actualiteit, anderzijds lees je ook veel aandacht voor het juist nu investeren in vergroening, verduurzaming en klimaat.

In tafeltennisland is de aandacht voor het thema (ook) nog verdeeld. Zo bleek uit de vraag welke beleidsterreinen en thema’s belegd zijn binnen het bestuur, dat bij ruim 75% van de clubs Duurzaamheid geen thema is.

Dat beeld blijkt overigens genuanceerder dan het hier lijkt. Zo bleek de club die als eerste vereniging gestart is met een traject van de Groene Club, in deze vragenlijst [niet belegd / van toepassing] te hebben ingevuld terwijl een (gratis) traject met de Groene Club op zijn minst betrokkenheid van het bestuur verondersteld. Verder blijkt uit onderstaande grafiek dat bij 16% een plan (in de maak) is op het gebied van duurzaamheid en bij 41% er ad hoc initiatieven zijn op het gebied van duurzaamheid:

Corona zorgt er wellicht ook voor dat clubs nu het geld niet hebben, of willen uitgeven aan duurzame investeringen. Het kan echter ook geld opleveren, de besparingen kunnen groter zijn dan de kosten.

Op de website is meer informatie te vinden over investeringen én financiering van duurzame maatregelen bijvoorbeeld met hulp van het Landelijk Steunfonds. Het Meerjarenbeleidsplan van de NTTB is erop gericht tafeltennis op termijn klimaatneutraal te maken, met uiteraard een belangrijke rol voor de clubs daarbij.

Zo zien we hopelijk in de Verenigingsmonitor van volgend jaar betere percentages bij deze vragen!