Verduurzaming

Per 1 januari 2016 start het ministerie van VWS met een nieuwe energieregeling. Deze vervangt de oude 'ecotax'. De oude regeling vergoedde gemaakte energiekosten. De nieuwe regeling zet in op het duurzaam verlagen van die energierekening. Dit door maatregelen te treffen aan de verenigingsaccommodatie die duurzaam energie besparen. In totaal is er 6 miljoen beschikbaar gesteld dat via het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan verenigingen beschikbaar wordt gesteld. 

De regeling staat uitgelegd op de site van de RVO en alle vragen die verenigingen hebben worden ook door de RVO in behandeling genomen. Bonden hebben hierin geen rol. 

De 6 miljoen is grofweg beschikbaar voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De lijst is te vinden op de site van RVO. Ook voor een stap daarvoor, het laten uitvoeren van een energiescan om te weten te komen wat de betreffende maatregel aan energiebesparing oplevert, valt onder deze regeling.
 

Start 1 januari 2016
6 Miljoen klinkt als veel geld maar met een maximumbedrag van € 125.000 euro per aanvraag zijn er slechts 48 aanvragen nodig om dit bedrag volledig op te souperen. Het minimumbedrag voor een aanvraag is € 3.000 euro. Het totaal aantal verenigingen dat geholpen zal worden ligt derhalve tussen de 48 en 2000. Op tijd in het jaar aanvragen raden wij als NTTB dan ook aan als er al plannen zijn om de accommodatie te voorzien van energiebesparende maatregelen.

Op 1 januari gaat het aanvraagportaal open. Elk jaar, tot aan 2020, kan een aanvraag gedaan worden. Verenigingen dienen aangesloten te zijn bij NOC*NSF via hun bondslidmaatschap. Zij krijgen 30% van de investeringskosten vergoed. Per jaar kunnen meerdere aanvragen ingediend worden. De aanvraag wordt beoordeeld en dus bestaat er een kans dat een aanvraag niet wordt toegewezen. Zorg dus altijd voor ontbindende voorwaarden in de offertes en contracten! 

Ben nu voorbereid
Om niet achter het net te vissen is het belangrijk de nodige voorbereidingen te treffen als de vereniging een aanvraag voor het volgende jaar wilt indienen.

  • zorg dat u alvast de benodigde E-herkenning voor de digitale aanvraag verkrijgt. Voor E-herkenning niveau 1 kan gratis een abonnement worden afgelsoten bij de meeste aanbieders. Kijk voor een overzicht van aanbieders hier.
  • zoek uit wat de 'deminimus'- regeling inhoudt voor uw vereniging
  • laat een energiescan uitvoeren op de maatregelen die aan de accommodatie moeten worden uitgevoerd. De energiescan is subsidiabel voor een bedrag van € 500,-. Elke energiescan na 1-1-2010 uitgevoerd komt in aanmerking voor deze subsidie

Uitgebreide informatie over de subsidieregeling sportaccommodaties staat op de site van het RVO.

Tafeltennisvereniging SVE heeft met behulp van de energiescan besparingen doorgevoerd. Vanaf 4.32 vertellen ze wat ze precies gedaan hebben.