fbpx
Selecteer een pagina

Is het ledenbestand van jouw vereniging niet actueel? Breng daar dan voor het einde van 2022 verandering in.

In 2019 wisten we de jarenlange daling van het ledenaantal tot stilstand te brengen en een kleine stijging van het aantal lidmaatschappen te realiseren. Daarop volgden twee moeizame coronajaren, waarin vooral de binnensport hard werd geraakt. Er waren perioden waarin de instroom van nieuwe leden volledig stillag, maar gelukkig wisten we de uitstroom te beperken. Daardoor was de daling in 2020 ten opzichte van andere (binnensport-)bonden beperkt en in 2021 wisten we zelfs een kleine stijging te realiseren (in de brutostand = alle in 2021 geregistreerde lidmaatschappen).

Voor 2022 kunnen we optimistisch zijn, ondanks de nieuwe crisis met de energieprijzen en de gevolgen daarvan: al 80.000 sporters zijn gestopt vanwege stijgende kosten. Toch zijn zowel de actuele brutostand (alle in 2022 geregistreerde lidmaatschappen) als de nettostand (hoeveel lidmaatschappen zijn er op dit moment) voor 2022 al hoger dan de stand aan het einde van 2021! Voor ons is dit een bevestiging dat er door vele verenigingen hard gewerkt is om weer nieuwe leden binnen te halen. Dit vinden we fantastisch!

Sinds het ‘coronadieptepunt’ van de zomer van 2021 is de trend weer omhoog gericht

Lukt het om eind dit jaar weer de hele ‘coronadip’ te boven te zijn en weer een stijging te laten zien ten opzichte van eind 2019? Het helpt als we alle leden daarvoor ook daadwerkelijk registreren. Zorg dat al je (nieuwe) leden voor 31 december in NAS geregistreerd zijn.

Let op: de ingangsdatum lidmaatschap graag op 1 november of op 1 december 2022 zetten!

Voor de leden die je dit jaar nog aanmeldt in ons administratiesysteem NAS, betaal je voor dit kwartaal geen contributie. Ze zijn wel in 2022 geregistreerd bij de NTTB en tellen mee in de ledentalrapportages. Dit geldt voor alle leden die na 16 november in NAS zijn aangemeld.

Alle tafeltennissers binnen je club tellen mee: ook de recreanten, de OldStars, de niet-competitiespelende jeugdleden, et cetera. Meld deze maanden dus nog je nieuwe leden aan en betaal pas vanaf 2023! Hiermee laten we zien hoe groot onze sport werkelijk is!

Verenigingen zijn daarnaast statutair verplicht om alle leden (ook leden die niet deelnemen aan de competitie) aan te melden bij de Tafeltennisbond (Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9, lid 2).

Zie ook https://www.nttb.nl/over-nttb/algemene-informatie/algemene-informatie/ en de link op deze pagina naar “Wat doet de Tafeltennisbond voor u”.

Vragen over deze regeling? Mail naar nas@tafeltennis.nl