fbpx
Selecteer een pagina

Zoals gebruikelijk publiceren we aan het begin van het jaar de ontwikkeling van de ledenaantallen. Het ledenaantal van de Nederlandse Tafeltennisbond is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Afhankelijk van de gekozen ledendefinitie (bruto of netto*) is er sprake van een lichte stijging of een kleine daling (ongeveer 1%).

Corona; en optimisme
Corona had ook in 2021 flinke invloed op de in- en uitstroom van leden, wat we ook zien bij andere sporten en zeker in de binnensport. Vóór corona (2019 en begin 2020) was er sprake van een stijging van de ledenaantallen na jarenlange daling. Door corona zagen we daarna echter vijf kwartalen op rij een daling van de ledencijfers, met name door wegvallen van de instroom. Ons optimisme over het einde van de coronacrisis in oktober van vorig jaar bleek, net als bij vele anderen, te voorbarig. Toch zagen we vanaf de zomer van 2021 tot aan de nieuwe lockdown in december 2021 twee kwartalen van fors stijgende ledenaantallen, waarmee we toch bijna terug waren op het netto ledenaantal van begin 2021. Het effect van de nieuwe lockdown (in de ‘winterstop’) en de recente versoepelingen is nog niet bekend. Maar als de sport (volledig) ‘open’ is, blijken veel clubs in staat om nieuwe leden te werven, oude leden terug te winnen en bestaande leden te behouden. Dat geeft toch reden om optimistisch te zijn over 2022, als corona ons die kans geeft.

Leeftijdsgroepen
Als we inzoomen zien we met name bij de jeugd t/m 11 jaar een sterke daling. Door corona was in deze leeftijdsgroep nauwelijks instroom, terwijl ze wel doorstromen naar 12 jaar en ouder en de uitstroom in Coronatijd fors hoger lager.
De ledenaantallen van de oudere leeftijdsgroepen (55+) nemen toe. Uiteraard door doorstroming van leden naar oudere leeftijdsgroepen (positief, want we weten oudere leden te behouden) maar zeer zeker ook door initiatieven zoals OldStars tafeltennis.

Competitie
Het aantal leden dat competitie speelt is helaas al jaren dalend. De daling hiervan was nog niet tot stilstand gebracht en is verder versterkt door corona en het (gedeeltelijk) uitvallen van competitierondes. Hopelijk kan de voorjaarscompetitie van 2022 ‘gewoon’ of met een beperkt uitstel starten, en kunnen we daarnaast met elkaar verder gaan werken aan de toekomst van onze competities.

Cijfers
Alle cijfers zijn op een rij gezet in de bijlage: NTTB Ledenontwikkeling 2015-2021

 

* Bruto: het cijfer dat jaarlijks door sportbonden wordt benoemd in ledentalrapportages: betreft het totaal van alle lidmaatschappen die in het betreffende jaar bekend waren bij de bond.
Netto: het aantal actuele lidmaatschappen bij een bond op een bepaalde datum. Omdat er altijd sprake is van een seizoenseffect (meer aanmeldingen in bepaalde periodes en meer afmeldingen in andere periodes) wordt meestal naar het bruto ledenaantal gekeken.