fbpx
Selecteer een pagina

Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club

Clubs zijn onmisbaar. Daarom helpt Rabo ClubSupport alle sport- en cultuurverenigingen en
-stichtingen in Nederland met kennis, netwerk en geld. Als coöperatieve bank geeft
Rabobank ieder jaar een deel van het resultaat terug aan verenigingen. Daarnaast zet de
Rabobank haar kennis en netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit doet ze
met haar partners NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en verschillende sportbonden, waaronder de
Nederlandse Tafeltennisbond. Samen helpen we clubs met het realiseren van hun ambities.

Rabo ClubSupport Ondersteuning
Wil je je club verduurzamen, meer sponsors werven of een veilig sportklimaat creëren? Rabo
ClubSupport biedt ondersteuning om de ambities van jouw vereniging waar te maken. Elk
jaar kun je als club, ook als je geen Rabobank-klant bent, deelnemen aan verschillende
workshops. Wanneer jullie wel lid zijn bij de Rabobank kun je ook je club aanmelden voor de
masterclasses (zie de bijlage) of een intensief traject, waarbij je 1-op-1 wordt begeleid door
een expert op het gebied van bijvoorbeeld inclusie, verduurzamen of ledenbinding.

Rabo ClubSupport Stemcampagne
Met de Rabo ClubSupport Stemcampagne investeert Rabobank een deel van het resultaat in
clubs. Zo groeien ze duurzaam verder en kunnen nog meer mensen meedoen. Elke
vereniging die klant is van Rabobank kan zich opgeven om mee te doen. En als lid van de
Rabobank kun je stemmen op jouw favoriete club. Met de stemmen die de clubs krijgen,
ontvangen ze een financiële bijdrage. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van
muziekinstrumenten of het aanleggen van LED-verlichting.

Meer weten?
Ga naar www.raboclubsupport.nl of neem contact op met de Rabobank in jouw regio!

Je kunt ook contact opnemen:
– met je NTTB Accountmanager: https://www.nttb.nl/over-nttb/bureau/accountmanagers/
– of met Ineke de Graaf: https://www.nttb.nl/ineke-de-graaf/
Bijlage. Verenigingsondersteuning d.m.v. Masterclasses

Masterclass Vrijwilligersmanagement
Tijdens deze masterclass leren clubs aan welke knoppen zij kunnen draaien om genoeg vrijwilligers te
vinden, te houden en te zorgen dat ze plezier hebben in wat ze doen. Aan de hand van oefeningen en
door de clubs creatief te laten denken, leren ze met een nieuwe blik kijken naar
vrijwilligersmanagement. Ze worden gestimuleerd om ‘on the spot’ keuzes te maken en aan de slag
te gaan.
De masterclass bestaat uit twee gezamenlijke bijeenkomsten en twee individuele bijeenkomsten
per club. Hierdoor leren clubs van elkaar, maar is er ook ruimte om in te zoomen op de specifieke
situatie van de club. Na de masterclass hebben deelnemers meer zicht op hoe zij binnen de club
kunnen omgaan met vrijwilligers. Ze leren hoe ze vrijwilligersfuncties goed kunnen laten aansluiten
bij de drijfveren van (potentiële) vrijwilligers en hoe je de juiste persoon op de juiste plek krijgt. De
inzichten die ze opdoen kunnen ze meteen in de praktijk brengen bij hun club.

Voor wie: Bestuurders en vrijwilligerscoördinatoren
Deze masterclass bestaat uit:
– 2 gezamenlijke online bijeenkomsten
– 2 individuele online bijeenkomsten per club
Looptijd: 12 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club.

Masterclasses Ledenbinding (kan ook specifiek gericht op jongeren)
Tijdens deze masterclass leren clubs hoe zij leden aan zich kunnen binden en wat ze kunnen doen om
de betrokkenheid van de leden te vergroten. Daarbij draait het met name om het vaststellen van ‘het
cadeau’ dat zij leden te bieden hebben. Wanneer een club duidelijk voor ogen heeft voor wie hun
activiteiten precies zijn bedoeld, is het makkelijker om aan te sluiten op de wensen van nieuwe en
bestaande leden. De masterclass bestaat uit 3 gezamenlijke bijeenkomsten, met een klein aantal
clubs. Clubs leren hierdoor van elkaar, terwijl er ook ruimte is om de specifieke situatie van elke club
uitgebreid te behandelen. Tijdens de masterclass gaan we in op de specifieke uitdaging van de clubs,
kiezen de clubs een strategie voor ledenbinding en leren ze hun aanbod af te stemmen op de wensen
van hun doelgroepen. De clubs zetten hun inzichten meteen om in concrete acties.

Voor wie: Bestuurders
Aantal bijeenkomsten: 3 gezamenlijke online bijeenkomsten
Looptijd: 10 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club

Masterclass Geld genereren
Tijdens deze masterclass leren clubs hoe zij met minder moeite meer inkomsten kunnen generen
voor de ontwikkeling van hun club. De deelnemers worden meegenomen in de kansen die hun club
heeft op dit gebied, denk aan slimmere sponsoring of crowdfunding, en hoe zij dat kunnen
aanpakken. De deelnemers krijgen ook advies over de manier waarop zij bedrijven voor hun club
kunnen interesseren. Met name de manier waarop de drijfveren van zowel de club als de
betreffende bedrijven daarbij kunnen worden gebruikt komt aan bod. De masterclass bestaat uit 3
gezamenlijke bijeenkomsten, met een klein aantal clubs. Clubs leren hierdoor van elkaar, terwijl er
ook ruimte is om in te zoomen op de specifieke situatie van elke club.

Voor wie: Bestuurders, sponsorcommissies en andere vrijwilligers die betrokkenen zijn bij het
genereren van geld voor de club
Aantal bijeenkomsten: 3 gezamenlijke online bijeenkomsten
Looptijd: 12 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club.

Masterclass Modern besturen
Tijdens deze masterclass leren bestuurders van sport- en cultuurclubs stil te staan bij de continu
veranderende omgeving waarin ze als club opereren en – in het verlengde daarvan – welke kansen ze
kunnen grijpen en hoe ze bedreigingen het hoofd kunnen bieden. Ze krijgen antwoord op vragen hoe
ze het reilen en zeilen van de vereniging goed kunnen monitoren en hoe ze kunnen werken aan een
toekomstbestendige club. Bijvoorbeeld door middel van leiderschap, optimale samenstelling van het
bestuur, het uitnodigen van bestuursleden én met (positieve) positionering. De masterclass bestaat
uit 1 gezamenlijke bijeenkomst en 2 individuele bijeenkomsten per club. Hierdoor leren clubs van
elkaar, maar is er ook ruimte om in te zoomen op de specifieke situatie van de club.

Voor wie: Bestuurders
Deze masterclass bestaat uit:
– 1 gezamenlijke online bijeenkomst
– 2 individuele online sessies per club
Looptijd: 12 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club.

Masterclass Presteren met communiceren
Tijdens deze masterclass leren clubs hoe ze communicatie op een effectieve manier kunnen invullen
en inzetten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat ze meer te weten komen over hoe zij hun club met behulp
van communicatie zichtbaar(der) kunnen maken voor de buitenwereld en welke middelen ze
daarvoor kunnen gebruiken. Ook leren ze hoe effectieve communicatie kan bijdragen aan het
behouden van vrijwilligers, het werven van nieuwe leden, het aantrekken van bezoekers en het in de
spotlight zetten van sponsoren. De masterclass bestaat uit 3 gezamenlijke bijeenkomsten, met een
klein aantal clubs. Clubs leren hierdoor van elkaar, terwijl er ook ruimte is om in te zoomen op de
specifieke situatie van elke club.

Voor wie: Bestuurders en andere betrokkenen bij communicatie, bijvoorbeeld leden van de PRcommissie.
De masterclass bestaat uit
– 3 gezamenlijke online bijeenkomsten met de thema’s Strategie & organisatie, Middelen en
campagnes en Content, PR & uitstraling.
Looptijd: 12 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club.

Masterclass Sporten met een Beperking, inclusie op jouw club
Tijdens deze Masterclass wordt dieper ingegaan op het thema inclusie en aangepast sporten. Samen
zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt op de club, ook mensen met een beperking. Dit is
nodig, gezien de sportparticipatie van mensen met een beperking significant achterblijft op mensen
zonder beperking (Sportdeelname Index, april 2023).
Samen gaan we aan de slag om het aanbod op jouw club te versterken en/of te verrijken. We vinden
een antwoord op de vraag: wat heeft jouw club nodig om een inclusieve omgeving te bieden waar
mensen met een beperking zich welkom voelen om te komen sporten en bewegen? Samen met de
docent, een ervaringsdeskundige en de deelnemers aan deze masterclass reflecteren we op de
huidige situatie op jouw club. We maken de thematiek concreet en creëren een stappenplan dat
passend is bij de situatie van jouw club. Ook gaan we dieper in op de voordelen van lokale
samenwerking met organisaties uit de sport- zorg- en onderwijssector. We geven jouw club
voldoende handvatten om de volgende stap te kunnen zetten in het versterken en/of verrijken van
passend sportaanbod en het creëren van een inclusieve sportomgeving.

Voor wie: Bestuurders en andere betrokkenen bij het thema inclusie of aangepast sporten op de club
De masterclass bestaat uit
– 2 gezamenlijke interactieve (online) bijeenkomsten van +/- 2,5 uur
– 1 individuele (online) bijeenkomsten per club
Looptijd: 12 weken
Aantal deelnemers: Maximaal 8 clubs. 2 of 3 deelnemers per club.