fbpx
Selecteer een pagina
Nederlandse amateursporters zorgen jaarlijks voor 1.320.000 ton CO2-uitstoot met het heen en weer reizen voor sportdoeleinden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Arcadis. Het is voor het eerst dat de footprint van Nederlandse sporters inzichtelijk is gemaakt. NOC*NSF, KNVB, het Platform Ondernemende Sportaanbieders en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en VWS willen gezamenlijk met sportclubs en verenigingen de klimaatimpact verlagen, onder de noemer ‘De Duurzame Sportbeweging’.

Tafeltennis was geen onderdeel van het onderzoek, maar er is geen reden om aan te nemen dat de footprint van tafeltennis substantieel lager is dan het gemiddelde van 138 kg CO2 uitstoot per sporter per jaar.

 

Nederlandse amateursporters fietsen het liefst naar de sportvereniging, maar gaan ook erg graag met de auto. 37 procent van de sporters neemt de fiets naar de sportaccommodatie, 32 procent komt met de auto en nog eens 18 procent van de sporters reist als passagier in de auto mee. Uit de analyse van Arcadis blijkt bovendien dat de auto vaker in beeld komt naarmate mensen ouder worden. Sporters boven de dertig jaar pakken steeds liever de wagen.

Korte afstanden, toch de auto

De cijfers zijn gebaseerd op ruim 9,6 miljoen Nederlanders die wekelijks sporten. Zij zijn gemiddeld gezien 8,8 keer per maand actief in hun sport en reizen daarvoor naar de sportaccommodatie om te trainen en wedstrijden te spelen. Meer dan 60 procent van die verplaatsingen zijn korter dan 5 kilometer (wat neerkomt op een kwartier fietsen) en meer dan 80 procent legt minder dan 10 kilometer af. De sportende Nederlanders zijn samen goed voor 1,8 miljard kilometer per fiets en 6,5 miljard kilometer per auto.

De betrokken partijen zetten zich in voor toekomstbestendige verenigingen en willen ook het reisgedrag verduurzamen. Denk daarbij aan bewustwordingscampagnes om het fietsen meer te stimuleren, de introductie van deelmobiliteit binnen sportomgevingen en een betere aansluiting met het openbaar vervoer. Maar ook bij de indeling van competities door bonden kan goed gekeken worden naar te overbruggen afstanden voor wedstrijden, om zo verder te verduurzamen.Met de inzichten over het reisgedrag in de sportsector ontstaat een vertrekpunt voor actie en verandering bij bonden, verenigingen en sportaanbieders. Onnodige en niet duurzame verplaatsingen kunnen zo voorkomen worden. Dit sluit aan bij de initiatieven binnen de sector om werk te maken van toekomstbestendige sportverenigingen en -accommodaties.

 


Ook aan de slag met duurzaamheid op de club? Financier duurzame investeringen met behulp van het Landelijk Steunfonds en kijk hier naar alle hulp die je kunt krijgen bij verduurzaming. Ook wordt de zogenaamde BOSA-subsidieregeling waarschijnlijk verlengd in 2024.