fbpx
Selecteer een pagina

De bondscontributie voor 2024 is vastgesteld door de Bondsraad. De tarieven zijn geïndexeerd op basis van het CPI (consumentenprijsindex) over 2022 en conform besluit van de Bondsraad afgerond op 50 cent op jaarbasis. Zoals eerder aangegeven is de hoge inflatie van 2022 nu pas zichtbaar in de tarieven van 2024.

In de tabel hieronder staan de nieuwe tarieven. Ook zijn zij te vinden op deze pagina.

2024 Facturatie per kwartaal**
Contributie niet-competitiegerechtigde leden* €22,50 p/j 4x €5,63
Contributie competitiegerechtigde leden €84,50 p/j 2x €5,63;
2x €36,63 (31,00+5,63)
Contributie competitiegerechtigde jeugdleden (O19) €63,50 p/j 2x € 5,63;
2x €26,13 (20,50+5,63)
Contributie persoonlijk lidmaatschap*** €55,00 p/j 4x €13,75

 De tarieven zijn geïndexeerd o.b.v. het CPI met 10% en conform besluit van de Bondsraad afgerond op 50 cent op jaarbasis.

*Voorheen ook wel aangeduid als basiscontributie
**Ben je (een deel van) het kwartaal lid, dan ben je voor het hele kwartaal contributie verschuldigd.
***Klik hier voor het 
aanmeldformulier voor het persoonlijk lidmaatschap