fbpx
Selecteer een pagina

Ondergetekende verzoekt de aanmelding als persoonlijk lid van de NTTB te verwerken.

 

Aanmeldformulier Persoonlijk lid

M/V/X

Bevestiging

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail. De einddatum lidmaatschap is aan het eind van de maand van opzegging indien voor de 15e van de maand opgezegd is. Als na de 15e van de maand opgezegd wordt eindigt het lidmaatschap aan het eind van de volgende maand.

Informatie over de Contributie voor persoonlijke leden vind je hier.