fbpx
Selecteer een pagina

De bondscontributie voor 2023 is vastgesteld door de Bondsraad. De tarieven stijgen met 2,68% en worden afgerond op 50 cent. In de tabel hieronder staan de nieuwe tarieven. Ook zijn zij te vinden op deze pagina.

Hoge inflatie maar beperkte stijging van de tarieven?
De relatief lichte stijging van de tarieven wordt veroorzaakt doordat gerekend wordt met de inflatie in het geheel afgeronde jaar 2021. Toen was de inflatie nog laag. De hoge inflatie in 2022 zal pas in de vaststelling van de tarieven van 2024 zichtbaar worden.

 

Hoeveel bedraagt de bondscontributie in 2023?

2023 Facturatie
per kwartaal**
Contributie niet-competitiegerechtigde leden* €20,50 p/j 4x €5,13
Contributie competitiegerechtigde leden €76,50 p/j 2x €5,13;
2x €33,13 (28,00+5,13)
Contributie competitiegerechtigde jeugdleden (O19) €57,50 p/j 2x €5,13;
2x €23,63 (18,50+5,13)
Contributie persoonlijk lidmaatschap €50,00 p/j 4x €12,50

*De tarieven zijn geïndexeerd met 2,68% en conform besluit van de Bondsraad afgerond op 50 cent.
**Ben je (een deel van) het kwartaal lid, dan ben je voor het hele kwartaal contributie verschuldigd.