fbpx
Selecteer een pagina

Verenigingen hebben nog een maand de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Vanaf 1 juli moeten ze eraan voldoen. Gebruik het stappenplan om zaken voor die datum op orde te hebben.

Tekst: WBTR.nl 

Je doet als bestuurslid veel werk voor je vereniging. Je stopt er veel tijd en energie in. De WBTR heeft de aansprakelijkheid van bestuurders aangescherpt. Daarom mag je als bestuurslid van je vereniging verwachten dat er serieus wordt gekeken naar de WBTR. Verzeker je ervan dat de organisatie voldoet aan de wet. Dat kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van het WBTR-stappenplan.

De risico’s van bestuurswerk vormen geen probleem als je vereniging aan die wet voldoet. Gun jezelf en het bestuur dat comfort, want we willen allemaal dat bestuurswerk leuk blijft.

Geen stress!
Doorgaans doen verenigingen het heel goed. Dan is het niet veel werk om de wet te volgen. Verenigingen die het WBTR-stappenplan doorlopen, komen langs alle verplichtingen. Dan blijkt dat de eisen van de wet meevallen of dat er met een kleine verandering aan kan worden voldaan. Het is wel zaak die zaken te bespreken en vast te leggen. Voor meer informatie, zie www.wbtr.nl.

Nieuwe statuten
Een nieuwe versie modelstatuten voor NTTB-verenigingen is gereed en zowel hier te vinden als op onze WBTR pagina. In deze modelstatuten zijn alle bepalingen opgenomen die vanuit de WBTR nodig zijn. Tevens voldoen deze modelstatuten aan de meest recente eisen van de AVG en het houden van een digitale Algemene Ledenvergadering. Het aanpassen van de statuten aan het nieuwe model, hoeft zoals eerder aangegeven formeel pas geregeld te worden bij een eerstvolgende statutenwijziging (om een andere reden). Dat betekent dat de wijziging van de statuten ver in de toekomst kan liggen. We adviseren clubs met eigen clubgebouwen of een grote geldomgang niet te lang te wachten.

De NTTB heeft een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor aangesloten verenigingen. Voor een bedrag van €42,35 heeft de club dekking tegen mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. De verzekering biedt uiteraard geen dekking voor het niet voldoen aan de wet.