fbpx
Selecteer een pagina

 

Verzekeringen

 

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar leden en biedt daarnaast de leden aan om deel te nemen in een collectieve ziektekostenverzekering. Lees hieronder meer.

 1. AON Sportverzekering: Aansprakelijkheidsverzekering
 2. AON Sportverzekering: Ongevallenverzekering
 3. Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance
 4. Collectieve Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis
 

1. AON Sportverzekering: Aansprakelijkheidsverzekering

Een vereniging is als rechtspersoon aansprakelijk voor de eigen gedragingen en voor die van haar leden zoals sporters, bestuurders, trainers en vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan schade die geleden wordt als gevolg van ongelukjes: iemand valt van de tribune omdat de leuning loszit, het voedsel in de kantine is niet veilig, et cetera. Om ervoor te zorgen dat dit soort zaken voor verenigingen geen heel dure situaties oplevert, heeft de NTTB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor al haar leden.

Verzekerden

Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen zijn automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De verenigingen hoeven dit dus zelf niet meer te regelen. Let wel op: hoewel alle leden van de clubs uiteraard zijn aangemeld bij de NTTB, weten we van het bestaan van zogenoemde grijze leden (wel lid van de vereniging maar niet bij de NTTB) Deze vallen niet onder deze verzekering. De verzekerden zijn:

De NTTB inclusief:

 • het bonds- en afdelingsbestuur en de bonds- en afdelingsbestuursleden
 • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het bonds- of afdelingsbestuur of de bonds- of afdelingsvergadering van de NTTB zijn of worden benoemd of ingesteld;
 • ondergeschikten van de verzekeringnemer (NTTB) en verzekerden;
 • leden, aangesloten verenigingen en organisatiecomités, die deelnemen aan door de NTTB georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland;
 • vrijwilligers (en/of iedere natuurlijke persoon), die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.;
 • scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen, ook als die personen bij een buitenlandse nationale tafeltenniskoepel zijn aangesloten.

 

Niet-leden

Niet-leden die bijvoorbeeld een tafel huren bij een aangesloten vereniging zijn niet meeverzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB. In geval zij voor een schade aansprakelijk gesteld worden kunnen zij hun eigen aansprakelijkheidsverzekering hierop aanspreken.

De schade die een vereniging of lid zou toebrengen aan een niet-lid is uiteraard wel meeverzekerd op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB. Deze verzekering dekt zaak en letselschade die door o.a. vereniging of lid is toegebracht aan een derde. Dus bijvoorbeeld, de vereniging heeft de vloer van de zaal niet goed droog gemaakt na het schoonmaken, hierdoor glijdt een niet-lid uit bij het binnentreden van de zaal en loopt hierdoor ernstig letsel op. De schade kan dan worden ingediend op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verzekering, inzage in onze collectiviteit en de dekking en de aanvullende verzekeringen die verenigingen kunnen afsluiten kijk hier.

Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met AON via 088-8108172. Vermeld dat het om de ledenverzekering van de NTTB gaat.

Heb je vragen over de bovenstaande verzekering? Neem dan contact op met Marthijn van der Wal

 

2. AON Sportverzekering: Ongevallenverzekering

Tijdens het sporten of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen personen een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerden op deze collectieve polis of diens nabestaanden een uitkering. Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen zijn automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De verenigingen hoeven dit dus zelf niet meer te regelen. Let wel op: hoewel alle leden van de clubs uiteraard zijn aangemeld bij de NTTB, weten we van het bestaan van zogenoemde grijze leden (wel lid van de vereniging maar niet bij de NTTB) Deze vallen niet onder deze verzekering.

Verzekerden

 • Ondergeschikten en de bestuursleden van de NTTB;
 • De (aspirant-)leden die bij verzekeringnemer zijn aangesloten;
 • Vrijwilligers (en/of iedere natuurlijke persoon), die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.;

De personen genoemd zijn uitsluitend verzekerd indien en voor zover het ongeval is ontstaan tijdens activiteiten die zij hebben verricht onder auspiciën van verzekeringnemer. De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de sport inclusief de reis ‘komen van’ en ‘gaan naar’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verzekering, inzage in onze collectiviteit en de dekking en de aanvullende verzekeringen die verenigingen kunnen afsluiten kijk hier.

Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met AON via 088-8108172. Vermeld dat het om de ledenverzekering van de NTTB gaat.

Heb je vragen over de bovenstaande verzekering? Neem dan contact op met Marthijn van der Wal

   

3. Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance

De Tafeltennisbond biedt clubbestuurders de mogelijkheid om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verenigingen. Door samen te werken met de acht sportbonden op de Kelvinbaan (bondsbureau) is het voor iedere bond mogelijk om een eigen polis af te sluiten terwijl aan de achterkant wel gebruik kan worden gemaakt van de gezamenlijke collectiviteit bij Light Insurance.

Het aanbod:

 • schade als gevolg van een aanspraak van een derde tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep is verzekerd;
 • de verzekering beschermt bestuursleden tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen vereniging;
 • de verweerkosten zijn gedekt. Deze maken onderdeel uit van het maximale bedrag van € 250.000 per contractjaar per vereniging;
 • geen eigen risico;
 • het totale verzekerde bedrag op de polis bedraag 2.500.000 euro;
 • het maximaal verzekerde bedrag per aanspraak per vereniging bedraagt €250.000,- per contractjaar.

Aanmelding:

 1. Een vereniging meldt zich aan bij de NTTB met het aanmeldformulier
 2. De NTTB meldt de club aan bij de verzekeraar en ontvangt een bevestiging
 3. De NTTB stuurt een mail aan betreffende vereniging met een certificaat van verzekering én de melding dat de verzekering is ingegaan vanaf de verzending van deze mail.
 4. Verenigingen die zich tussentijds aanmelden hoeven voor dat jaar niet te betalen
 5. In januari krijgt de NTTB een nota voor haarzelf en alle deelnemende verenigingen. NTTB factureert per vereniging €42,35 (35€ plus assurantiebelasting; tarief 2021) voor betreffende kalenderjaar aan de deelnemende verenigingen.

Opzegging:

 1. Een vereniging meldt zich af bij de NTTB.
 2. De NTTB meldt de club af en ontvangt een bevestiging
 3. De NTTB stuurt een mail met bevestiging van de opzegging naar de vereniging
 4. Verenigingen die tussentijds opzeggen krijgen voor dat kalenderjaar géén geld terug

Op 1 juli 2021 treedt de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. Wellicht een extra reden voor een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Kijk hier voor meer informatie. De verzekering dekt overigens geen risico’s af die gevolg zijn van het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving!

4. Collectieve Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis

Collectieve zorgverzekering 2022 – Nederlandse Tafeltennisbond en Zilveren Kruis
Contractnummer 207083741

Alles telt mee als het om je gezondheid gaat
Een goed begin is het halve werk. Zo denken wij ook over onze verzekeringen. We begrijpen heel goed dat het kiezen van de juiste verzekering niet makkelijk is. Daarom zijn wij er voor je. Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het op je werk en in je sport? Maar belangrijker nog: hoe zit je er volgend jaar bij? Alles telt mee als het om je gezondheid gaat.

Met onze hulp kies jij de zorgverzekering die bij jou past
Kies een basisverzekering en vul deze naar eigen wens aan. Hoe uitgebreid je verzekerd wilt zijn, bepaal je zelf. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je kiest.

Zo ziet jouw collectieve zorgverzekering eruit
De NTTB heeft goede afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. Daarom krijg je een aantrekkelijke korting op jouw premie. En dat niet alleen: de korting geldt ook voor je gezinsleden. Dat is nog eens mooi meegenomen. Hieronder vind je direct jouw korting terug.

 • 5% korting op de basisverzekering
 • 10% korting op de aanvullende verzekering
 • 10% korting op de tandartsverzekering

Kies je voor een aanvullende verzekering?
Dan kun je rekenen op een paar extra’s.

 • Zo krijg je gratis het pakket Extra Aanvullend Sport. Dit is een pakket met extra vergoedingen op het gebied van sportzorg en vitaliteit.
 • Je krijgt maximaal € 200,- per jaar vergoeding voor een sportkeuring of inspanningstest.
 • Je krijgt maximaal € 150,- voor sportmedische begeleiding.
 • En heb je een behandeling nodig aan je gebit door een ongeval? Zilveren Kruis vergoedt tot maximaal € 10.000,- per ongeval.

Je bent goed verzekerd met Zilveren Kruis

 • Jouw zorgkosten terugvragen? Je regelt het makkelijk via de Zilveren Kruis app of Mijn Zilveren Kruis.
 • Op zoek naar medisch advies? Via de Zilveren Kruis Wijzer vind je, waar je ook bent, direct antwoord op jouw medische vragen.
 • Sta je op de wachtlijst voor een belangrijke medische behandeling? Of heb je vragen over je diagnose of behandeling? De Zorgcoach geeft je advies.

Vragen? We helpen je graag
We maken het je graag zo makkelijk mogelijk. Heb je nog vragen? Op www.zk.nl/nttb kun je alles nog eens rustig nalezen. Kom je er niet uit? Laat het ons weten. We helpen je graag.

Ben je al collectief verzekerd via de NTTB en Zilveren Kruis?
Dan hoef je helemaal niks te doen. Je hebt jouw nieuwe premie voor 2022 al van ons ontvangen. Je bekijkt alles makkelijk via Mijn Zilveren Kruis.

Enthousiast geworden en wil je overstappen naar Zilveren Kruis?

Via www.zk.nl/nttb kies je met onze hulp makkelijk de verzekering die past bij jouw wensen. Meld je uiterlijk 31 december 2021 bij ons aan, dan regelen wij het voor je.

Downloaden
Maandpremies
Vergoedingen
Vergoedingenwijzer