fbpx
Selecteer een pagina

Ron Suanet gaat zich inzetten als vrijwilligerscoördinator voor de kieskringen 3, 4 en 5. Grofweg komt dat neer op het werkgebied van de voormalige afdeling Holland Noord. Ron, geen onbekende in de tafeltenniswereld, stelt zich hieronder voor.

Mijn naam is Ron Suanet, ik ben 57 jaar oud, 40 jaar actief in de tafeltenniswereld en op dit moment actief spelend lid en voorzitter van de tafeltennisvereniging Rapidity uit Beverwijk. In mijn dagelijks leven ben ik op dit moment wethouder in de gemeente Heemskerk en daarvoor ben ik 6,5 jaar gemeentesecretaris geweest van het idyllische Castricum. Vanuit deze functies is het wellicht vanzelfsprekend dat ik een lans wil breken voor de nieuwe verbindende schakel die je als vrijwilligerscoördinator kunt gaan spelen.  

Ron Suanet

Ik draag graag mijn steentje bij aan de nieuwe structuur, waarin het belangrijk is te zorgen voor goede verbindingen tussen de verenigingen en de centrale werkorganisatie. Mijn rol als vrijwilligerscoördinator hierbij zal zijn het beheren van de poule van vrijwilligers die vereniging overstijgende werkzaamheden verrichten. Daarbij zal ik gebruikmaken van de goede tools vanuit de voormalige afdeling, inmiddels verankerd in de huidige NTTB werkorganisatie (bestaande uit kaderleden/vrijwilligers en betaalde krachten), waar ook nog heel veel aanvullende kennis aanwezig is. Ik zal in mijn functie als vrijwilliger van de bond de contacten gaan onderhouden in het mij toegewezen werkgebied (voormalige afdeling Holland-Noord) met alle besturen en met de vrijwilligers bij de verenigingen die vereniging overstijgende werkzaamheden verrichten. Daarbij wil ik vooral bereikbaar zijn en een vraagbaak zijn voor alle zaken waar jullie tegenaan lopen vanuit jullie activiteiten voor de NTTB. Voor de besturen van de verenigingen ben ik beschikbaar om te sparren over het werven en behouden van vrijwilligers voor hun eigen vereniging. Door mijn ervaring in het werken met vrijwilligers kan ik adviezen en tips geven hoe het beste hiermee om te gaan. Ook zal ik met jullie spreken over ideeën en suggesties van jullie om leden te vinden die bereid zijn om vereniging overstijgende activiteiten te verrichten. Ik probeer dan ook zoveel als mogelijk met de verenigingen in mijn gebied in gesprek te komen om over de hiervoor genoemde punten van gedachten te wisselen. Mocht je zelf met mij in contact willen komen dan ben ik bereikbaar op mijn e-mailadres: suanet@tafeltennis.nl. Tot ziens achter de tafel of in de speelzalen! 

 

Toelichting NTTB Vrijwilligersbeleid
Sinds 1 januari heeft de NTTB één werkorganisatie, bestaande uit betaalde krachten en vrijwilligers. De afgelopen twee jaar heeft een aparte werkgroep het nieuwe vrijwilligersbeleid voorbereid.  

De ambitie van dit vrijwilligersbeleid is als volgt:
“De NTTB organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te dragen! De NTTB zijn wij samen.” 

De werkgroep is gestart met de inrichting van het vrijwilligersbeleid. Een belangrijke rol hierin ligt bij de Vrijwilligerscoördinatoren. Zie https://www.nttb.nl/vacature-vrijwilligerscoordinator/ voor meer informatie over deze rol.  Op onze pagina ‘Vrijwilligersbeleid’ vind je meer informatie over het nieuwe NTTB Vrijwilligersbeleid.  

 

Het belang van vrijwilligerswerk
Trinko Keen: “… mijn hele jeugd heb ik gesport bij SHOT (W) en daarvoor in Heteren. In beide clubs was er altijd begeleiding voor wedstrijden, waren er trainers, mensen die de zaal schoonmaakten, achter de bar stonden, enz. Hetzelfde geluk wat ik had hebben mijn kinderen nu. Al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat Nederland zo’n mooie verenigingscultuur heeft. Er is geen mooiere leerschool voor kinderen, dan sporten in verenigingen!  

Meervoudig Nederlands kampioen Trinko Keen in actie