fbpx
Selecteer een pagina

Vrijwilligersbeleid

Tijdens de Bondsraadsvergadering op 26 november 2022 heeft de Bondsraad de plannen voor de nieuwe organisatie goedgekeurd. Daarmee is de organisatie-ontwikkeling definitief en afgerond. We zijn gestart met de implementatie. Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar waarin we de nieuwe NTTB-werkorganisatie inrichten.  

 Kijk hier voor het actuele organogram van de NTTB inclusief alle commissies en vrijwilligers.

In plaats van de vroegere structuur met afdelingen hebben we nu één werkorganisatie, bestaande uit betaalde krachten en vrijwilligers. De werkgroep Organisatieontwikkeling heeft gezorgd voor de inrichting van deze werkorganisatie. Met het besluit van de Bondsraad is het werk van deze werkgroep beëindigd. De afgelopen twee jaar heeft een aparte werkgroep het nieuwe vrijwilligersbeleid ingericht.

De ambitie van dit vrijwilligersbeleid is als volgt:

De NTTB organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te dragen! De NTTB zijn wij samen.

We zijn gestart met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. De stand van zaken: 

  • We zijn bezig met een inventarisatie van alle vrijwilligers. Zij worden geïnformeerd over het nieuwe vrijwilligersbeleid en over hun plek binnen de werkorganisatie. 
  • We hebben een compleet functieboek voor de gehele werkorganisatie (zowel medewerkers als vrijwilligers). 
  • Een belangrijke rol hierin ligt bij de Vrijwilligerscoördinatoren (VC’s). We zijn gestart met de werving van VC’s. Zie https://www.nttb.nl/vacature-vrijwilligerscoordinator/ 

 

Het belang van vrijwilligerswerk 

Trinko Keen: “… mijn hele jeugd heb ik gesport bij SHOT (W) en daarvoor in Heteren. In beide clubs was er altijd begeleiding voor wedstrijden, waren er trainers, mensen die de zaal schoonmaakten, achter de bar stonden, enz. Hetzelfde geluk wat ik had hebben mijn kinderen nu. Al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat Nederland zo’n mooie verenigingscultuur heeft. Er is geen mooiere leerschool van kinderen, dan sporten in verenigingen!  

 

Vrijwilligersbeleid voor verenigingen 

In eerste instantie richt het NTTB vrijwilligersbeleid zich op de inrichting van de landelijke werkorganisatie. Voor al onze verenigingen is vrijwilligersbeleid ook heel belangrijk. 

Vanuit Sportparticipatie/Verenigingsontwikkeling kunnen we onze verenigingen hierbij helpen. 

 

Voor vragen over vrijwilligersbeleid kun je contact opnemen met Ineke de Graaf: graaf@tafeltennis.nl, 06 212 82 052. 


 

Functieprofiel Bestuurslid Technische Zaken
Functieprofiel bestuursleden
Functieprofiel Bestuurslid Algemene Zaken
Functieprofiel voorzitter TTV Alexandria
Functieprofiel secretaris TTV Alexandria
Functieprofiel penningmeester TTV Alexandria