fbpx
Selecteer een pagina
De sportsector wil graag bijdragen aan het Klimaatakkoord en streeft naar accommodaties waar de sporter veilig, duurzaam en milieuvriendelijk zijn of haar sport kan bedrijven. Ondanks Corona wordt hiervoor goede voortgang geboekt bij het programma Sportaccommodaties. Eind december deden maar liefst 21% van de voetbalverenigingen en 36% van de hockeyclubs al mee! Bij andere sporten, waaronder tafeltennis, ligt het percentage vooralsnog lager, maar tafeltennis staat wel in de top 10 van sporten als het gaat om het aantal trajecten. Bovendien zijn er genoeg voorbeelden bekend van clubs die zonder begeleiding vanuit het sportakkoord aan de slag zijn gegaan met energiebesparing. In de bijlage is het ‘Dashboard Energie Begeleidingstrajecten’ opgenomen. Daarin is ook te zien hoeveel clubs per bond ermee bezig zijn.

Clubs die met verduurzaming willen beginnen, of al bezig zijn maar begeleiding kunnen gebruiken, kunnen hiervoor terecht bij de Groene Club of zeven andere (soms regionale) initiatieven.

De resultaten bij de verduurzaming van accommodaties zijn opvallend. Het oorspronkelijke doel was om eind 2021 vijftienhonderd clubs actief te begeleiden bij de verduurzaming. Inmiddels zijn eind januari al bijna twaalfhonderd clubs aan de slag gegaan (of zijn al klaar) en is de budgettaire ruimte gecreëerd om per eind dit jaar niet maximaal vijftienhonderd maar achttienhonderd clubs te helpen.

Klik om de pdf te openen