fbpx
Selecteer een pagina

Vorige week was er (voorzichtig) goed nieuws voor de tafeltennissport. Hoe ziet de planning eruit richting 1 juli omtrent binnen tafeltennissen, voor zover we daarover iets weten?

  • Eerst maakt NOC*NSF een Algemeen Binnensportprotocol. De verwachting is dat dit (eind) volgende week (2e week juni) is goedgekeurd.
  • Vervolgens maakt de NTTB op basis hiervan een Algemeen Tafeltennisprotocol. Het bestaande protocol voor Papendal, dat al is goedgekeurd, is hiervoor ook een basis. Het tafeltennisprotocol laten we goedkeuren door de instanties.
  • Aanvullend op het Algemeen Tafeltennisprotocol maken de clubs protocollen voor de eigen accommodatie. Deze leggen ze ter goedkeuring voor aan de eigen gemeente, die het laatste woord heeft over het opengaan van de accommodatie per 1 juli.
  • Een reserveringssysteem zou onderdeel kunnen zijn van een protocol. Via de PingPongbaas app is een reserveringssysteem beschikbaar. Op 17 juni is een webinar voor verenigingen hierover.

Uiteraard alles onder voorbehoud van een verder goed verloop van de Coronaproblematiek.

Kijken we verder vooruit:

  • Vanaf 1 september zou de wedstrijdsport weer op gang kunnen komen, als we per 1 juli weer kunnen trainen. Scenario’s voor de start van de competitie worden uitgewerkt.
  • Toernooien organiseren zal beperkt mogelijk zijn: georganiseerde bijeenkomsten kennen vanaf die datum vooralsnog een maximum van 100 personen, wat een groter toernooi volgens de huidige regels onmogelijk maakt. Voor evenementen is nog niet bekend wanneer ze plaats mogen vinden.
  • Het NTTB zomerkamp (3 t/m 8 augustus) gaat vooralsnog door. De nieuwe binnensportprotocollen én de ontwikkelingen in de maand juni zijn doorslaggevend. We nemen rond 1 juli een definitief besluit of het NTTB kamp doorgaat ja/nee.
  • Bekijk de Factsheet met maatregelen tot 1 september

Lees ook de brief die door het Hoofdbestuur verzonden is aan de verenigingen inzake heropening tafeltenniszalen

Zie ook ons Coronadossier voor overige vragen omtrent de maatregelen en de impact op onze sport.