fbpx
Selecteer een pagina

Peter Hanning

Peter Hanning is per direct afgetreden als bestuurslid Marketing & Communicatie van de Nederlandse Tafeltennisbond. Hij was eigenlijk van plan om per juni van dit jaar te stoppen.

Zijn keuze om nu te stoppen, heeft te maken met keuzes die het bestuur heeft gemaakt, waarin hij zich niet kan verenigen. Het gaat om de aanpassingen in de competitie die het Hoofdbestuur heeft voorgesteld, om de landelijke competitie te harmoniseren en voor de eredivisie een gelijke opzet te hanteren met een najaars- en voorjaarscompetitie, zoals op alle andere niveaus gebruikelijk is.

Eredivisiefinales
Het besluit om de Eredivisie te verdelen in twee competities per jaar ziet hij als een stap achteruit. Want hiermee komt de eredivisiefinale zoals wij deze tot nu toe kennen, als een topevenement om te komen tot een algehele landskampioen, te vervallen. Peter meent dat het evenement de potentie heeft om nog groter te worden.  In plaats daarvan zijn er twee finales per jaar, in het voor- en najaar.

De opzet van de Eredivisie maakt onderdeel uit van de visie Wedstrijdsport zoals deze is goedgekeurd door de Bondsraad. Die visie biedt veel mogelijkheden. In zijn ogen worden nu mogelijkheden onbenut gelaten en heeft het bestuur tot nu toe nog niet voldoende gesproken over de verdere invulling. Het is dan te vroeg om nu al een besluit te nemen over één onderdeel.

Andere keuzes
Peter Hanning over zijn besluit: ‘Ik ben lid van een bestuur omdat ik invloed wil kunnen uitoefenen op besluiten én dus op de toekomst. Die mogelijkheid is mij niet gegeven. In mijn optiek hadden wij andere keuzes moeten maken. Verschil van mening mag, maar dan wel op basis van een goed proces en goede argumenten. In mijn ogen hebben we daarin de plank misgeslagen.’

Voorzitter Jan Simons betreurt de keuze van Peter om af te treden: “Peter heeft een grote bijdrage geleverd aan het hoofdbestuur. Juist zijn soms andere mening dan die van andere bestuurders, zorgden voor scherpe discussies binnen het bestuur en daardoor betere beslissingen. Maar je kan het niet altijd eens worden en daarom is het jammer dat Peter zich niet kan en wil conformeren aan een meerderheidsbesluit.”

Het Hoofdbestuur vindt het belangrijk om een geharmoniseerde competitie-opzet te hebben, voor een goede promotie/degradatieregeling. De Visie Wedstrijdsport wordt verder uitgewerkt, maar dit besluit moest tijdig genomen worden, zodat de eredivisieverenigingen weten waar ze aan toe zijn. Peter deelt de mening van een geharmoniseerde opzet, maar had een andere opzet voor ogen. Die zienswijze is niet aan de orde geweest door het besluit dat genomen moest worden.

Jan Simons: “Ik heb veel waardering voor de inspanningen van Peter in zijn rol als bestuurslid. Ik weet zeker dat hij voor onze sport behouden blijft in een andere rol, zoals hij dat voorheen en ook tijdens zijn bestuursfunctie met veel inzet heeft gedaan.”