fbpx
Selecteer een pagina

Reeds enkele jaren kent de Reglementscommissie een aantal vacatures. Tijdens de afgelopen bondsraadsvergaderingen is een oproep gedaan aan de leden van de Bondsraad om te bezien of er binnen hun geledingen mogelijk kandidaten aanwezig zijn die belangstelling hebben om deel uit te gaan maken van de Reglementscommissie.

Het betreft een uitbreiding met twee leden, waarbij vrouwelijke leden zeer welkom zijn.

Tijdsbeslag:

De tijdbelasting is niet altijd nauwkeurig aan te geven. De Reglementscommissie werkt op verschillende terreinen. Het is mogelijk om het werkterrein te beperken tot bepaalde afgebakende onderdelen. Wel is de tijdbelasting dan mede afhankelijk van wetswijzigingen of wijzigingen in de organisatie van de NTTB. Dat kan gedurende 1/2 tot 2 jaar een grotere tijdbelasting opleveren. Gemiddeld zullen de werkzaamheden voor de Reglementscommissie op maandbasis max. 3-4 uur beslaan.

Onderstaande profielschets is bedoeld om de geïnteresseerden nader te informeren over de eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen, zonder dat deze in absolute zin zullen worden gehanteerd bij de selectie.

Profielschets:

  1. goede luister- en schrijfvaardigheid;
  2. HBO- of WO-denkniveau;
  3. bij voorkeur juridische scholing of werkervaring, waarbij kennis op het gebied van verenigingsrecht, matchfixing en privacywetgeving (AVG) tot aanbeveling strekt;
  4. analytisch denkvermogen met oog voor systematiek en consistentie van reglementen;
  5. objectieve oordeelsvorming;
  6. goed gevoel voor rechtvaardigheid;
  7. affiniteit met en kennis van de tafeltenniswereld.

Het bekleden van een functie in de Reglementscommissie is niet verenigbaar met een bestuursfunctie binnen de NTTB of een functie in een commissie van de Bondsraad. Wel met het lidmaatschap van de Bondsraad zelf.

Inlichtingen en sollicitatie:

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Reglementscommissie Igor Heller. Sollicitaties kunnen worden gericht aan mevrouw Antoinette de Jong, Directiesecretaresse, jong@tafeltennis.nl.

 

Bekijk ook onze andere vacatures