Privacywet

Op 25 mei 2018 zijn de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. De AVG vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 
In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. 
 
De overeenkomsten met betrekking tot de AVG zijn hieronder te vinden.