fbpx
Selecteer een pagina

 

VERENIGINGSONTWIKKELING

Samen bouwen aan de toekomst van jouw vereniging

We helpen verenigingen die zichzelf willen ontwikkelen in hun ontwikkeling. Dit gaat verder dan onze algemene verenigingsondersteuning, waar we vooral een adviserende rol vervullen, hulpvragen beantwoorden, een aantal (collectieve) services/diensten verlenen en verenigingen wegwijs maken waar nodig. Al deze diensten zijn op onze verenigingsondersteuning pagina terug te vinden.

Verenigingsontwikkeling is gericht op de ontwikkeling van de vereniging. We helpen verenigingen die ambities en de drive om te ontwikkelen hebben en waar groeipotentieel aanwezig is. Dit alles vanuit een gezonde basis: er zijn bestuurders en kaderleden die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van hun vereniging.

Alvorens we een ontwikkeltraject met een vereniging starten vindt er altijd een uitgebreid intakegesprek plaats. Het wel en wee van de vereniging komt aan bod en we bespreken met elkaar veel aspecten van de vereniging. Thema’s als algemene organisatie, (vrijwilligers)kader, financieel beleid, accommodatie, technisch beleid, doelgroepenbeleid en samenwerkingsverbanden komen aan bod.
Nadat uit het gesprek duidelijk is geworden welke wensen en behoefte de vereniging heeft bekijken we welke ondersteuningsvorm het beste aansluit.

Ontwikkeling van de vereniging kan plaatsvinden op verschillende thema’s. Enkele voorbeelden:

1. De organisatie van de vereniging. Denk hierbij aan beleidsmatige zaken, de structuur en organisatie van de vereniging, draagvlak van de leden om een bepaalde koers te varen, het algemeen functioneren van de vereniging of de maatschappelijke ontwikkelingen en de context van de vereniging.

2. Ontwikkeling van (technisch) kaderleden. Denk hierbij aan het opleiden van trainers, begeleiders of ouders door middel van workshops, bijscholingen of opleidingen. Maar ook het ontwikkelen en implementeren van een Technisch Beleidsplan behoort tot de mogelijkheden van onze ondersteuning.

3. Werving, Opvang en Behoud (WOB). Doelgroepenbeleid. Hoe borg je als vereniging dat er gewerkt wordt aan een duurzaam plan op het gebied van WOB, wat de kans op succes groter maakt? Welke keuzes maak je als vereniging hierin? Welke succesfactoren spelen een rol en welke goede voorbeelden van andere verenigingen bieden hiervoor inspiratie?

In vrijwel alle gevallen gaat het om procesbegeleiding. De procesbegeleider (een ‘expert’) begeleidt het bestuur en/of de werkgroep/commissie van de vereniging om de nodige ontwikkelstappen te zetten. Uitgangspunt is: de vereniging gaat zelf aan de slag en wordt daarbij procesmatig ondersteund. Bij workshops en opleidingen richten we ons rechtstreeks op de ontwikkeling van het technisch kader van de club. 

De ondersteuning van verenigingen coördineren we vanuit het bondsbureau waarbij we de afdeling waar mogelijk betrekken, meestal via de Afdelingsondersteuner. Daarbij maken we veel gebruik van de mogelijkheden van het Sportakkoord voor algemene of tafeltennis-specifieke ondersteuningsvormen. Zie hiervoor de Sportakkoord-pagina.

Meer informatie of contact opnemen? Dat kan met Ineke de Graaf, graaf@tafeltennis.nl