fbpx
Selecteer een pagina

Het Sportakkoord

In 2020 is het Sportakkoord van start gegaan. Als Tafeltennisbond hebben we hierop actief ingehaakt door onze dienstverlening erop te laten aansluiten en verenigingen te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Eind dit jaar loopt Sportakkoord deel 1 af. De services die goedgekeurd zijn, zijn afgerond of zitten in een afrondende fase. NOC*NSF heeft ons laten weten dat de beoogde doelstellingen van het Sportakkoord bereikt zijn. Er zijn 6502 clubs versterkt (de doelstelling was 5000 sportclubs). En er zijn nu 118.125 trainers, coaches en bestuurders versterkt (de doelstelling was 100.000).

Als Tafeltennisbond hebben we ca 50 services vanuit het Sportakkoord kunnen faciliteren. Als Tafeltennisbond hebben we ca 50 services vanuit het Sportakkoord kunnen faciliteren. In onderstaande factsheet is te zien wat we daarmee hebben bereikt:

En er komt een vervolg: Sportakkoord deel 2.

In het eerste kwartaal van 2023 hopen wij meer duidelijkheid te hebben over Sportakkoord deel 2. Dat zal openstaan van 1 april 2023 tot en met 31 december 2025. Vanuit de Tafeltennisbond gaan we onze ondersteuning aan verenigingen hierop aan laten sluiten.

Sportakkoord 1

Onderstaand de tekst die we gebruikt hebben voor Sportakkoord 1. Zodra meer bekend is over Sportakkoord II zullen we deze informatie actualiseren.

Verenigingsbesturen zijn meestal bezig met drukke regelmatig terugkerende werkzaamheden. Het is goed om ook af en toe eens stil te staan bij waar je met je vereniging over een paar jaar wilt staan. Dit kun je binnen het bestuur bespreken, maar je kunt ook een paar leden vragen om hierover mee te denken. Vanuit de wensen en ambities die je dan formuleert werk je toe naar een plan. In een plan beschrijf je onder andere wat je nodig hebt om de ambities te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juiste vrijwilliger op de juiste plek, het werven en behouden van jeugdleden, zorgen voor goed opgeleid technisch kader, het genereren van inkomsten en een passende accommodatie. Voor veel verenigingen is het lastig om een plan op te stellen en vervolgens ook uit te voeren. Als Tafeltennisbond kunnen we hierbij helpen, mogelijk kan ook de gemeente of een lokale organisatie hierbij ondersteunen. We maken hierbij gebruik van de mogelijkheden die geboden worden vanuit het Sportakkoord. Hierbij willen we je hierover informeren.

De regering heeft een Nationaal Sportakkoord gesloten: “Sport Verenigt Nederland”. Het doel van dit Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in alle leeftijdsfasen. Sportclubs, gemeentes en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.

De zes ambities uit het Sportakkoord

1. Inclusief sporten & bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

2. Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft

4. Positieve sportcultuur
De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

6. Topsport die inspireert

 

Neem voor algemene vragen over Het Sportakkoord contact op met Ineke de Graaf.